E-Fasnach a ManwerthuInfograffeg MarchnataMarchnata Symudol a Thabledi

Ewch i Strategaethau a Heriau i Farchnata Gwyliau yn y Cyfnod Ôl-euog

Mae amser arbennig y flwyddyn rownd y gornel, yr amser rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at ddadflino gyda'n hanwyliaid ac yn bwysicaf oll ymroi i domenni o siopa gwyliau. Er yn wahanol i'r gwyliau arferol, mae eleni'n sefyll ar wahân oherwydd yr aflonyddwch eang gan COVID-19.

Tra bod y byd yn dal i gael trafferth delio â'r ansicrwydd hwn ac yn mynd yn ôl i normalrwydd, bydd llawer o draddodiadau gwyliau hefyd yn sylwi ar newid ac efallai'n edrych yn wahanol eleni wrth i'r ochr ddigidol o ddathlu'r gwyliau hyn gofleidio cymeriad newydd.

Gwyliau Mawr ar Draws y Glôb

marchnata gwyliau byd-eang
ffynhonnell: Canllaw Marchnata Gwyliau MoEngage

Heriau Marchnata Gwyliau yn 2020

Yn 2018, roedd gwerthiannau tymor gwyliau ar gyfer manwerthu ac e-fasnach yn rhagori ar y triliwn-doler marc am y tro cyntaf erioed. Er y gallai'r gwerthiant fod yn araf eleni ond gallai bod â'r strategaeth a'r sianeli cywir helpu brandiau i wthio cynhyrchion trwy'r sianeli digidol. 

Tra yn yr UD ac Ewrop - mae Dydd Gwener Du, Dydd Llun Seiber, a Gwerthu Nadolig a Blwyddyn Newydd yn boblogaidd iawn; yn Ne Ddwyrain Asia ac India - mae Diwali, 11:11 [Gwerthu Dydd Sengl] (Tachwedd), Harbolnas (Rhagfyr), a Dydd Gwener Du yn dominyddu defnyddwyr. 

Gyda newid ym mhatrwm defnydd, dewisiadau defnyddwyr a phwer prynu cyffredinol y defnyddwyr, mae angen i frandiau newid eu strategaethau marchnata gwyliau i ddiwallu anghenion newydd. Dyma rai o'r heriau oherwydd y pandemig a allai rwystro rhwyddineb Marchnata Gwyliau:

  • Mae prynwyr yn fwy ymwybodol o werth: Mae defnyddwyr yn enwedig millennials wedi newid eu harferion gwario ac wedi mynd o swipers i gynilwyr. Bydd defnyddwyr yn fwy ymwybodol o werth ac yn llai byrbwyll wrth siopa.
  • Materion cyflenwi cadwyn gyflenwi: Gyda chloeon a chyfyngiadau symud ledled y byd, mae logisteg diwydiannau manwerthu wedi cael eu taro’n galed. Ym mis Ebrill, plymiodd gwerthiannau manwerthu yn yr Unol Daleithiau 16.4% 3 oherwydd materion yn ymwneud â'r gadwyn gyflenwi. Mae problemau fel prinder llafur, cyfyngiadau cludo, a chau ffiniau wedi ychwanegu at gyflwr danfoniadau hirfaith. 
  • Amharodrwydd i siopa yn y siop: Mae pobl yn ofalus ac yn arbennig o benodol ynglŷn â mynd i'r siop. Mae siopa digidol ac ar-lein wedi cyflymu. Mae hyd yn oed brandiau yn cydnabod y duedd hon ac yn cynnig gostyngiadau trwm ar gyfer siopa ar-lein gan gadw diogelwch defnyddwyr mewn cof. 

Strategaethau Gwyliau Bownsio'n Ôl

Mae gwyliau fel arfer yn troi o amgylch emosiynau a chysylltiad dynol. Mae angen i frandiau ychwanegu'r goglais ychwanegol hwnnw at eu strategaethau cyfathrebu er mwyn cael defnyddwyr i wirioni ar eu cynhyrchion. Yn ôl a astudiaeth gan Sefydliad Ymarferwyr Hysbysebu'r Deyrnas Unedig, perfformiodd ymgyrchoedd â chynnwys emosiynol ddwywaith yn ogystal â'r rhai â chynnwys rhesymol yn unig (31% o'i gymharu â 16%). Fel marchnatwr, byddai angen i chi sicrhau bod eich ymgyrchoedd yn canolbwyntio ar lawenydd, undod a dathliadau. Dyma ychydig o strategaethau i frandiau eu mabwysiadu:

  • Perthnasedd cynyddol wrth godi ymyl palmant: Cyflwyno digyswllt yw'r allwedd; mae cwsmeriaid yn edrych ymlaen at frandiau sy'n cymryd y mesurau diogelwch gorau posibl sydd hefyd yn adeiladu'r ymddiriedaeth yn y pen draw. Bydd y codiadau ochr palmant yn mynd i fod yn enfawr y tymor gwyliau hwn er mwyn osgoi'r rhuthr yn y siop a'r llinellau aros. 
  • Canolbwyntiwch ar farchnata symudol - Yn ôl Adobe's Cyflawniad Gwyliau 2019, cynhaliwyd 84% o dwf e-fasnach yn y tymor gwyliau yn yr Unol Daleithiau trwy ffonau smart. Gall targedu â ffocws a chynigion yn seiliedig ar leoliad gynyddu ymgysylltiad y brandiau ac yn y pen draw y gwerthiannau. 
  • Cyfathrebu Empathig: Nid yw hyn yn brainer ac mae'n rhaid i bendant ei wneud. Mae angen i frandiau ganolbwyntio ar yr emosiynau ac osgoi marchnata yn yr wyneb a bod yn gynnil gyda'r negeseuon. Mae angen iddynt atseinio undod gyda'r defnyddwyr yn yr amseroedd anodd hyn. 
  • Ffocws ar Ddigideiddio: Mabwysiadu sianeli digidol yw'r dewis amlwg i fanwerthwyr. Roedd gwerthiannau manwerthu ar-lein yn uwch ym mis Mehefin o'i gymharu â'r cyfartaledd cyn-bandemig ym mis Chwefror.

digideiddio

  • Cyrraedd mwy o ddefnyddwyr gyda Hysbysiadau Gwthio wedi'u haddasu: Mae'r defnyddiwr cyffredin yn derbyn dros 65 o hysbysiadau mewn diwrnod! Mae'n rhaid i frandiau frwydro yn erbyn ac i fyny eu gêm hysbysu gwthio. Peidiwch â gadael i'ch hysbysiadau fynd ar goll yn yr hambwrdd hysbysu, sefyll allan gyda hysbysiadau cyfoethog a phersonol sy'n anodd eu colli. 

Gallai optimeiddio'r strategaeth farchnata symudol ymhell ymlaen llaw a mabwysiadu dull omnichannel helpu i gynyddu ymgysylltiad i raddau helaeth ynghyd â chynnig gostyngiadau a phrisiau gwych i ddefnyddwyr. Bydd addasu a phersonoli yn ennill yn fawr y tymor gwyliau hwn. Gadewch i'r hwyl gwyliau ddechrau!

Dadlwythwch Ganllaw Marchnata Gwyliau MoEngage

Unnathi Rayaprolu

Mae Unnathi yn farchnatwr sydd ag angerdd am ddysgu unrhyw beth newydd ac ymroi i ddiwylliannau amrywiol wrth deithio. Mae hi'n mwynhau darllen da a phaned o goffi ar unrhyw adeg o'r dydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol