CYFNODAU: Gwneud y mwyaf o'ch Tudalen Cartref neu Glanio gyda'r 7 Darn o Gynnwys hyn

Cynnwys Tudalen Cartref a Glanio

Dros y degawd diwethaf, rydyn ni wir wedi gweld ymwelwyr ar wefannau yn ymddwyn yn dra gwahanol. Flynyddoedd yn ôl, fe wnaethom adeiladu gwefannau a oedd yn rhestru cynhyrchion, nodweddion a gwybodaeth am gwmnïau ... roedd pob un ohonynt yn canolbwyntio ar yr hyn y mae cwmnïau yn ei wneud wnaeth.

Nawr, mae defnyddwyr a busnesau fel ei gilydd yn glanio ar dudalennau cartref a thudalennau glanio i ymchwilio i'w pryniant nesaf. Ond nid ydyn nhw'n ceisio rhestr o'ch nodweddion neu wasanaethau, maen nhw'n ceisio sicrhau eich bod chi'n deall iddynt a'ch bod chi'r partner iawn i wneud busnes ag ef.

Am ddegawd bellach, rydw i wedi bod yn gwthio cwmnïau i farchnata eu buddion dros eu nodweddion. Ond nawr, mae gwir angen 7 darn gwahanol o gynnwys ar dudalen gartref neu lanio gytbwys i ffynnu:

 1. Problem - Diffiniwch y broblem sydd gan eich rhagolygon a'ch bod chi'n ei datrys i gwsmeriaid (ond peidiwch â sôn am eich cwmni ... eto).
 2. Tystiolaeth - Darparu ystadegau ategol neu ddyfynbris arweinydd diwydiant sy'n rhoi cysur ei fod yn fater cyffredin. Defnyddiwch ymchwil sylfaenol, ymchwil eilaidd, neu drydydd parti dibynadwy.
 3. Datrys - Darparu gwybodaeth am y bobl, y prosesau a'r llwyfannau sy'n helpu i leddfu'r broblem. Unwaith eto, nid dyma lle rydych chi'n ymyrryd â'ch cwmni ... mae'n gyfle i ddarparu gwybodaeth bod arferion y diwydiant, neu'r fethodolegau rydych chi'n eu defnyddio yn cael eu cydnabod yn eang.
 4. Cyflwyniad - Cyflwyno'ch cwmni, cynnyrch neu wasanaeth. Dim ond datganiad cryno yw hwn i agor y drws.
 5. Trosolwg - Rhowch drosolwg o'ch datrysiad, gan ailadrodd sut mae'n cywiro'r broblem ddiffiniedig.
 6. Gwahaniaethwch - Eglurwch pam y byddai cleientiaid yn dymuno prynu gennych chi. Gallai hyn fod yn ateb arloesol i chi, eich profiad chi, neu hyd yn oed lwyddiant eich cwmni.
 7. Prawf Cymdeithasol - Darparu tystebau, dyfarniadau, ardystiadau, neu gleientiaid sy'n darparu tystiolaeth eich bod chi'n gwneud yr hyn rydych chi'n dweud rydych chi'n ei wneud. Gallai hyn hefyd fod yn dystebau (cynnwys llun neu logo).

Gadewch i ni egluro am gwpl o wahanol enghreifftiau. Efallai mai Salesforce ydych chi a'ch bod yn targedu cwmnïau gwasanaethau ariannol:

 • Mae cwmnïau gwasanaethau ariannol yn ei chael hi'n anodd adeiladu perthnasoedd yn yr oes ddigidol.
 • Mewn gwirionedd, mewn astudiaeth gan PWC, nid yw 46% o gwsmeriaid yn defnyddio canghennau na chanolfannau galw, i fyny o 27% bedair blynedd yn ôl.
 • Mae'n rhaid i gwmnïau gwasanaethau ariannol ddibynnu ar strategaethau cyfathrebu soffistigedig, omni-sianel i ddarparu gwerth a phersonoli perthynas â'u rhagolygon a'u cwsmeriaid.
 • Salesforce yw'r prif ddarparwr Stack Marchnata i'r diwydiant gwasanaethau ariannol.
 • Gydag integreiddiadau di-dor rhwng eu CRM, a'r potensial siwrnai uwch a deallusrwydd yn y Cwmwl Marchnata, mae Salesforce yn helpu cwmnïau technoleg ariannol i bontio'r rhaniad digidol.
 • Mae Salesforce yn cael ei gydnabod gan Gartner, Forrester a dadansoddwyr eraill fel y platfform mwyaf poblogaidd a ddefnyddir yn helaeth yn y diwydiant. Maen nhw'n gweithio gyda'r sefydliadau ariannol mwyaf a mwyaf soffistigedig fel Bank of America, ac ati, ac ati.

Gall tudalennau mewnol, wrth gwrs, fynd i fanylion llawer dyfnach. Gallwch (a dylech) ychwanegu at y cynnwys hwn gyda delweddau, graffeg a fideo. Yn ogystal, dylech ddarparu llwybr i bob ymwelydd gloddio'n ddyfnach.

Os ydych chi'n darparu'r 7 darn hyn o gynnwys ar bob tudalen o'ch gwefan sy'n canolbwyntio ar yrru ymwelydd i weithredu, byddwch chi'n hollol lwyddiannus. Mae'r dadansoddiad hwn yn cynorthwyo ymwelwyr i ddeall sut y gallwch eu helpu ac a ellir ymddiried ynoch ai peidio. Mae'n eu camu trwy eu proses gwneud penderfyniadau naturiol.

Ac mae'n cynnwys y cynnwys sy'n angenrheidiol i adeiladu ymddiriedaeth ac atgyfnerthu'ch awdurdod. Ymddiriedaeth ac awdurdod yw'r rhwystrau allweddol bob amser i ymwelydd weithredu.

Wrth siarad am weithredu ...

Ffoniwch i Weithredu

Nawr eich bod wedi cerdded eich ymwelydd trwy'r broses yn rhesymegol, gadewch iddynt wybod beth yw'r cam nesaf. Gallai fod yn ychwanegiad at drol os yw'n gynnyrch, amserlennu demo os yw'n feddalwedd, lawrlwytho cynnwys ychwanegol, gwylio fideo, siarad â chynrychiolydd trwy sgwrs, neu ffurflen i ofyn am wybodaeth ychwanegol.

Gall un neu ddau o opsiynau fod yn ddefnyddiol hyd yn oed, gan alluogi'r ymwelwyr hynny sydd am ymchwilio i gloddio'n ddyfnach neu'r rhai sy'n barod i siarad â gwerthiannau i estyn am gymorth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.