7 Ffyrdd bod AI yn Chwyldroi Marchnata E-bost

Marchnata E-bost AI

Wythnos neu ddwy yn ôl, rhannais sut Salesforce Einstein yn newid taith y cwsmer yn ddramatig, yn rhagweld ac yn darparu cyfathrebiadau wedi'u personoli sy'n cynyddu effaith ac yn lleihau corddi ar gyfer cwsmeriaid Salesforce a Marketing Cloud.

Os nad ydych wedi edrych ar eich cadw rhestr tanysgrifwyr yn ddiweddar, efallai y byddwch chi'n synnu faint o danysgrifwyr sy'n corddi yn barhaus. Mae yna ddigon o opsiynau ar gael ar gyfer cynhyrchion gwych, felly nid yw defnyddwyr yn glynu o gwmpas am crappy swp a chwyth cylchlythyrau e-bost mwyach. Maen nhw'n disgwyl i bob neges yn eu mewnflwch fod yn berthnasol, yn amserol ac yn werthfawr ... neu fel arall maen nhw'n gadael.

Er mwyn bod yn berthnasol, yn amserol ac yn werthfawr ... mae'n rhaid i chi segmentu, hidlo, personoli a gwneud y gorau o'ch dosbarthiad e-bost. Mae hynny'n amhosibl heb y setiau offer cywir ... ond diolch byth mae deallusrwydd artiffisial yn cyflymu gallu'r marchnatwyr i ddatblygu ymgyrchoedd byw, anadlu sy'n parhau i optimeiddio eu hunain gyda dysgu â pheiriant.

Bydd hyn yn galluogi marchnatwyr i anfon negeseuon ar gyflymder y mae eu tanysgrifwyr yn gyffyrddus â nhw, gyda chynnwys sydd wedi'i bersonoli ac yn ddeniadol.

Y Chwyldro AI mewn Marchnata E-bost

Bydd 30% o gwmnïau ledled y byd yn defnyddio AI mewn o leiaf un o'r prosesau gwerthu yn 2020. Erbyn 2035, mae disgwyl i AI yrru $ 14 triliwn o refeniw ychwanegol a chynnydd o 38% mewn proffidioldeb!

Y Chwyldro AI mewn Marchnata E-bost

Mewn gwirionedd, mae 61% o farchnatwyr e-bost yn honni mai AI yw agwedd fwyaf hanfodol eu strategaeth ddata sydd ar ddod. Dyma 7 ffordd y mae deallusrwydd artiffisial yn effeithio ar farchnata e-bost er gwell.

  1. Segmentu a Gorbersonoli - Mae sgorio rhagfynegol a dewis cynulleidfa yn defnyddio algorithmau i ddamcaniaethu ymddygiad tanysgrifwyr yn y dyfodol a mireinio'r cynnwys i'w arddangos iddynt mewn amser real.
  2. Optimeiddio Llinell Pwnc - Gall AI hwyluso'r broses o greu llinellau pwnc sydd fwyaf tebygol o atseinio gyda'r darllenydd, gan eu noethi i agor yr e-bost. Mae hyn yn dileu ansicrwydd treial a chamgymeriad o ran drafftio llinell pwnc atyniadol.
  3. Ail -getio E-bost - Er y gall rhai cwsmeriaid ymateb i'ch e-bost gadael a anfonwyd yn syth ar ôl gadael, efallai na fydd eraill yn barod i brynu am wythnos. Mae AI yn gwahaniaethu rhwng y cwsmeriaid hyn ac yn eich helpu i anfon eich e-byst ail -getio ar yr amser gorau posibl, gan leihau cyfradd gadael y drol yn sylweddol
  4. Optimeiddio Amser Anfon Awtomataidd (STO) - Gyda chymorth AI, gall brandiau gyflawni'r triawd marchnata o'r diwedd - gan gyflwyno'r neges gywir ar yr adeg iawn i'r person iawn. Onid oes gormod o negeseuon e-bost hyrwyddo yn annifyr? Mae AI yn helpu i raddnodi'r amser anfon trwy ddadansoddi gweithgareddau'r tanysgrifwyr, sy'n darlunio eu dewis amser.
  5. Awtomeiddio AI - Nid awtomeiddio yn unig yw AI. Mae'n mynd gam ymlaen i helpu i anfon e-byst awtomataidd mwy perthnasol gan ystyried rhyngweithiadau'r tanysgrifiwr â'r brand a'r pryniannau yn y gorffennol.
  6. Optimeiddio Sianel Gwell a Haws - Wrth ddadansoddi arferion, dewisiadau, ac ymddygiadau’r gorffennol a’r hyn a ragwelir, mae AI yn helpu i benderfynu a fyddent yn atseinio’n well gydag e-bost, hysbysiad gwthio, neu unrhyw sianel arall. Yna mae'n anfon y neges ar y sianel briodol.
  7. Profi Awtomataidd - Profi A / B, yn flaenorol mae proses dau ddimensiwn bellach wedi trosi i fodel hyper-dargedu omnichannel. Gallwch brofi sawl newidyn mewn gwahanol drawsnewidiadau a chyfuniadau. Mae llawer o systemau yn anfon samplu allan, yn cyrraedd canlyniad sy'n ddilys yn ystadegol, ac yna'n anfon y copi optimized at y tanysgrifwyr sy'n weddill.

Dyma'r ffeithlun llawn gyda disgrifiadau manwl ar bob ffordd y mae AI yn chwyldroi marchnata e-bost.

Deallusrwydd Artiffisial a Marchnata E-bost

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.