Oes gennych chi Fideo Tudalen Gartref? A ddylech chi?

marchnata fideo

Deuthum ar draws y Adroddiad Cyflwr Fideo 2015 gan Crayon, gwefan sy'n crybwyll bod ganddo'r casgliad mwyaf cynhwysfawr o ddyluniadau marchnata ar y we. Canolbwyntiodd yr adroddiad ymchwil 50 tudalen yn bennaf ar ddadansoddiadau manwl y mae cwmnïau'n defnyddio fideo ohonynt, p'un a oeddent yn defnyddio llwyfannau cynnal am ddim fel Youtube neu lwyfannau taledig fel Wistia or Vimeo, a pha ddiwydiannau sydd fwyaf tebygol o ddefnyddio fideo.

Er bod hynny'n ddiddorol, rhan fwyaf diddorol yr adroddiad oedd lle gwnaethant chwalu pa gwmnïau a diwydiannau a fanteisiodd ar ddefnyddio fideos ar eu hafan. Yn rhyfeddol, dim ond 16% o'r 50,000 gwefan orau sy'n cynnwys fideos ar eu tudalen hafan, felly maen nhw'n dal i fod â digon o le i dyfu.

Y pum diwydiant sy'n fwyaf tebygol o gael fideos ar eu tudalennau cartref yw Meddalwedd, Marchnata, Gofal Iechyd, Di-elw ac Addysg. Er eu bod yn fwy tebygol o gael fideos ar eu tudalennau cartref, dim ond tua 1 o bob 5 gwefan yn y diwydiannau hynny sy'n cynnwys fideos hafan.

Fideo Tudalen Gartref

Ymhlith y diwydiannau lleiaf tebygol o gynnwys fideos ar eu hafan roedd ambell i syrpréis. Dim ond 14% o fusnesau teithio, 8% o fwytai a 7% o wefannau manwerthu sy'n cynnwys fideos yn amlwg ar eu tudalennau cartref. Y diwydiannau Twristiaeth, Bwyd a Diod a Manwerthu Os bod ymhlith yr arweinwyr mewn fideo oherwydd yr hyn maen nhw'n ei werthu.

Ar gyfer pob un o'r diwydiannau hynny, mae gan eu darpar gleientiaid awydd cryf i weld beth maen nhw'n ei gael cyn gwneud penderfyniad prynu. Meddyliwch am y tro diwethaf i chi weld fideo gwych ar gyfer cyrchfan gwyliau neu fwyty. Oeddech chi ddim eisiau mynd yno ar unwaith? Hyd yn oed yn ein cwmni, rydym wedi gweld enillion cadarn ar fuddsoddiad o gynnwys a fideo ar ein tudalen hafan.

Ers i ni ddiweddaru ein fideo hafan ar 12 Stars Media, rydym wedi cael sawl contract 5 ffigur yr ydym wedi'u cau lle nododd y cleient y fideo hafan yn benodol fel dylanwad mawr ar eu penderfyniad. - Rocky Walls, Prif Swyddog Gweithredol Cyfryngau 12 Seren.

Y tecawê mwyaf o'r adroddiad hwn yw, er bod busnesau'n dechrau cynnwys fideos ar eu tudalen hafan - ac yn gweld canlyniadau cadarnhaol o'i herwydd - mae digon o le o hyd i gymryd mwy fyth o fantais o fideo a gweld yr effaith y gall ei chael ar gwmnïau ' llinellau Gwaelod.

Dadlwythwch Adroddiad Cyflwr y Fideo 2015

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.