5 Offer i Helpu Teilwra Eich Marchnata Yn ystod y Gwyliau

e-fasnach gwyliau

Mae tymor siopa’r Nadolig yn un o amseroedd pwysicaf y flwyddyn i fanwerthwyr a marchnatwyr, ac mae angen i’ch ymgyrchoedd marchnata adlewyrchu’r pwysigrwydd hwnnw. Bydd cael ymgyrch effeithiol yn sicrhau bod eich brand yn cael y sylw y mae'n ei haeddu yn ystod amser mwyaf proffidiol y flwyddyn.

Yn y byd sydd ohoni, ni fydd dull gwn yn ei dorri mwyach wrth geisio cyrraedd eich cwsmeriaid. Rhaid i frandiau addasu eu hymdrechion marchnata i ddiwallu anghenion unigol defnyddwyr. Mae bron yn amser dechrau adeiladu’r ymgyrchoedd gwyliau pwysig hynny, felly rydym wedi llunio rhestr o offer ar-lein i gynorthwyo yn eich ymdrechion i nodi eich marchnata.

Google Analytics

Google-analytics

Nid yw'n syndod bod Google wedi llwyddo i greu'r we fwyaf poblogaidd analytics siwt yn y byd, gyda Google Analytics. Mae'r feddalwedd hon yn darparu gwybodaeth fel pwy sy'n ymweld â'ch gwefan, sut y cyrhaeddon nhw yno, ac yn eich llenwi chi ar eu gweithredoedd unwaith maen nhw ar eich gwefan mewn gwirionedd. Defnyddiwch y wybodaeth newydd hon i ddod o hyd i'ch segmentau cwsmeriaid mwyaf proffidiol a chreu negeseuon marchnata yn unol â hynny.

Mae Google Analytics yn berffaith ar gyfer busnesau mawr a bach gan fod yr ystafell ar gael ar fodel freemium. Ar haen uwch o'r feddalwedd mae SDK ar gael ar gyfer dadansoddi perfformiad eich app symudol gyda chwsmeriaid.

Cwmwl Marchnata Salesforce

salesforce-marchnata-cwmwl4

Salesforce Cwmwl Marchnata yn offeryn anhygoel o ddefnyddiol ar gyfer anfon hysbysiadau SMS a gwthio fel rhybuddion symudol, rheoli marchnata e-bost, rheoli ymgyrchoedd hysbysebu gyda data CRM, a chasglu ymddygiad pori defnyddwyr.

Mae integreiddio'r offer hyn yn darparu cyfleoedd dirifedi ar gyfer creu llais brand sy'n gyson ar draws eich holl ymdrechion marchnata. Mae pob offeryn yn caniatáu ar gyfer sawl ffordd o olrhain ymddygiad cwsmeriaid ac yn caniatáu ichi dargedu pob segment yn bersonol. Un cwymp yw bod tag pris uchel yn dod i Salesforce, na fydd o bosibl yn ymarferol i lawer o gwmnïau llai.

BizSlate

bizslate

Gall rhestr eiddo gael dylanwad cryf ar sut rydych chi'n penderfynu marchnata i'ch cwsmeriaid. P'un a ydych chi'n ceisio hyrwyddo eitem sydd wedi bod yn sownd ar eich silffoedd ers wythnosau, neu'n hysbysebu llwyth newydd o werthwr gorau, bydd angen teclyn arnoch chi ar gyfer rheoli rhestr eiddo, a dyna lle BizSlate dod i mewn

Mae atebion ar gyfer rheoli rhestr eiddo a threfn, dyrannu rhestr eiddo, a chyfrifyddu, e-fasnach ac integreiddio EDI yn gwneud y feddalwedd hon yn berffaith ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint. Yn fwyaf arwyddocaol, mae'n caniatáu ichi olrhain yr hyn y mae pobl yn ei brynu, gan eich helpu i gyfeirio'ch marchnata mewn ymdrechion yn y dyfodol.

Os nad yw BizSlate yn iawn i'ch busnes, mae yna cyfres o gynhyrchion rheoli rhestr eiddo eraill gall hynny weddu i'ch anghenion.

ffurfwedd

ffurfwedd

Os ydych chi am gynhyrchu arweinyddion ar gyfer eich busnes gall ffurflenni ar-lein sydd wedi'u hymgorffori yn eich gwefannau, cyfryngau cymdeithasol neu e-byst fod yn offer gwych. ffurfwedd yn eich helpu i greu ffurflenni arfer cyflym a hawdd ac yn caniatáu ichi ddadansoddi eu cyfraddau trosi a mesur eu perfformiad. Mae'r meddalwedd yn eich helpu i brofi'ch ffurflenni a dod o hyd i'r fersiynau mwyaf llwyddiannus o'ch ffurflenni dal plwm. Yn ogystal, gallwch weld cynnwys ffurflenni wedi'u cwblhau'n rhannol na chawsant eu cyflwyno erioed.

Ar ôl i chi ddefnyddio'ch ffurflenni ar-lein i ddal plwm gallwch ddefnyddio ffurflen newydd i wthio am werthiant. Beth am ddefnyddio ffurflen arall i ail-gysylltu cwsmeriaid ar ôl eu prynu gyda ffurflen adborth sy'n berthnasol i'w pryniant?

E-bost ar Asid

E-bost ar Asid

Mae marchnata e-bost bob amser yn agwedd bwysig ar unrhyw strategaeth farchnata, a dylech bob amser boeni am sut mae'ch e-byst yn edrych i'ch cwsmeriaid yn eu mewnflwch. Dylai eich e-byst ddal y llygad wrth aros yn driw i'ch brand. Rydych chi am i'ch e-byst edrych yn dda ym mhob cleient e-bost y gellir eu gweld ynddo. Os yw'r rhain yn ymddangos yn her eithaf, peidiwch â phoeni, E-bost ar Asid ar gael i helpu.

Mae'r platfform yn caniatáu creu e-byst HTML mewn golygydd ar-lein, felly gallwch chi gael rhagolwg o edrychiad eich e-bost mewn llu o gleientiaid, gwneud y gorau o'r cod ar gyfer pob un, ac olrhain perfformiad eich negeseuon gydag analytics suite. Defnyddiwch y nodweddion hyn er eich budd chi a chrefft e-byst wedi'u personoli'n berffaith i ennyn diddordeb eich cwsmeriaid a chynyddu diddordeb mewn prynu.

Nawr bod gennych yr offer sydd eu hangen arnoch i greu eich cynlluniau marchnata gwyliau, gallwch gyrraedd y gwaith wrth lunio'ch strategaethau. Yr allwedd i lwyddiant yw cychwyn yn gynnar, gan ganiatáu ichi brofi'ch ymgyrch yn ddigonol, a gwneud unrhyw addasiadau cyn i'r gwyliau gyrraedd yma. Bydd personoli'ch negeseuon marchnata yn sicrhau bod eich brand yn gweld llwyddiant y tymor hwn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.