Canllaw Procrastinator i Farchnata Gwyliau

Amser Gwyliau

Mae'r tymor gwyliau yma yn swyddogol, ac mae'n siapio i fod yn un o'r rhai mwyaf erioed. Gydag eMarketer yn rhagweld gwariant e-fasnach manwerthu i rhagori ar $ 142 biliwn y tymor hwn, mae digon o dda i fynd o gwmpas, hyd yn oed i fanwerthwyr llai. Y gamp i aros yn gystadleuol yw bod yn graff ynglŷn â pharatoi.

Yn ddelfrydol, byddwch eisoes wedi cychwyn ar y broses hon, gan ddefnyddio'r ychydig fisoedd diwethaf i gynllunio'ch ymgyrch ac adeiladu rhestrau brandio a chynulleidfaoedd. Ond i'r rhai sy'n dal i gynhesu eu peiriannau, cofiwch: nid yw'n rhy hwyr i gael effaith. Dyma bedwar cam pendant a fydd yn eich helpu i adeiladu a gweithredu strategaeth wyliau lwyddiannus.

Cam 1: Optimeiddio'ch Llinell Amser

Er bod 'y gwyliau' yn rhychwantu Diolchgarwch i'r Nadolig yn dechnegol, nid yw'r tymor siopa gwyliau wedi'i ddiffinio mor fawr. Yn seiliedig ar ymddygiad siopa 2018, mae Google yn dangos hynny Dywedodd 45% o ddefnyddwyr eu bod wedi prynu anrheg gwyliau erbyn Tachwedd 13eg, ac mae llawer wedi gorffen eu siopa gwyliau erbyn diwedd mis Tachwedd.

Gyda llinell amser glyfar, ni fydd cyrraedd yn hwyr i'r parti yn golygu colli allan ar y prif gwrs. Defnyddiwch ganol mis Tachwedd i ganolbwyntio ar frandio a chwilio - bydd hyn yn eich helpu i gyrraedd defnyddwyr yn gynharach yn eu cyfnod ystyried a phrynu.

Wrth i'r Diolchgarwch a'r Wythnos Seiber agosáu, dechreuwch gyflwyno bargeinion ac ehangu hysbysebion ar draws sianeli, gan greu cyffro ymhlith defnyddwyr. Yna, cynyddwch eich cyllidebau chwilio ac ail-argraffu reit cyn Dydd Llun Seiber. Ar y cyfan, bydd cynyddu cyllidebau dair i bum gwaith trwy gydol y tymor gwyliau yn rhoi'r cyfle gorau i chi ddal yr addasiadau ychwanegol hynny yn y farchnad gystadleuol.

Yn olaf, mae Q1 wedi profi i fod yn un o'r misoedd cryfaf ar gyfer e-fasnach, gan gario momentwm gwyliau ymhell i'r Flwyddyn Newydd. Cadwch eich cyllideb yn gryf trwy o leiaf Ionawr 15fed i wneud y gorau o'r duedd gynyddol hon mewn siopa ar ôl gwyliau.

Cam 2: Blaenoriaethu Personoli

Ni all y mwyafrif o fanwerthwyr bach fyth obeithio cyd-fynd â chyllidebau hysbysebion cewri fel Amazon a Walmart. I aros yn gystadleuol, marchnata'n ddoethach - nid yn anoddach - trwy weithredu eich personoli.

Wrth i chi gasglu eich cynulleidfaoedd arfer ac edrychiad tebyg, canolbwyntiwch ar werth oes. Pwy o blith eich rhestrau sydd wedi gwario'r mwyaf o arian gyda chi, a phwy sy'n siopa gyda chi amlaf? Pwy fu'ch siopwyr mwyaf diweddar? Mae'r rhain yn brif dargedau ar gyfer uwchwerthu a thraws-werthu, trwy ddargyfeirio gwariant ad ychwanegol, awgrymu eitemau cysylltiedig, cynnig bwndelu am bris gostyngol neu ddyfarnu anrheg wrth y ddesg dalu.

Wrth feithrin siopwyr oes, peidiwch ag anghofio olrhain a thargedu ymwelwyr newydd. Mae Criteo yn adrodd bod ymwelwyr gwefan sydd wedi'u hail-dargedu â hysbysebion arddangos 70% yn fwy tebygol i drosi. Mae cofnodi gweithgaredd yr ymwelwyr hyn ac adeiladu rhestrau wedi'u segmentu trwy gydol y tymor gwyliau yn allweddol i ddod â nhw'n ôl a sicrhau addasiadau.

Cam 3: Hyrwyddiadau Craft Smart

Bydd hyrwyddiadau'n gweithio orau os ydyn nhw'n gweddu i anghenion a hoffterau'ch cynulleidfa benodol. Adolygwch eich tueddiadau gwyliau yn y gorffennol ac astudiwch yr hyn sy'n gweithio, yna buddsoddwch yn yr hyrwyddiadau hynny.

Ddim yn siŵr beth sy'n gweithio orau? eMarketer yn adrodd bod y gostyngiadau yw'r mwyafrif o gynigion hyrwyddo sy'n apelio gan 95% llethol. Mae cludo nwyddau am ddim hefyd yn hanfodol pan fo hynny'n bosibl, ac mae rhoddion a phwyntiau teyrngarwch am ddim hefyd yn apelio at ddefnyddwyr. Yn dibynnu ar eich cynnyrch a'ch cyllideb, efallai y byddwch chi'n ystyried dyddiadau dosbarthu gwarantedig, codau cwpon, setiau anrhegion wedi'u lapio ymlaen llaw a negeseuon personol.

Cam 4: Paratowch Draffig i'ch Gwefan

A yw'ch gwefan yn barod ar gyfer traffig gwyliau mewn gwirionedd? Gall ychydig o newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr o ran gwneud y gwerthiant terfynol.

Dechreuwch trwy sicrhau bod eich gwefan yn mynd i'r afael â chwestiynau craidd ac amheuon sy'n dod i'r amlwg yn ystod y profiad siopa. Pa mor uchel yw'r rhwystr i fynediad? Pa mor hawdd yw'r ffurflenni? Sut mae defnyddio'r cynnyrch? Mae camau syml fel segmentu cynhyrchion yn ôl pris, cynnwys adolygiadau cwsmeriaid ac amlinellu rhwyddineb dychwelyd yn helpu i adeiladu ymddiriedaeth gyda chwsmeriaid.

Nesaf, gwnewch eich gwefan yn hawdd ei llywio ar ffôn symudol. Mae ymchwil Google yn dangos hynny Bydd 73% o ddefnyddwyr yn newid o safle symudol sydd wedi'i ddylunio'n wael i safle symudol arall mae hynny'n gwneud prynu'n haws. Peidiwch â mentro colli'r addasiadau hyn trwy edrych dros eich presenoldeb symudol.

Yn olaf, gwnewch y gorau o ran bwysicaf eich siop e-fasnach: y ddesg dalu. Cymerwch yr amser i ddeall beth sy'n achosi i siopwyr gefnu ar eu troliau a chywiro'r materion hynny. Ai ffioedd cludo neu brisiau annisgwyl eraill? A yw'ch til yn gymhleth ac yn cymryd llawer o amser? Oes rhaid i siopwyr greu cyfrif? Symleiddiwch y broses gymaint â phosibl i roi'r cyfle gorau i chi'ch hun gwblhau gwerthiant.

Dyma ychydig o gamau allweddol i'w cymryd wrth baratoi ar gyfer y tymor gwyliau - ond ni waeth pa mor hwyr y byddwch chi'n dechrau, bydd pob symudiad tuag at optimeiddio a phersonoli yn helpu i wneud gwahaniaeth yn eich llinell waelod. Yn well fyth, mae'r gwaith rydych chi'n ei wneud nawr, o chwilio i newidiadau i wefannau i ddatblygiad brand, eisoes yn eich paratoi ar gyfer marchnata effeithiol trwy'r Flwyddyn Newydd a thu hwnt.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.