Fy Swyddfa Gartref wedi'i Diweddaru ar gyfer Recordio Fideo a Phodlediad

Pan symudais i mewn i'm swyddfa gartref ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd gen i lawer o waith yr oedd angen i mi ei wneud i'w wneud yn ofod cyfforddus. Roeddwn i eisiau ei sefydlu ar gyfer recordio fideo a phodledu ond hefyd ei wneud yn ofod cyfforddus lle rydw i'n mwynhau treulio oriau hir. Mae bron yno, felly roeddwn i eisiau rhannu rhai o'r buddsoddiadau a wnes i yn ogystal â pham.

Dyma ddadansoddiad o'r uwchraddiadau rydw i wedi'u gwneud:

  • Lled Band - Roeddwn i'n defnyddio Comcast ond nid oedd fy nhŷ wedi'i wifro felly roeddwn i'n aml yn rhedeg llinyn ether-rwyd o fy llwybrydd i'm swyddfa pan oeddwn i'n recordio i sicrhau nad oedd gen i unrhyw faterion lled band. Roedd gan Comcast gyflymder lawrlwytho da, ond roedd cyflymderau llwytho i fyny yn ofnadwy. Tynnais y plwg a symud i Ffibr. Fe wnaeth y cwmni ei osod yn uniongyrchol i'm swyddfa, felly nawr mae gen i wasanaeth 1Gb i fyny ac i lawr yn uniongyrchol i'm gliniadur! Am weddill y cartref, mae gen i Eero Rhwyll wifi system a osodwyd gyda'r ffibr gan Metronet.
  • Gorsaf Docio Arddangos Driphlyg - Yn lle cysylltu ether-rwyd, monitorau, canolbwynt USB, mic, a siaradwyr â llaw bob tro yr oeddwn yn eistedd wrth fy nesg, dewisais y j5Creu gorsaf docio USB-C. Mae'n un cysylltiad ac mae pob dyfais wedi'i phlygio i mewn ... gan gynnwys pŵer.
  • Desg Sefydlog - Ers i mi ddod yn ffit, roeddwn i eisiau cael yr opsiwn o sefyll i fyny a chael rhanbarth gwaith eang iawn i wneud hynny. Dewisais am a Varidesk… Sydd wedi'i adeiladu'n anhygoel o dda, yn hollol syfrdanol, ac yn ffitio popeth arno fel y gallaf fynd yn hawdd o eistedd i sefyll. Roedd gen i fraced arddangos deuol eisoes a osododd yn hawdd ar y ddesg.
  • meicroffon - Rwy'n gwybod bod llawer o bobl yn caru Yeti, ond ni allwn gael yr eglurder allan o fy meic. Gallai fod wedi bod yn fy llais, nid wyf yn siŵr. Dewisais am Meicroffon XLR Stiwdio Cyddwysydd Cardioid Audio-Technica AT2020 ac mae'n swnio ac yn edrych yn wych.
  • XLR i ryngwyneb sain USB - Mae'r Meicroffon yn XLR, felly mae gen i a Behringer U-PHORIA UMC202HD, 2-Channel rhyngwyneb sain i'w wthio i mewn i'r orsaf docio.
  • Braich Podcast - Gall breichiau podlediad proffil isel sy'n edrych yn dda ar fideo fod yn eithaf drud. Dewisais am y Podcast Pro ac mae'n edrych yn wych. Fy unig gamgymeriad ar hyn yw bod y meicroffon o dan y pwysau y mae tensiwn y fraich wedi'i ddylunio ar ei gyfer felly roedd yn rhaid i mi felcro gwrth-bwysau ar y fraich i'w gadw'n gyson.
  • Clustffonau Amp - Rydych chi'n gwybod pa mor hurt y gall fod i gynnal neu ddatrys allbynnau sain trwy feddalwedd, felly mi wnes i ddewis a Mwyhadur Clustffonau Compact 4-Channel PreSonus HP4 yn lle lle mae gen i earbuds, clustffonau stiwdio, a system sain amgylchynol i gyd yn gysylltiedig. Mae hyn yn golygu bod fy allbwn yr un peth bob amser ... dwi'n troi i fyny neu i lawr pa glustffonau rydw i'n eu defnyddio neu'n treiglo allbwn y monitor.
  • siaradwyr - Roeddwn i eisiau set wych o siaradwyr ar gyfer y swyddfa sydd wedi'u gwifrau i allbwn monitor yr clustffon amp, felly es i gyda'r System Siaradwr Cartref Logitech Z623 400 Watt, 2.1 System Llefarydd.
  • Gwegamera - Un o'r materion roeddwn i'n rhedeg i mewn iddo rydw i'n siarad amdano yn y fideo oedd llewyrch eithafol gyda fy hen we-gamera ... felly rydw i wedi uwchraddio i Logitech BRIO sydd â thunnell yn fwy o opsiynau ac sy'n delio â'r llacharedd yn llawer gwell - heb sôn mae ganddo allbwn 4K.

Uwchraddio Gwe-gamera: Logitech BRIO

Un mater y byddwch chi'n ei weld yn y fideo wreiddiol yw bod y we-gamera yn ofnadwy wrth ddelio â llewyrch gan fy monitorau pan oedd gen i ffenestri gwyn mawr ar y sgrin. Fe wnes i uwchraddio'r we-gamera i a Logitech BRIO, gwe-gamera 4K pen uwch gyda digon o opsiynau addasu a recordio. Gallwch weld y canlyniadau uchod.

Mae'r setup yn wych ac mae gen i deledu a bar sain neis wrth fy ymyl i wylio ffilm neu wrando ar y teledu tra dwi'n gweithio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.