Pa mor hir y mae'n ei gymryd i raddio yng nghanlyniadau chwilio Google?

Pa mor hir y mae'n ei gymryd i raddio ar Google?

Pryd bynnag y byddaf yn disgrifio graddio i'm cwsmeriaid, rwy'n defnyddio'r gyfatebiaeth o ras gychod lle mai Google yw'r cefnfor ac mae pob un o'ch cystadleuwyr yn gychod eraill. Mae rhai cychod yn fwy ac yn well, rhai yn hen a phrin yn aros i fynd. Yn y cyfamser, mae'r cefnfor yn symud hefyd ... gyda stormydd (newidiadau algorithm), tonnau (cribau poblogrwydd chwilio a chafnau), ac wrth gwrs poblogrwydd parhaus eich cynnwys eich hun.

Yn aml mae yna adegau lle gallaf nodi bylchau sy'n caniatáu inni gerdded i'r dde i mewn a chasglu rhywfaint o welededd rheng chwilio organig, ond yn amlach mae'n gofyn am amser i weld beth sy'n digwydd yn niwydiant y cleient, pa fath o ymdrech y mae eu cystadleuwyr yn ei rhoi, a sut mae newidiadau algorithm a materion iechyd gwefan wedi effeithio ar eu hawdurdod chwilio.

 • Yn ôl Ahrefs, dim ond 5.7% o dudalennau newydd sydd byth yn cyrraedd y 10 canlyniad gorau ar Google o fewn blwyddyn.
 • Yn ôl Ahrefs, dim ond 0.3% o dudalennau newydd sydd byth yn cael eu rhestru yn y 10 canlyniad Gorau ar Google o fewn blwyddyn ar gyfer allweddair cystadleuol iawn.
 • Yn ôl Ahrefs, dim ond 22% o'r tudalennau sy'n y 10 canlyniad gorau ar Google a gyhoeddwyd o fewn blwyddyn.

Er bod hynny'n swnio'n ddigalon, mae'n frwydr werth mynd ar ei hôl. Rydym yn aml yn cychwyn ein cleientiaid trwy nodi geiriau allweddol lleol a chynffon hir lle mae rhywfaint o welededd chwilio ac mae'r allweddeiriau'n dangos rhywfaint o fwriad o ran prynu. Gallwn ddadansoddi'r gystadleuaeth, nodi lle mae eu tudalen yn cael ei hyrwyddo (wedi'i chysylltu â hi), dylunio tudalen well gyda gwybodaeth a chyfryngau cyfoes (graffeg a fideo), ac yna rydyn ni'n gwneud gwaith gwych yn ei hyrwyddo. Cyn belled â bod gwefan ein cleient yn iach o ran Gwefeistri, rydym yn aml yn eu gweld yn y 10 uchaf o fewn ychydig fisoedd.

A dyna ein organig lletem. Yna mae'r allweddeiriau cynffon hir hynny sy'n canolbwyntio ar bwnc canolog yn helpu'r safle i raddio cyfuniadau allweddair mwy cystadleuol. Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn gwella tudalennau cyfredol sydd eisoes yn graddio yn ogystal ag ychwanegu tudalennau newydd sy'n ymdrin â phynciau a fydd o gymorth. Dros amser, gwelwn ein cleientiaid yn symud i fyny ar eiriau allweddol cystadleuol iawn, yn aml yn goddiweddyd y gystadleuaeth o fewn blwyddyn neu ddwy. Nid yw'n hawdd ac nid yw'n rhad, ond mae'r enillion ar fuddsoddiad yn anhygoel.

Sut i raddio'n gyflymach yn Google:

 1. Gwnewch yn siŵr eich bod chi safle yn gyflym, defnyddio rhwydweithiau cyflwyno cynnwys, cywasgu delweddau, cywasgu cod, a storio.
 2. Gwnewch yn siŵr eich bod chi safle wedi'i ddylunio'n dda, yn hawdd ei ddarllen, ac yn ymatebol i wahanol feintiau sgrin.
 3. Ymchwilio i gynffon leol a hir keywords sy'n llai cystadleuol ac a fydd yn haws graddio arno.
 4. Datblygu cynnwys mae hynny'n unigryw, yn ddiddorol ac yn gyflawn ar y pwnc rydych chi'n ceisio casglu sylw amdano.
 5. Ychwanegu graffeg, sain, a fideo cynnwys i wneud y dudalen yn fwy cymhellol.
 6. Sicrhewch fod eich tudalen wedi'i chodio'n dda gyda phenawdau cywir, bariau ochr ac eraill Elfennau HTML.
 7. Sicrhewch fod gan eich tudalen a teitl gwych mae hynny'n berthnasol i'r allweddeiriau rydych chi'n eu dilyn.
 8. Sicrhewch eich Disgrifiad Meta yn casglu chwilfrydedd ac yn gwneud i'ch tudalen sefyll allan oddi wrth eraill ar Dudalen Canlyniadau Peiriannau Chwilio (SERP).
 9. Hyrwyddwch eich cynnwys ar wefannau sydd â backlinked i dudalennau graddio eraill ar gyfer pynciau tebyg.
 10. Hyrwyddwch eich cynnwys o fewn fforymau diwydiant a thrwy e-bost a chyfryngau cymdeithasol. Efallai yr hoffech chi hysbysebu hyd yn oed.
 11. Gwella'n barhaus eich cynnwys i gadw ar y blaen i'r gystadleuaeth.

Diolch byth, mae algorithmau Google wedi esblygu'n gyflymach nag sydd gan ymgynghorwyr chwilio organig blackhat ... felly peidiwch â llogi rhywun sy'n anfon e-bost atoch yn dweud wrthych y gallant eich cael ar dudalen un. Sylwch yn gyntaf nad oes ganddyn nhw unrhyw gliw ar ba eiriau allweddol rydych chi'n eu targedu, y gallwch chi eu rhestru eisoes ar dudalen un ar gyfer termau wedi'u brandio, pwy allai eich cystadleuaeth fod, neu sut rydych chi'n mynd i ddangos enillion ar fuddsoddiad yn effeithiol. Yn amlach na pheidio, mae'r gwasanaethau hyn yn mynd i ddinistrio'ch gallu i raddio yn y tymor hir trwy fynd yn groes i delerau gwasanaeth Google a chael sylw i'ch parth. Ac mae trwsio safle cosbedig yn llawer anoddach na rhestru un gwych!

Mae safle gwych yn gofyn am optimeiddio gwefan, gan gynnwys cyflymder y dudalen, yr ymatebolrwydd i wahanol feintiau sgrin, cyfoeth y cynnwys, a'r gallu i'r dudalen honno gael ei rhannu a'i chyfeirio'n hawdd gan wefannau perthnasol eraill. Mae'n gyfuniad o bob nodwedd ar y safle ac oddi ar y safle - nid dim ond gweithio ar unrhyw un strategaeth. Dyma'r ffeithlun llawn, Pa mor hir y mae'n ei gymryd i raddio yn Google?

Pa mor hir y mae'n ei gymryd i raddio ar Google?

Trwy garedigrwydd: Y Grŵp Gwefan