Faint Mae Cynhyrchu Fideo Esboniwr yn ei gostio?

Fideo Esboniwr

My asiantaeth wedi rhoi cryn dipyn o swyddi fideo esboniadol i'n cleientiaid. Mae gennym ni gotten rhai canlyniadau anhygoel dros y blynyddoedd wrth eu defnyddio, ond mae'r prisiau wedi amrywio'n fawr. Er y gall fideo esboniwr ymddangos yn eithaf syml, mae yna lawer iawn o rannau symudol i'w rhoi at ei gilydd fideo esboniwr effeithiol:

 • Sgript - sgript sy'n nodi'r broblem, yn darparu datrysiad, yn gwahaniaethu'r brand, ac yn gorfodi'r gwyliwr i weithredu ar ôl iddynt wylio'r fideo.
 • darlunio - rhaid cynllunio cymeriadau a golygfeydd yn ofalus i gysylltu â'r gwyliwr yn emosiynol.
 • Troslais - mae troslais proffesiynol yn werth ei bwysau mewn aur, gan ddod â'ch sgript yn fyw ac ymgysylltu â'ch gwyliwr.
 • Sain - mae effeithiau sain a cherddoriaeth gefndir sydd wedi'u cymysgu'n broffesiynol â'r sain ac sy'n cyfateb yn ddi-ffael â'r animeiddiad yn hanfodol.
 • animeiddio - bydd animeiddiad sy'n llyfn, yn gyson ac wedi'i amseru'n dda yn dod â'r weledigaeth at ei gilydd.

Mae'r mwyafrif o stiwdios animeiddio yn codi tâl fesul munud fideo gan fod yr ymdrech yn gyson â'r allbwn gofynnol. Nid yw hynny'n golygu y bydd fideo 5 munud 2.5 gwaith cost fideo 1 munud, mae rhai arbedion yr hiraf y byddwch chi'n mynd. Fodd bynnag, po hiraf yw eich esboniwr, y mwyaf y gallwch effeithio'n negyddol ar berfformiad eich fideo esboniwr. Dylai fideo esboniwr gwych gael ei gysgodi a'i gywasgu i'r union esboniad a ddangosir yn unig.

Ac o ran cost, Andre Oentoro o Bara y tu hwnt yn darparu'r cyngor canlynol.

Nid yw dewis yr un rhataf bob amser yn golygu cael y canlyniadau gwaethaf, ac nid yw talu pris premiwm yn gwarantu boddhad chwaith.

Sut i Ddewis y Cwmni Cynhyrchu Fideo Esboniwr Cywir

 1. Cyllideb - Hidlo i ddod o hyd i gwmnïau sy'n codi tâl o fewn eich cyllideb.
 2. adolygiad - Cymerwch gip ar eu portffolios a dewiswch y rhai yr ydych chi'n eu hoffi.
 3. Cyfathrebu - Anfonwch fanylion am yr hyn rydych chi ei eisiau ar gyfer eich fideo esboniwr.
 4. Dyfynnwch - Gofynnwch am ddyfynbris.
 5. Disgwyliad - Gosodwch ddisgwyliad yn glir am yr hyn rydych chi'n mynd i'w dalu.

Efallai yr hoffech wirio i weld a fyddant yn diystyru esbonwyr yn y dyfodol gan fod costau brandio a darlunio wedi'u hymgorffori yn y fideo gyntaf. Efallai y byddwch hefyd am ofyn a oes unrhyw arbedion os ydych chi'n darparu'r sgript, y lluniau, y gerddoriaeth neu unrhyw agwedd arall. Peidiwch ag anghofio mai dim ond y fideo allbwn y mae cwmnïau fideo esboniwr yn ei ddarparu i chi, nid yr animeiddiad amrwd. Os oes angen golygiadau arnoch, mae'n rhaid i chi ddychwelyd a chael dyfynbris ychwanegol.

Cadwch mewn cof, oni bai bod gennych chi rywfaint o brofiad, bod profiad dylunydd fideo esboniwr yn rhan o'r taliad - efallai y byddan nhw'n gwybod yn well na chi!

Faint mae Esboniwr yn ei Gostio?

Yn yr ffeithlun hwn o Breadnbeyond, Canllaw Complete Insider i Ddewis y Cwmni Cynyrchiadau Fideo Esboniwr Gorau, mae'r cwmni'n dangos y broses a'r camau manwl ar sut i ddod o hyd i'r cwmni gorau i weithio gydag ef. Un agwedd ar yr ffeithlun a ddarperir hefyd yw'r gost fesul cwmnïau fideo esboniwr mawr. Mae'r ystod yn sylweddol - rhwng $ 1,000 a $ 35,0000 fesul fideo esboniwr. Mae'r rhan fwyaf o brosiectau ein cleientiaid yr ydym wedi'u rhoi ar gontract allanol wedi cwympo yn yr ystod $ 10,000 ar gyfer esboniwr 90 eiliad.

Dyma'r ffeithlun llawn gyda phris cwmni cynhyrchu fideo eglurhaol o Wizmotions, Gisteo, Stiwdio Hound, Bara y tu hwnt, Fideos Stori Syml, Fideos Cychwyn Tân, DemoDuck, Ystwyll, Esboniwch, a Roced Syniad. Rydym hefyd wedi defnyddio Fideos Yum Yum sy'n cael eu prisio tua'r un peth ag Epipheo.

Faint mae Fideo Esboniwr yn ei gostio?

2 Sylwadau

 1. 1

  Gambl yw mynd gyda chwmni mewn gwlad sy'n datblygu. Mae hyd yn oed y rhai yr ymddiriedir ynddynt i weithio ar sioeau fel y Simpsons neu'r Venture Brothers neu sianeli fel Disney neu Nickelodeon, yn gorffen gyda artistiaid yn y taleithiau yn gosod cryn dipyn o'u gwaith.

  • 2

   Fel gydag unrhyw wasanaethau byd-eang, mae yna rai gwych a chwmnïau ofnadwy ym mhobman. Yn onest nid ydym wedi gweld cydberthynas o ran tarddiad y cwmni. Rydyn ni wedi cael lwc dda a drwg yn y taleithiau hefyd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.