Faint mae Infograffeg yn ei Gostio? (A Sut i Arbed $ 1000)

faint o gost

Nid oes wythnos wedi mynd heibio nad oes gennym ffeithlun ar bob cam o'i gynhyrchu yn Highbridge. Mae ein tîm strategol yn gyson yn chwilio am bynciau unigryw y gellir eu defnyddio o fewn strategaethau marchnata cynnwys ein cleientiaid. Mae ein tîm ymchwil yn casglu ymchwil eilaidd newydd o bob cwr o'r Rhyngrwyd. Mae ein storïwr yn ysgrifennu stori o amgylch y cysyniadau rydyn ni'n eu cynnig. Ac mae ein dylunwyr yn gweithio i ddatblygu'r straeon hynny yn weledol.

Mae gan fusnesau sy'n cyhoeddi #inograffeg 12% yn fwy o draffig

Beth yw ffeithlun?

Mae mwyafrif helaeth o farchnatwyr cynnwys o'r farn bod infograffig yn lapio tunnell o ddata ac ystadegau o amgylch rhagosodiad penodol yn unig. Ugh ... rydyn ni'n gweld y rhain ar hyd a lled y we a bron byth yn eu rhannu oni bai bod rhywbeth anhygoel o gymhellol am rai o'r stats a ddarganfuwyd. Credwn fod ffeithlun cytbwys yn adrodd stori gymhleth, yn darparu ymchwil ategol yn weledol, wedi'i optimeiddio i'w gweld ar wahanol wefannau a dyfeisiau, ac yn arwain at alwad i weithredu cymhellol i yrru'r gwyliwr i benderfyniad.

Pa ffactorau sy'n effeithio ar gost ffeithlun?

Mae yna dunnell o waith ynghlwm â ​​phob ffeithlun rydyn ni'n ei ddatblygu, ond rydyn ni'n dal i gael ein prisio'n weddol dda o gymharu â chwmnïau eraill. Gall ffeithluniau amrywio o ran prisio'n eang - o ychydig gannoedd o ddoleri ar gyfer dylunio, i ddegau o filoedd o ddoleri ar gyfer cynhyrchu, hyrwyddo a phitsio llawn. Dyma'r mathau o gwestiynau y mae'n rhaid i chi eu gofyn wrth gael asiantaeth i ddatblygu eich ffeithlun nesaf?

 • Ymchwil - A oes gennych eisoes yr holl ymchwil a data sy'n angenrheidiol ar gyfer yr ffeithlun? Un enghraifft o hyn yw pan fyddwch chi'n cyhoeddi e-lyfr neu bapur gwyn - yn nodweddiadol mae gennych chi'r holl ymchwil sydd ei angen arnoch chi yn hytrach na defnyddio adnoddau i ddod o hyd i'r data. Gall cael eich data eich hun arbed peth amser - ond fel arfer dim digon i newid prisiau.
 • brandio - Weithiau rydyn ni'n gweithio'n galed i frandio ffeithluniau yn union fel ein cleientiaid, ar adegau eraill rydyn ni'n gweithio i'w brandio yn hollol wahanol. Os yw darllenwyr yn gweld eich brand ym mhobman, efallai na fyddwch yn cyrraedd rhagolygon newydd nac yn cael llawer o rannu'ch ffeithlun. Gall ymddangos yn or-ganolog ar werthiannau ac yn llai addysgiadol. Wrth gwrs, os ydych chi'n frand newydd efallai y bydd yn ffordd wych o ddechrau adeiladu'ch hunaniaeth! Gall cynnal safonau brandio tynn gynyddu cost gwasanaethau dylunio.
 • Llinell Amser - Mae angen ychydig wythnosau o waith ar y rhan fwyaf o'n ffeithluniau, o gynllunio trwy gynhyrchu, er mwyn sicrhau llwyddiant. A bod yn onest, fel rheol nid ydym yn darparu cynigion am lai oni bai y bydd y rhan fwyaf o'r ymdrech dan sylw yn fach iawn. Pan fyddwn wedi datblygu ffeithluniau o'r dechrau mewn cyfnodau byrrach o amser, nid ydym wedi gweld y canlyniadau fel pan ddarparwyd y gofal a'r sylw y maent yn ei haeddu. Fel gydag unrhyw brosiect, mae dyddiadau cau tynnach yn cynyddu costau.
 • cynulleidfa - Gyda Martech Zone, rydym yn y sefyllfa ragorol i hyrwyddo ein ffeithluniau sy'n gysylltiedig â marchnata a gwerthiant i'n cynulleidfa, sydd o faint sylweddol gyda sylfaen eithaf yn y diwydiant. Tra bod asiantaethau eraill yn codi tâl am osod a hyrwyddo, byddwn yn aml yn ildio'r gost honno ac yn ei rhyddhau i'n cymuned ac mae'n perfformio y tu hwnt i'r disgwyliadau.
 • Asedau - Mae cymaint o waith yn mynd i mewn i ffeithluniau ein cleientiaid fel nad ydym yn credu y dylem ddal y ffeiliau graffig gorffenedig. Byddwn yn aml yn creu cyflwyniad neu fersiwn PDF yn ogystal â fersiwn fertigol wedi'i optimeiddio ar y we i'n cleientiaid. Rydym yn dal i drosglwyddo'r ffeiliau iddynt, serch hynny, fel y gall eu timau marchnata ymgorffori ac ailgyflenwi'r graffeg a'r wybodaeth mewn cyfochrog arall a ddosberthir. Mae hynny'n gwella'r enillion ar fuddsoddiad yn sylweddol.
 • Tanysgrifio - Gall un ffeithlun gael effaith anhygoel i gwmni. Fodd bynnag, gellir dysgu llawer wrth gynhyrchu'r ffeithlun cyntaf y gellir ei ddefnyddio i optimeiddio ffeithluniau yn y dyfodol ymhellach. Yn ogystal, os gellir cynllunio casgliad o ffeithluniau yn yr un modd, mae yna arbedion cost i lawr y ffordd. Rydym yn argymell yn gryf eich bod chi'n cofrestru cleientiaid ar gyfer o leiaf 4 ffeithlun - un y chwarter ac yna'n gwylio sut maen nhw'n perfformio yn y misoedd ar ôl cyhoeddi.
 • hyrwyddo - Mae ffeithluniau'n anhygoel, ond mae eu gweld trwy hysbysebu â thâl yn dal i fod yn ffordd wych o fynd. Rydym yn darparu hyrwyddiad cymedrol o ffeithluniau ein cleientiaid trwy lwyfannau fel StumbleUpon Ads. Yn wahanol i gynnwys nodweddiadol, nid oes angen ymgyrchoedd parhaus arno. Gall ymgyrch gyflwyno i gynyddu gwelededd cychwynnol fod yn ddigon i'w rannu a'i gyhoeddi ar wefannau perthnasol iawn trwy'r Rhyngrwyd.
 • Pitsio - Os oes gennych dîm cysylltiadau cyhoeddus yn fewnol neu asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus yn gweithio gyda chi, mae Infograffeg yn anhygoel i gyflwyno dylanwadwyr gyda'u cyhoeddiadau eu hunain. Fodd bynnag, gall y mathau hyn o wasanaethau ddyblu cost ffeithlun, felly byddwch chi am werthuso a oes angen i chi wneud y mwyaf o wylio (fel ar gynnwys amserol) ai peidio neu fynd am strategaeth sy'n seiliedig ar fomentwm yn fwy tymor hwy lle mae hi i'w chael yn organig.

Felly Faint Mae Infograffeg yn ei Gostio?

Ar gyfer un ffeithlun, rydym yn codi cyfradd prosiect o $ 5,000 (UD) sy'n cynnwys dyrchafiad (nid pitsio) ac yn dychwelyd yr holl asedau i'n cleientiaid. Mae ffeithlun chwarterol yn gostwng cost y ffeithluniau i $ 4,000 yr un. Mae ffeithlun misol yn gostwng y gost i $ 3,000 oherwydd yr effeithlonrwydd y gallwn ei gynnwys yn y broses. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau - neu os hoffech chi ddechrau arni!

[box type = "success" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"] Soniwch am yr erthygl hon pan fyddwch chi cysylltwch â'n asiantaeth a byddwn yn disgowntio eich ffeithlun cyntaf o $ 1,000. Neu defnyddiwch “infographics2016” pan archebu ar-lein. [/ blwch]

Mae gennym hefyd brisio asiantaethau lle rydym yn datblygu ffeithluniau ar gyfer asiantaethau eraill - cysylltiadau cyhoeddus a dylunio. Cysylltwch â mi am fanylion.

Beth yw ROI Infograffig?

Mae ffeithluniau mewn gwirionedd yn ddarn hudol o gynnwys. Gall ffeithluniau ddarparu'r ddau ddata neu hefyd helpu i egluro proses gymhleth.

 • Trosiadau - Gall ffeithluniau yrru trosiadau trwy wybyddiaeth ac awdurdod cynyddol.
 • Sales - Mae llawer o'n cleientiaid timau gwerthu i mewn ac allan yn defnyddio ffeithluniau i feithrin ac ymgysylltu â rhagolygon. Maent yn gwneud cyfochrog gwerthiant gwych.
 • Rhannu - Gall ffeithluniau ledaenu'n llafar ac adeiladu cydnabyddiaeth brand ac awdurdod ar-lein.
 • cymdeithasol - Mae ffeithluniau yn gynnwys cymdeithasol anhygoel y gellir ei rannu'n hawdd ar bob platfform cyfryngau cymdeithasol (gan gynnwys eu hanimeiddio a chynhyrchu fideo ohonynt).
 • Chwilio Organig - Mae ffeithluniau a gyhoeddir ar draws gwefannau perthnasol yn gyrru cysylltiadau a safle awdurdodol iawn i'r cleientiaid sy'n eu defnyddio'n rheolaidd.
 • Evergreen - Mae ffeithluniau yn aml yn darparu y gellir eu hail-blannu fis dros fis ac weithiau flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Nid yw'r enillion ar fuddsoddiad ar Infograffig yn cael ei fesur mewn dyddiau neu wythnosau, mae'n aml yn cael ei fesur mewn misoedd a blynyddoedd. Rydym wedi cael cleientiaid sydd wedi dweud wrthym sawl blwyddyn yn ddiweddarach mai nhw yw'r tudalennau uchaf yr ymwelwyd â nhw ar eu gwefan o hyd.

Edrychwch ar Ein Portffolio Archebwch Infograffig Nawr!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.