Infograffig Canllaw Marchnata E-bost Ultimate Gwyliau

Infographic Guide Marchnata E-bost Ultimate Gwyliau

'Dyma'r tymor ar gyfer marchnata gwyliau, a'n meddalwedd gwirio e-bost noddwr NeverBounce wedi creu'r canllaw marchnata e-bost gwyliau yn y pen draw er eich pleser gwylio.

Mae Data'r Ffederasiwn Manwerthu Cenedlaethol parhau i ddangos bod gwariant yn cynyddu eleni, yn enwedig ar-lein ac yn cael ei yrru gan ymdrechion digidol. Mae marchnata e-bost yn chwarae rhan fawr yn arbennig, ac mae angen i fanwerthwyr aros ar ben cadw eu rhestrau yn lân ac yn ffres er mwyn amddiffyn eu henw da a'u gallu i anfon.

Rhai stats syfrdanol ar gyfer tymor gwyliau 2016:

Ar y cyfan, mae'r niferoedd yn parhau i gynyddu yn y gofod ar-lein, sy'n newyddion gwych i farchnatwyr.

Diwrnodau Marchnata E-bost Uchaf Ni ddylech eu Colli

Er bod Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber wedi mynd a phasio, mae llawer o refeniw i'w wneud o hyd ym mis Rhagfyr. Mewn gwirionedd, lluniodd Codeless Interactive gwych canllaw diwrnodau e-bost uchaf ar gyfer y tymor gwyliau, sy'n torri pob cyfnod refeniw yn ddarnau:

Tachwedd / Diolchgarwch Chunk

 1. 2 ddiwrnod cyn Diolchgarwch
 2. Diolchgarwch Diwrnod
 3. Diwrnod ar ôl Diolchgarwch

Cyber ​​Monday Chunk

 1. Cyber ​​Dydd Llun
 2. 2 ddiwrnod ar ôl dydd Llun seiber
 3. 4 ddiwrnod ar ôl dydd Llun seiber

Chunk Dydd Llun Gwyrdd

 1. Dydd Llun Gwyrdd (2il ddydd Llun ym mis Rhagfyr neu ddydd Llun diwethaf gydag o leiaf 10 diwrnod cyn y Nadolig)
 2. 1 Diwrnod ar ôl dydd Llun gwyrdd
 3. 3 diwrnod ar ôl dydd Llun gwyrdd
 4. 7 diwrnod ar ôl dydd Llun gwyrdd

A ydych wedi gweld unrhyw ddiwrnodau eraill gyda chyfraddau llwyddiant hynod uchel yn ystod y tymor gwyliau?

Gwneud Eich E-byst yn fwy Apeliadol

Mae anfon eich e-byst allan ar y diwrnodau cywir yn un peth; mae sicrhau eu bod yn apelio yn stori arall gyfan.

Mae NeverBounce yn darparu rhai awgrymiadau gwych ar gyfer “gwneud i'ch e-byst siglo a gwerthu”:

 • Sicrhewch fod y profiad wedi'i optimeiddio ar gyfer symudol hefyd. Ei wneud yn brofiad siopa di-dor ar gyfer unrhyw fath o siopwr.
 • Byddwch yn emosiynol y tymor gwyliau hwn; peidiwch â bod ofn tynnu at y tannau calon hynny.
 • E-bost a chwarae cymdeithasol oddi ar ei gilydd. A yw'r negeseuon yn gyson ac a ydych chi'n eu defnyddio i hyrwyddo'r llall?
 • Defnyddwyr segment yn effeithiol! Mae hyn mor hanfodol i weld cyfraddau clicio drwodd ac agored uwch.
 • Amseru yw popeth. Tynnwch sylw at y telerau a'r opsiynau cludo hynny i gael tanysgrifwyr i brynu yn gynt ac yn amlach.
 • Cynhwyswch alwadau cyson i gamau gweithredu trwy gydol eich e-bost. Dywedwch wrth y defnyddiwr beth i'w wneud.
 • Mesur, mireinio, ailadrodd. Nid yw'n werth gwneud marchnata e-bost os nad ydych chi'n mesur y canlyniadau i weld beth sy'n gweithio a beth sydd ddim.

Arhoswch ar Restr Nice Eich Tanysgrifwyr

Yr hyn yr ydym yn ei garu fwyaf am NeverBounce yw eu dilysiad e-bost, a ddefnyddiwn yn fewnol ar gyfer ein cleientiaid a'n partneriaid. Eu tip # 1 ar gyfer unrhyw ymgyrchoedd e-bost gwyliau y tymor hwn yw cadw'ch rhestrau'n lân! Ac am reswm da.

Arhoswch ar restr braf eich tanysgrifwyr trwy agor cyfrif am ddim gyda NeverBounce a dadansoddi'ch rhestr. Mae rhestr lân yn cadw'r sbam i ffwrdd:

Cofrestrwch ar gyfer Cyfrif NeverBounce Am Ddim

https://neverbounce.com/?tap_a=5284-214487&tap_s=9917-25863a

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.