Faint o Gynnwys sy'n cael ei Gynhyrchu Ar-lein mewn 60 eiliad?

Seconds 60

y rhan fwyaf Efallai eich bod wedi sylwi ar ychydig o gyfnod tawel yn fy postiad diweddar. Er bod cyhoeddi bob dydd wedi dod yn rhan o fy DNA yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rwyf hefyd yn cael fy herio i hyrwyddo'r wefan a darparu mwy a mwy o nodweddion. Ddoe, er enghraifft, parheais gyda phrosiect i integreiddio argymhellion papur gwyn perthnasol i'r wefan. Mae'n brosiect y gwnes i ei silffio tua blwyddyn yn ôl ac felly cymerais fy amser ysgrifennu a'i droi yn amser codio.

A wnaethoch chi golli fi? Yn fwyaf tebygol o beidio ... mae yna dunnell o adnoddau allan yna yn cyhoeddi cynnwys anhygoel. Nid wyf o dan unrhyw rhith fy mod yn sefyll allan fel y gorau - rwyf wrth fy modd yn rhannu fy narganfyddiadau a helpu i addysgu'r rhai ohonoch a danysgrifiodd a dilyn fy mlog i barhau i roi mewnwelediad ichi o'r offer a'r wybodaeth ar-lein yr wyf yn eu darganfod, eu hymchwilio. , a dysgu am.

Wedi dweud hynny, mae maint y sŵn a gynhyrchir yn fyddarol yn syml ... ac nid yw'n gwella o gwbl. Y Folks yn Gwnaeth Moz ddadansoddiad cynnwys cynhwysfawr gyda BuzzSumo a daeth o hyd i:

  1. Y mwyafrif o swyddi cysylltiedig â busnes ychydig o gyfranddaliadau a llai fyth o ddolenni a gyhoeddir, y mwyafrif yn llai na 2 ryngweithio ar Facebook.
  2. Dros hanner y cyfan trydariadau cysylltiedig â busnes wedi cael 11 neu lai o gyfranddaliadau. Rwy'n siŵr bod rhywfaint o hyn oherwydd ymddygiad defnyddwyr Twitter, ond mae'n dal i dynnu sylw at ymdrech heb ddychwelyd gan gwmnïau.
  3. Roedd gan dros 75% o swyddi busnes sero dolenni allanol felly os mai'r nod oedd dal chwiliad organig ... mae mwyafrif llethol y busnesau yn methu'n fawr â chaffael traffig organig.
  4. Roedd gan 85% o'r cynnwys ysgrifenedig lai na 1,000 o eiriau er gwaethaf dros 1,000 o eiriau derbyn mwy o gyfranddaliadau a dolenni yn gyson.

Yr Achos Am Lai Cynnwys

Yn gynnar eleni, lansiwyd strategaeth ar-lein ar gyfer a rheoli pla cwmni yma yn Indianapolis. Eu strategaeth flaenorol oedd llu o hen barthau gyda miloedd o dudalennau mewnol, llawn geiriau allweddol. Roedd yn beiriant cynnwys a redodd am fisoedd i geisio twyllo'r algorithmau ... ac ni weithiodd. Neidiodd y safle mewn safleoedd ac yna cwympodd i bwynt lle y gellir ei ddarganfod yn llythrennol yn y mynegai.

Gwnaethom ddadansoddi'r holl gwmnïau rhanbarthol ac unrhyw gynnwys cysylltiedig a gynhyrchwyd ganddynt ar-lein i sicrhau safleoedd uwch gan ein cleient newydd. Yn onest fe ddaethon ni o hyd i dunnell o gynnwys allan yna - ond ychydig iawn o dudalennau rhyfeddol neu fanwl. Yn hytrach nag ychwanegu at y sŵn, gwnaethom ymchwil ar un pwnc ar y tro a chynhyrchu llyfrgell gynnwys o plâu ysgrifennwyd hynny gyda hiwmor, gan gynnwys tunnell o ddelweddau gweledol, a dechreuon ni gynhyrchu ffeithluniau a rhestrau gwirio ar gyfer y wefan.

Canlyniad hyn yw bod y wefan, o fewn misoedd, yn dominyddu'r safleoedd. Roedd yn waith ofnadwy o galed ac roedd y cynnwys yn llafurus ac yn ddrud ... ond y canlyniad yw iddo weithio. Yn llai gall cynnwys gynhyrchu mwy canlyniadau busnes pan roddir yr ymdrech ynddo.

Wrth ichi edrych tuag at yr ffeithlun hwn a gweld tueddiadau creu cynnwys o fewn un munud ar y we dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae cyfle anhygoel. Cynhyrchu cynnwys rhyfeddol a'ch cynnwys fydd y brenin ymhlith pawennau.

Mae ein ffeithlun '60 eiliad 'yn delweddu'r hyn sy'n digwydd mewn un munud yn unig ar y we. Mae nifer y chwiliadau Google, postiadau Facebook a negeseuon WhatsApp a anfonwyd mewn dim ond 60 eiliad yn wirioneddol anhygoel! Cyhoeddwyd gyntaf y llynedd, rydym bellach wedi'i ddiweddaru ar gyfer 2017, gan ddangos yr ystadegau ar gyfer y tair blynedd diwethaf. Robert Allen, Cipolwg Smart.

Beth Sy'n Digwydd Ar-lein mewn Un Munud?

Faint o Gynnwys sy'n cael ei Gynhyrchu Ar-lein mewn 1 Munud?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.