Sut Mae Deallusrwydd Artiffisial Yn Helpu Busnesau

Cudd-wybodaeth Artiffisial

Mae Deallusrwydd Artiffisial yn disgleirio’n llachar yn y diwydiant meddalwedd gyda’i alluoedd. Mae cwmnïau'n manteisio ar ddeallusrwydd artiffisial wrth iddo barhau i raddfa ac esblygu. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi clywed llawer o straeon llwyddiant ynghylch deallusrwydd artiffisial. O effeithlonrwydd gweithredol Amazon i GE yn cadw ei offer i redeg, mae deallusrwydd artiffisial wedi bod yn rhagori. 

Yn y byd sydd ohoni, nid yn unig mae nifer o gorfforaethau mawr ond hefyd ddiwydiannau ar raddfa fach yn dod i'r amlwg. Mae gan Deallusrwydd Artiffisial amrywiol offer a all helpu diwydiannau bach a chanolig i wella eu cynhyrchiant a'u heffeithlonrwydd. 

Gall 5 Ffordd Deallusrwydd Artiffisial Helpu'ch Busnes

 1. Cymorth gan gynorthwyydd chwilio llais - Gall cynorthwyydd chwilio Llais eich helpu unrhyw bryd ac unrhyw le. Y cynorthwyydd chwilio llais mwyaf adnabyddus yw Siri sy'n dod ar gyfrifiaduron a dyfeisiau IOS. Mae yna hefyd gynorthwywyr chwilio llais eraill fel cynorthwyydd Google a Bixby, sy'n dod o'r newydd ar ddyfeisiau Samsung. Trwy ddefnyddio deallusrwydd artiffisial, gall y cynorthwywyr chwilio llais helpu i ddarparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt. Gellir defnyddio AI hefyd fel offeryn i helpu i dynnu'r llwyth oddi ar fodau dynol. Mae atebion poblogaidd yn google, microsoft, Amazon, a Llif deialog.
 2. Pennu ffit y farchnad - I deall cylchraniad defnyddwyr, gellir defnyddio deallusrwydd artiffisial fel offeryn i bennu ffitrwydd y farchnad cynnyrch. Gellir gwneud hyn trwy dapio pŵer dysgu peiriannau i ddeall cylchraniad defnyddiwr. Gall unrhyw sefydliad busnes ddefnyddio deallusrwydd artiffisial i ddadansoddi a chasglu dadansoddeg marchnad yn gyflymach. Trwy ddefnyddio deallusrwydd artiffisial, gall sefydliadau ddisgleirio hysbysebu targedau traddodiadol ac ar-lein. Mae Deallusrwydd Artiffisial yn rhoi mewnwelediad i unrhyw fusnes i dargedu eu sylfaen o gwsmeriaid. Un darparwr sy'n canolbwyntio ar segmentu cwsmeriaid gan ddefnyddio AI yw Lexer.
 3. Cynhyrchu ymgysylltiad datblygu gweithwyr - Ni fydd gan bob busnes y gallu i logi person AD. Gall busnesau o'r fath ddefnyddio deallusrwydd artiffisial i fonitro anghenion ymgysylltu a datblygu gweithwyr. Mae Deallusrwydd Artiffisial hefyd yn casglu adborth perfformiad gweithiwr. Gellir rhannu pryder pob gweithiwr a'i adborth hefyd gan ddefnyddio offer deallusrwydd artiffisial. Gwaith y sylfaenydd cychwynnol a pherchennog y busnes yw chwistrellu dirgryniadau positif i'r gweithle fel y gallant sicrhau bod aelodau eu tîm yn gallu deall yr adborth a'r pryderon. Enghraifft yw Datrysiadau AmplifAI.
 4. Gwella gwasanaeth cwsmeriaid - Er mwyn gwella cefnogaeth i gwsmeriaid a gwasanaethau cwsmeriaid sefydliad busnes, gall deallusrwydd artiffisial helpu i gynorthwyo'r gweithwyr. Gellir defnyddio Deallusrwydd Artiffisial wrth ddidoli tocynnau teithio cwsmeriaid, ateb eu cwestiwn ar-lein ac ati. Y deallusrwydd artiffisial hwn gall offer hefyd helpu busnesau bach darparu gwasanaethau mewn dull mwy effeithlon. Gyda'r defnydd o offer AI, bydd cynnydd mewn boddhad ac ymgysylltiad cwsmeriaid. 
 5. Defnydd o ddatrysiad parod - Gall offer Deallusrwydd Artiffisial awtomeiddio a symleiddio llawer o broblemau a thasgau beunyddiol mewn swyddfeydd gyda llawer o ymroddiad. Mae offer AI yn cyflawni amryw o swyddogaethau fel rheoli cyfathrebu ar gyfer rhoi adroddiadau busnes. Mae llwyfannau deallusrwydd artiffisial yn caniatáu i gwsmeriaid gael rheolaeth dros ofodau prydles masnachol. Salesforce Einstein, Stiwdio IBM Watson, Google Cloud AI, Stiwdio Dysgu Peiriant Azure, a Dysgu Peiriant AWS offer sy'n arwain y diwydiant.

Mae'r holl offer deallusrwydd artiffisial uchod yn galluogi busnesau i gystadlu. Un o'r tasgau a berfformir fwyaf gan ddefnyddio AI yw rheoli cyfathrebu o ddydd i ddydd, casglu dadansoddeg data, amserlennu cyfarfodydd a llawer mwy. Gyda chymorth deallusrwydd artiffisial, mae busnesau bach a chanolig yn gwella eu heffeithlonrwydd a'u hymatebolrwydd yn y farchnad feddalwedd ... yn gallu cystadlu â sefydliadau mawr iawn.

Mae yna wahanol ffyrdd y gallwch wella eich safonau busnes trwy ddefnyddio deallusrwydd artiffisial, gan gynnwys: 

 • Gwnewch i'ch gwerthiannau esgyn trwy farchnataGall offer sy'n seiliedig ar Cudd-wybodaeth Artiffisial helpu'ch busnes wrth addasu marchnad o ddydd i ddydd, gwybodaeth am werthu defnyddwyr, datrys problemau ac ati. Mae cymwysiadau AI yn cloddio'n ddwfn i'r ceisiadau a wneir gan gwsmer er mwyn darparu atebion gwell a chywir. Gellir defnyddio AI hefyd i awgrymu eitemau ychwanegol i'ch cwsmeriaid, trwy ddadansoddi'r cynhyrchion y maent yn eu defnyddio neu eu defnyddio. Gallwch chwilio am ffyrdd y gellir optimeiddio'ch prisiau a deall eich cystadleuaeth. Mae cymwysiadau AI yn helpu i flaenoriaethu eich cwsmeriaid ac yn gweithio i reoli cyflenwad yn dda. 

 • Symleiddio rheolaeth y gadwyn gyflenwi:Gall cymwysiadau AI helpu busnesau i reoli eu rhestr eiddo yn dda iawn. Dyma'r ffordd orau o optimeiddio cadwyni cyflenwi ac awtomeiddio ail-lenwi. Bydd cymwysiadau Deallusrwydd Artiffisial yn eich helpu i awtomeiddio eich rheolaeth archeb a chyflawni'ch prosesau busnes. 
 • Gwella diogelwch a chynnal a chadw cymwysiadau:Gall AI helpu eich busnes i wella ei amserlenni cynnal a chadw, yn bennaf yn y sectorau trafnidiaeth a gweithgynhyrchu. Er enghraifft, mae'r diwydiant cwmnïau hedfan yn defnyddio technoleg deallusrwydd artiffisial ar gyfer cynnal gwiriad cynnal a chadw. Gellir olrhain traul rhannau mecanyddol yn y diwydiant cwmnïau hedfan gan ddefnyddio cymwysiadau AI. Gall y cymwysiadau hyn eich helpu i greu amserlenni cynnal a chadw er mwyn optimeiddio'n well. Yn y pen draw, mae hyn yn osgoi oedi wrth ddymuno yw cyflwyno a dadansoddi gwybodaeth. 
 • Atal seiberdroseddau:Mae sefydliadau busnes yn gwastraffu llawer o amser yn ceisio olrhain trafodion twyll. Gan fod patrymau yn bresennol mewn deallusrwydd artiffisial, gellir defnyddio'r offer ar gyfer canfod bygythiadau seiberddiogelwch. Trwy ddefnyddio offer AI, gall fod gostyngiad yn nifer y larwm ffug a dderbyniwn gan nad ydynt yn gymwysiadau ar sail rheolau. 
 • Defnyddio technolegau hunan-yrru:Mae angen cludo swmp ar lawer o fusnesau. Mae busnesau o'r fath yn dibynnu ar systemau deallusrwydd artiffisial. Gellir defnyddio systemau AI ar gyfer cludo oherwydd byddant yn eu helpu i ostwng y costau ac yn profi i fod yn fwy dibynadwy na cherbydau sy'n cael eu gyrru gan fodau dynol. Gellir arbed y taliadau cludo hefyd trwy ddefnyddio systemau deallusrwydd artiffisial. 
 • Llogi'r ymgeiswyr gorau: Mae dod o hyd i'r ymgeiswyr gorau a'u llogi ar gyfer eich busnes yn amser iawn wrth gyflawni'r dasg. Dyma'r rheswm pam mae deallusrwydd artiffisial yn gallu wynebu cydnabyddiaeth. Trwy ddefnyddio cymwysiadau AI, gall y recriwtwyr gynnal cyfweliadau yn seiliedig ar set o giwiau emosiynol a bennwyd yn flaenorol. Wrth wneud hynny, bydd yn helpu'ch busnes i symleiddio ei broses recriwtio.
 • Gwneud penderfyniadau busnes da:Mae unrhyw ddata yn ddiwerth os na chaiff ei ddadansoddi'n iawn. Ar gyfer derbyn allbwn a ddymunir, mae angen i chi ddysgu o'r data sydd ar gael. Gallwch chi ddibynnu'n llwyr ar gymwysiadau deallusrwydd artiffisial i wneud eich swydd yn llawer hawdd. Gall AI ddod o hyd i batrymau a gellir defnyddio'r patrymau hyn wrth wella technolegau rhwydwaith a storio eich busnes. 

Felly, mae'r rhain yn ffyrdd o wella eich safonau busnes gan ddefnyddio cymwysiadau ac offer deallusrwydd artiffisial. Trwy wneud hynny, bydd eich busnes yn optimeiddio am well elw ac yn sicrhau safle da yn y farchnad.  

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.