Offer MarchnataCynnwys MarchnataFideos Marchnata a Gwerthu

Fy Nesg Swyddfa Gartref a Thechnoleg ar gyfer Recordio Fideo, Cynadledda a Phodledu

Pan symudais i mewn i'm swyddfa gartref ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd gen i lawer o waith yr oedd angen i mi ei wneud i'w wneud yn ofod cyfforddus. Roeddwn i eisiau ei sefydlu ar gyfer recordio fideo a phodledu ond hefyd ei wneud yn ofod cyfforddus lle rydw i'n mwynhau treulio oriau hir. Mae bron yno, felly roeddwn i eisiau rhannu rhai o'r buddsoddiadau a wnes i yn ogystal â pham.

Technoleg y Swyddfa Gartref

Dyma ddadansoddiad o'r uwchraddiadau rydw i wedi'u gwneud:

 • Lled Band - Torrais y llinyn, uwchraddio i ffibr a chynyddodd y ddau fy nghyflymder uwchlwytho a lawrlwytho wrth arbed tunnell o arian trwy gael gwared ar gebl. Gosododd y cwmni ffibr y rhwydwaith yn uniongyrchol i'm swyddfa, felly nawr mae gen i wasanaeth 1Gb i fyny ac i lawr yn uniongyrchol i'm gliniadur trwy lwybrydd rhwydwaith! Am weddill y cartref, mae gen i Eero Rhwyll wifi system a osodwyd gyda'r ffibr gan Metronet.
 • camera – Un mater y byddwch chi'n ei weld yn y fideo gwreiddiol (isod) yw bod y we-gamera yn ofnadwy wrth ddelio â llacharedd o'm monitorau pan oedd gen i ffenestri gwyn mawr ar y sgrin. Uwchraddio'r gwe-gamera i a Logitech BRIO, gwe-gamera 4K pen uwch gyda digon o opsiynau addasu a recordio. Mae hefyd yn dod ag ap bwrdd gwaith gwych, Alaw Logi, y gallwch chi addasu lleoliad y llun, lefel chwyddo, a goleuo. Roeddwn i'n defnyddio Ecamm Live nes i Logitech ddod allan gyda'u app.
 • Desg - Ers i mi ddod yn ffit, roeddwn i eisiau cael yr opsiwn o sefyll i fyny a chael rhanbarth gwaith eang iawn i wneud hynny. Dewisais am a Faridesk… Sydd wedi'i adeiladu'n anhygoel o dda, yn hollol syfrdanol, ac yn ffitio popeth arno fel y gallaf fynd yn hawdd o eistedd i sefyll. Roedd gen i fraced arddangos deuol eisoes a osododd yn hawdd ar y ddesg.
 • Mat Bwrdd Gwaith – Anghofiwch pad llygoden, cydiwch yn un o'r rhain i chi'ch hun matiau desg anghenfil… maen nhw'n gallu gwrthsefyll dŵr, yn teimlo'n wych, ac yn darparu tunnell o eiddo tiriog ar eich bwrdd gwaith! Sylwais fod rhai ohonyn nhw hyd yn oed wedi cynhesu allan yna!
 • arddangosfeydd - Er y byddwn i'n caru monitor ultrawide, ni allaf weld gwario'r arian ar hynny ar hyn o bryd. Mae'n swnio'n rhyfedd, ond mewn gwirionedd rydw i'n hoffi cael rhaniad rhwng monitorau i wahanu'r ffenestri a'r gwaith rydw i'n ei wneud. Monitorau Hapchwarae LG 27″ deuol gwnewch y tric ... datrysiad gwych a dim problemau gyda chydnawsedd.
 • Arddangos Mount - Mae gen i Braich monitor deuol HumanScale. Mae wedi'i adeiladu'n dda ac nid yw fy monitorau yn symud o gwbl. Roeddent yn hawdd i'w gosod a'u gosod hefyd.
 • Gorsaf docio - Yn lle cysylltu ether-rwyd, monitorau, canolbwynt USB, mic, a siaradwyr â llaw bob tro yr oeddwn yn eistedd wrth fy nesg, dewisais y j5Creu gorsaf docio USB-C. Mae'n un cysylltiad ac mae pob dyfais wedi'i phlygio i mewn ... gan gynnwys pŵer.
 • clustffonau – Pan fyddaf yn cymysgu sain, roeddwn i eisiau set premiwm o glustffonau caeedig dros y glust fel y gallwn glywed y sŵn cefndir lleiaf. Rwy'n gefnogwr o Shure felly prynais eu Clustffonau Caeedig Cefn Premiwm SRH1540. Maen nhw'n ddrud, ond yn werth y buddsoddiad os ydych chi'n awdioffeil neu'n gweithio gyda chymysgu sain.
 • Clustffonau Amp - Rydych chi'n gwybod pa mor hurt y gall fod i gynnal neu ddatrys allbynnau sain trwy feddalwedd, felly mi wnes i ddewis a Mwyhadur Clustffonau Compact 4-Channel PreSonus HP4 yn lle hynny lle mae gen i glustffonau, clustffonau stiwdio, a system sain amgylchynol i gyd wedi'u cysylltu. Mae hyn yn golygu bod fy allbwn bob amser yr un peth ... Rwy'n troi i fyny neu i lawr pa glustffonau rydw i'n eu defnyddio neu'n mudo allbwn y monitor.
 • Bysellfwrdd – Mae gan fy swyddfa liniadur, MacMini, ac AppleTV. Mae Artech yn gwneud a bysellfwrdd bluetooth aml-gysylltiad mae hynny'n neis iawn, yn gyfforddus, ac yn eithaf rhad o'i gymharu â Allweddell Apple. A nawr gallaf newid rhwng dyfeisiau gan fy mod yn gweithio arnynt heb ymyrraeth.
 • Stondin Gliniaduron – Mae gosod gliniadur oddi ar y ddesg yn hanfodol… nid yn unig i’w ddiogelu rhag colledion, ond i’w gael ar uchder sy’n cyd-fynd â’ch sgriniau arddangos a’i gadw’n oer. dwi'n hoffi hwn stand tywyll, proffil isel o Ddeuddeg De. Mae'n braf ac yn drwm felly mae'n aros yn llonydd.
 • Goleuadau – gosodais an ALZO Drum golau digidol uwchben i leihau cysgodion a goleuo'r ystafell yn well. Mae'n uned eithaf mawr ac roedd yn rhaid i mi rwystro rhywfaint o'r golau ar i lawr gyda chysgod, ond mae wir yn dod â'r gorau yn fy fideos - yn enwedig gan ddefnyddio'r Logitech BRIO.
 • meicroffon - Rwy'n gwybod bod llawer o bobl yn caru Yeti, ond ni allwn gael yr eglurder allan o fy meic. Gallai fod wedi bod yn fy llais, nid wyf yn siŵr. Dewisais am Meicroffon XLR Stiwdio Cyddwysydd Cardioid Audio-Technica AT2020 ac mae'n swnio ac yn edrych yn wych. XLR yw'r meicroffon, felly mae gen i a Behringer U-PHORIA UMC202HD, 2-Sianel rhyngwyneb sain i'w wthio i mewn i'r orsaf docio.
 • Braich meicroffon - Gall breichiau meicroffon proffil isel sy'n edrych yn dda ar fideo fod yn eithaf drud. Dewisais y Podlediad Pro ac mae'n edrych yn wych. Fy unig gamgymeriad ar hyn yw bod y meicroffon o dan y pwysau y mae tensiwn y fraich wedi'i ddylunio ar ei gyfer felly roedd yn rhaid i mi felcro gwrth-bwysau ar y fraich i'w gadw'n gyson.
 • llygoden - Rwy'n hoffi'r Llygoden hud afal ond methu â sefyll bod yn rhaid i chi eu gwefru drwy eu troi wyneb i waered. Felly, rydw i wedi prynu dau ohonyn nhw ac wedi cysylltu'r ddau ohonyn nhw. Felly, pan fydd un yn marw, dwi'n troi'r llall ymlaen ac yn dal i weithio.
 • Newid Rhwydwaith – Mae gen i lu o ddyfeisiadau o gwmpas y cartref sydd wedi'u rhwydweithio, o MacMini rwy'n ei ddefnyddio ar gyfer prosesu swyddi, i system ddiogelwch fy Ring, i ddrws garej, i ailadroddwyr Eero, a setiau teledu ... felly gosodais un Netgear Gigabit Switsh Heb ei Reoli a gosodwyd diferion Ethernet ledled y cartref trwy banel yn fy swyddfa.
 • siaradwyr - Roeddwn i eisiau set wych o siaradwyr ar gyfer y swyddfa sydd wedi'u gwifrau i allbwn monitor yr clustffon amp, felly es i gyda'r System Siaradwr Cartref Logitech Z623 400 Watt, 2.1 System Llefarydd. Un o nodweddion gwych y siaradwyr hyn yw y gall gymryd mewnbwn sain hefyd, felly mae fy nheledu yn fy swyddfa hefyd yn cael ei roi yn syth i'r system.
 • Cyflenwad Pŵer Di-dor (UPS) - Wedi'i osod Hapchwarae Pro UPS APC 1500VA canys pan elo y gallu allan. Er fy mod yn weddol ddiogel yn gweithio ar MacBook Pro, nawr mae gen i fy holl offer rhwydwaith, monitorau allanol, gyriant allanol, a chaledwedd arall wedi'u pweru os bydd toriad pŵer. Gyda phopeth (llawer) wedi'i blygio i mewn, rwy'n ei redeg ar lwyth o 30% ac mae'r UPS yn dweud wrthyf y bydd gennyf tua 14 munud o bŵer di-dor. Achos fy mod i ar ffeibr … gallaf hyd yn oed gadw fy rhwydwaith i fyny pan fydd y pŵer yn mynd allan! Hyd yn oed yn well, mae MacOS wedi canfod yr UPS ac mae gen i osodiadau i gadw fy system yn awtomatig a chau fy system rhag ofn nad ydw i gartref a bod pŵer yn cael ei golli am gyfnod estynedig.
 • USB Hub – Nid oes prinder eitemau i'w gwefru neu eu cysylltu tra dwi'n gweithio felly prynais ongl Hub USB 10-porthladd ar gyfer fy n ben-desg. Mae ganddo rai porthladdoedd usb amperage uwch ar gyfer dyfeisiau mwy.
 • Gwegamera - Un o'r materion roeddwn i'n rhedeg i mewn iddo rydw i'n siarad amdano yn y fideo oedd llewyrch eithafol gyda fy hen we-gamera ... felly rydw i wedi uwchraddio i Logitech BRIO sydd â thunnell yn fwy o opsiynau ac sy'n delio â'r llacharedd yn llawer gwell - heb sôn mae ganddo allbwn 4K.

Hoffwn hefyd brynu dyfais Storio Cysylltiedig â Rhwydwaith (NAS) yn y pen draw hefyd. Ar hyn o bryd, mae gen i yriant 3Tb ar MacMini y gallaf gysylltu â'r bwrdd gwaith arno. Am ryw reswm, nid yw fy rhwydwaith yn hoffi ei weld allan yna er ei fod yn cael ei rannu. Byddai storfa rhwydwaith yn llawer cyflymach i mi wneud copi wrth gefn a symud ffeiliau ohonynt ac iddynt. Mae gan Buffalo NAS 16Tb mae hynny'n eithaf fforddiadwy, does ond angen i mi gyfiawnhau'r gost!

Cerdded Fideo Trwy Fy N Ben-desg

Dyma'r fideo cerdded drwodd gwreiddiol ond rwy'n parhau i uwchraddio elfennau a diweddaru'r erthygl hon. Rwyf hefyd wedi uwchraddio'r golau yn yr ystafell i olau meddal mawr uwchben.

Uwchraddio Gwe-gamera: Logitech BRIO

Dyma fideo gyda'r uwchraddio i'r Logitech BRIO.

Datgelu: Martech Zone yn defnyddio dolenni cyswllt trwy gydol y post hwn.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol