Sut a Pham I Ysgrifennu Llyfr

Dwi newydd orffen llyfr, Methiant: Y Gyfrinach i Lwyddiant. Pan fydd pobl yn clywed am hyn, maen nhw'n cynnig llongyfarchiadau ac yn gofyn cwpl o gwestiynau stoc i mi:

  • Ble cawsoch chi'r syniad?
  • Faint o amser gymerodd i ysgrifennu?
  • Beth wnaeth i chi fod eisiau ysgrifennu llyfr?

Fe allwn i ateb unrhyw un o'r cwestiynau hyn i chi, ond dywedaf y gwir wrthych a ydyn nhw i gyd yn gofyn yr un cwestiwn mewn gwirionedd: Sut ydych chi'n ysgrifennu llyfr? I lawer o bobl, mae'r syniad o lunio post blog sengl yn swnio fel gwaith caled. Mae llyfr hyd llawn yn ymddangos yn amhosibl yn ymarferol. Ac er y gallai hwn fod yn flog wedi'i neilltuo ar gyfer technoleg marchnata, mae technoleg inc hen bapur ar bapur yn dal i fod yn farchnata gwych. Gofynnwch i awduron Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis.

Dyma sut rydych chi'n ei wneud.

Cam 1: Penderfynu Pam

Methiant: Y Gyfrinach i Lwyddiant

Y cwestiwn cyntaf a phwysicaf am ysgrifennu llyfr yw ateb y cwestiwn “Pam ydw i eisiau ysgrifennu llyfr?” Efallai ei fod yn wagedd pur. Efallai fod hyn oherwydd nad yw'r llyfr rydych chi am ei ddarllen yn bodoli (neu o leiaf nad ydych chi wedi dod o hyd iddo.) Efallai y bydd o gymorth i sefydlu'ch hun fel arweinydd meddwl yn eich arbenigol. Neu, gallai hyn fod oherwydd eich bod chi eisiau gwneud rhywbeth anodd ac anghyffredin.

Beth bynnag fo'ch rheswm, rhaid i chi gadw'r blaen a chanol “pam” trwy gydol yr holl broses o greu eich llyfr. Os byddwch chi'n colli golwg ar bwrpas eich llyfr, byddwch chi'n rhoi'r gorau i weithio arno. Neu yn waeth, bydd eich llyfr yn crwydro i mewn i rywbeth arall.

(Sylwer: Mae'n iawn darganfod eich pwrpas wrth i chi fynd a newid y rheswm “pam”, ond gwnewch hynny'n ymwybodol! Wedi'r cyfan, os byddwch chi'n newid y rheswm dros ysgrifennu heb sylweddoli hynny, bydd eich darllenwyr yn cael eu gorfodi i newid hanner ffordd drwodd y llyfr! Mae'n debyg nad dyna mae unrhyw un ei eisiau.)

Cam 2: Dylunio Cynllun Ysgrifennu

Mae gwahanol gamau yn y broses ysgrifennu ar gyfer gwahanol genres o lyfrau. Ar gyfer fy llyfr, roedd y broses yn cynnwys datblygu rhagosodiad, cynhyrchu amlinelliad, ymchwilio i straeon ac yn olaf ysgrifennu ac golygu. Os ydych chi'n dweud wrth gofiant, efallai bod gennych chi gynllun gwahanol. Neu os ydych chi'n gweithio gyda chyhoeddwr fel rhan o gyfres (fel llyfr Doug a Chantelle ar flogio corfforaethol ar gyfer “Dymis“), Efallai y byddan nhw'n rhoi rhywfaint o'r strwythur hwn i chi.

Rhan hanfodol o'ch cynllun ysgrifennu yw neilltuwch amser i weithio ar eich llyfr. Ewch i'ch calendr a rhwystro "amser ysgrifennu." Amcangyfrif da yw 150 gair yr awr. Felly os ydych chi'n meddwl efallai y byddwch chi'n ysgrifennu llyfr 30,000 o eiriau, mae hynny tua 200 awr. Ewch i'ch calendr a rhwystro 200 awr ar gyfer “ysgrifennu llyfrau.” Os glynwch wrth eich amserlen, byddwch yn gwneud llawer mwy o gynnydd nag y byddech chi'n ei feddwl.

Cam 3: Dewiswch Eich Offer

Mae yna lawer o ddadl ar y ffordd orau i ysgrifennu, ond dywedaf hyn wrthych: po fwyaf y gallwch ganolbwyntio, y mwyaf y gallwch ei ysgrifennu. Rwy'n ffan o Google Docs dros brosesydd geiriau traddodiadol, oherwydd ei fod yn eich rhyddhau rhag poeni am fformatio a gellir ei gyrchu o unrhyw le. Gallwch chi a'ch golygydd hyd yn oed fewngofnodi ar yr un pryd!

Gallwch chi fynd zen gyda meddalwedd fel Ommwr neu ddim ond hen ffasiwn Llyfr nodiadau Moleskine. Waeth beth rydych chi'n ei ddewis, gwnewch hynny gyda'r bwriad.

rhwystredigaeth1

Cam 4: Cadwch at eich Cynllun

Nid yw hyn yn swnio fel llawer o gam, ond dyma lle mae'r mwyafrif o ddarpar awduron llyfrau yn cael trafferth. Rydych chi'n brysur gyda phrosiectau eraill, ac mae bywyd yn ymyrryd â'ch llyfr. Pe bai'r holl lyfrau segur yn y byd wedi'u gorffen, mae'n debyg y byddai gennym fil gwaith yn fwy o lyfrau ar y silffoedd. Cadwch ffocws! Cofiwch eich “pam.” Anrhydeddwch eich cynllun ysgrifennu.

Ffordd wych o ysgogi'ch hun yw dywedwch wrth bobl rydych chi'n ymddiried ynddynt eich bod yn ysgrifennu llyfr. Gofynnwch iddyn nhw wneud hynny gofynnwch i chi amdano fe! Bydd hyn yn eich helpu i aros ar y trywydd iawn.

Cam 5: Cyhoeddi a Hyrwyddo

I mi, y rhan anoddaf o ysgrifennu llyfr yw ei werthu. Nid marchnata a hyrwyddo yw fy forté. Mae'n rhaid i mi wneud i mi estyn allan i ofyn i bobl brynu copi. (Yr hyn yr wyf yn tybio, rwy'n ei wneud nawr. Edrychwch!)

Ond heddiw, gallwch chi drosoli technoleg i farchnata llyfr papur hen ffasiwn. Sefydlu blog llyfr. Hyrwyddwch y llyfr ar Twitter a chyda a Tudalen Facebook. Gofynnwch am gyfweliadau â phobl sy'n rhedeg blogiau, rhaglenni radio rhyngrwyd neu ffynonellau cyfryngau eraill. Estyn allan a gwneud eich gwaith yn llwyddiant!

Un sylw

  1. 1

    Ar ôl ysgrifennu fy llyfr cyntaf (ac edrychaf ymlaen at ysgrifennu mwy), mae gwahaniaeth enfawr o ran sut mae pobl yn eich ystyried chi fel awdur. Dwi ddim yn gallach nag oeddwn i cyn ysgrifennu'r llyfr, felly weithiau dwi'n synnu at yr ymateb. Fodd bynnag, byddaf yn cymryd yr hyn y gallaf ei gael!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.