Sut y Gall Eich Gwesteio Effeithio ar Eich SEO

Cyflymder Lletya Gwe

Oes, gall eich gwesteiwr gael effaith ar eich SEO. Syndod? Felly hefyd y mwyafrif o bobl pan fyddant yn dysgu y gall eu cynllun cynnal effeithio ar eu potensial i gyrraedd SERPs uchel. Ond pam? A sut?

Yn troi allan, mae eich cynllun cynnal yn effeithio ar dri phrif faes sydd i gyd yn effeithio ar eich safleoedd: Diogelwch, Lleoliad a Chyflymder. Byddwn yn rhoi dadansoddiad trylwyr i chi nid yn unig o sut mae'ch cynllun cynnal yn effeithio ar y pethau hyn, ond yr hyn y gallwch chi ei wneud i ddewis y cynnal gorau ar gyfer eich cynulleidfa darged, a sut i liniaru ffactorau problemus os dewch ar eu traws.

Diogelwch eich Cynllun Lletya

Diogelwch yw un o'r materion mwyaf sylfaenol i boeni amdano wrth redeg gwefan, p'un a ydych chi'n cymryd rhan mewn gweithgareddau SEO ai peidio! A rheol sylfaenol bawd yw hyn: y lleiaf diogel yw eich gwefan, y mwyaf tebygol yw hi o gael ei hacio. Ac os ydych chi'n digwydd cael eich hacio, mae'n debygol y gallai eich cynnwys gael ei addasu yn y fath fodd fel eich bod chi'n colli unrhyw safleoedd rydych chi wedi'u cael.

Felly, er nad yw diogelwch gwael yn golygu y bydd eich gwefan yn cael trafferth ennill safleoedd, mae'n golygu bod eich risg o colli mae'r safleoedd yn y pen draw yn uwch. Am y rheswm hwn, y peth cyntaf y dylech chi fetio unrhyw ddarparwr cynnal arno yw eu diogelwch. A ydyn nhw'n cynnig diogelwch wedi'i rolio i'w pris? Ydyn nhw'n monitro'ch ffeiliau? Fel arall, a ydyn nhw'n cynnig mwy o ddiogelwch am ffi ychwanegol? A fyddent yn eich helpu pe bai'ch gwefan wedi'i hacio? Pwyso cymaint o newidynnau ag y gallwch cyn cloi eich hun i unrhyw becyn cynnal penodol.

Os nad yw'ch cynllun cynnal yn cynnig ei ddiogelwch ychwanegol ei hun a'ch bod eisoes wedi'i gloi i mewn, gwnewch bob amser penodol i sicrhau eich gwefan yn erbyn hacwyr orau ag y gallwch. Gall ychwanegu ategion diogelwch, creu cyfrineiriau diogel, a defnyddio arferion diogelwch synnwyr cyffredin helpu i liniaru'r risgiau.

Lleoliad Gweinyddwr eich Cynllun Lletya

Pan fyddwch chi'n prynu gwesteio, rydych chi'n prynu lle corfforol ar weinydd cwmni. A bydd eich gwefan yn graddio'n well (neu'n waeth) i'ch cynulleidfa darged yn seiliedig ar leoliad y gweinydd hwnnw. Er enghraifft, os ydych chi am dargedu millennials Almaeneg sy'n hoffi coginio, fe welwch ganlyniadau gwell yng nghanlyniadau chwilio'r Almaen os oes gan eich gwesteiwr leoliad corfforol ardal yr ewro (neu'n well, Almaeneg).

Mae'r rheol hon yn gyffredinol yn wir ar lefel gwlad ledled y byd. Yn anffodus, dim ond mewn ychydig o ddinasoedd penodol y mae gan y mwyafrif o gwmnïau cynnal ganolfannau data. A ydyn nhw yng ngwledydd neu barthau byd-eang eang eich cynulleidfaoedd targed? Gallai'r effaith fod yn gymharol fach, yn y tymor hir, ac yn sicr ddim mor arwyddocaol na phwysau â theitlau tudalennau sydd wedi'u ffurfweddu'n gywir: ond mae'n yn gwneud gwahaniaeth.

Os ydych chi am liniaru effaith gwefan sydd wedi'i chynnal mewn ardal dra gwahanol i'ch cynulleidfa darged, gallwch geisio goresgyn hynny trwy ychwanegu gwybodaeth ardal a gwybodaeth sy'n benodol i leoliad at droedyn, tudalennau ac eraill eich gwefan. testun pwysig sy'n gysylltiedig â SEO. Mae ychwanegu mapiau google i'ch gwefan sy'n dynodi lleoliadau sy'n agos at eich cynulleidfa darged hefyd yn syniad gwych!

Cyflymder Eich Darparwr Lletyol

Mae cyflymder eich darparwr cynnal yn clymu'n sylweddol i'r lleoliad: po agosaf y mae eich gweinydd mewn lleoliad corfforol i'r defnyddiwr terfynol sy'n tynnu'ch gwefan i fyny, yn gyffredinol, y cyflymaf yw eu hamseroedd llwyth. Ond dim ond un elfen fach o gyflymder cynnal a all effeithio ar eich safle mewn chwiliadau google.

Elfen arall sy'n effeithio ar gyflymder yw prosesydd y gweinydd, a faint o led band a RAM y mae eich gwefan yn cael ei ddyrannu. Am y rheswm hwn, mae cynnal pwrpasol yn gyffredinol yn gyflymach na gwesteio a rennir. Mae'n werth nodi po fwyaf o ymwelwyr a thraffig y mae eich gwefan yn ei dderbyn, y mwyaf o le sydd ar weinydd: felly gallu ehangu yn ôl yr angen yn hytrach na chael ei gyfyngu i gyfran fach o weinydd a rennir ni waeth faint o draffig yw'ch gwefan mae cael yn amhrisiadwy.

Y Llinell Gwaelod

Os ydych chi'n dal i chwilio am westeio, gall talu sylw manwl i'r ffactorau hyn helpu i roi coes hawdd i'ch gwefan lle mae SEO yn y cwestiwn. Gall dewis y pecyn cynnal cywir gyflawni eich holl anghenion diogelwch, lleoliad a chyflymder i sicrhau nad ydych chi'n cychwyn dan anfantais. Ond mae'n bwysig rhoi hyn mewn persbectif: y ffactorau mwyaf sy'n effeithio ar SEO eich gwefan bob amser fydd ei elfennau ar y safle.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.