Sut i Amseru'ch Ymgyrchoedd Marchnata Gwyliau 2016

amseriad ymgyrch farchnata gwyliau

Oeddech chi'n gwybod, os byddwch chi'n anfon eich ymgyrchoedd ar thema'r Nadolig ychydig wythnosau'n gynnar, gall y canlyniad fod 9% yn is ar gyfraddau agored? Dyma un tidbit yn unig o wybodaeth werthfawr a ryddhaodd MDG Advertising yn ei ffeithlun, Marchnata Gwyliau 2016: 5 Tuedd Rhaid i Wybod ar gyfer Brandiau.

Dylech edrych ar eich cyfraddau agored eich hun o e-byst o ymgyrchoedd marchnata gwyliau blaenorol i nodi'r amser priodol i'w hanfon - bydd yn cael effaith sylweddol. Darparodd MDG ganlyniadau dadansoddiad diweddar o filiynau o negeseuon e-bost ar thema gwyliau rhwng 2014 a 2015 a chanfuwyd y canlynol:

  • Arweiniodd ymgyrchoedd e-bost ar thema'r Nadolig a anfonwyd ar Ragfyr 1-15 at gyfradd agored o 6% yn is
  • Arweiniodd ymgyrchoedd e-bost ar thema'r Nadolig a anfonwyd ar Ragfyr 15-25 at gyfradd agored 3% yn uwch
  • Mae e-byst Dydd Gwener Du a anfonir ddydd Gwener yn derbyn cyfraddau agored uwch na phe baent yn cael eu hanfon ar ôl
  • Mae e-byst dydd Llun seiber a anfonir ddydd Llun yn derbyn cyfraddau agored is na phe baent yn cael eu hanfon ar ôl

Ynghyd ag amseru, bod â strategaeth omnichannel, darparu opsiynau cardiau rhodd, a manteisio ar gyhoeddi prynwyr, mae MDG Advertising yn cynnig y cyngor hwn:

Gall siopa gwyliau fod yn straen ac yn anodd i lawer o bobl. Mae tua 17% o ddefnyddwyr yn dweud bod y profiad mor ddrwg fel eu bod yn mynd ati i ddychryn / casáu'n ddwys wrth chwilio am anrhegion gwyliau. Pam? Yn rhannol, oherwydd bod cymaint o gynhyrchion a ffyrdd newydd o siopa fel bod defnyddwyr yn teimlo eu bod wedi eu gorlethu. Dysgwch sut i helpu pobl i oresgyn yr her hon.

Dyma'r ffeithlun llawn, Marchnata Gwyliau 2016: 5 Tuedd Rhaid i Wybod ar gyfer Brandiau

Marchnata gwyliau-2016

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.