20 Awgrym ar gyfer Gyrru Trosiadau E-Fasnach y Tymor Gwyliau hwn

awgrymiadau gwyliau e-fasnach

Mae'r cloc yn tician, ond nid yw'n rhy hwyr i ddarparwyr e-fasnach gyweirio eu gwefannau i yrru mwy o drosiadau. Mae'r ffeithlun hwn gan yr arbenigwyr optimeiddio trosi yn y da yn nodi 17 awgrym optimeiddio solet y dylech fod yn eu rhoi ar waith ar unwaith os ydych chi'n gobeithio manteisio ar draffig prynu gwyliau y tymor hwn.

Mae yna dair strategaeth allweddol y dylech chi fod yn eu defnyddio bob amser y profwyd eu bod bob amser yn gyrru addasiadau ychwanegol ar gyfer siopwyr gwyliau:

 • Denir 71% o ddefnyddwyr gwyliau llongau rhad ac am ddim
 • Denir 48% o ddefnyddwyr gwyliau dychweliadau hawdd
 • Denir 44% o ddefnyddwyr gwyliau paru prisiau

17 Awgrymiadau Trosi E-Fasnach Gwyliau Ychwanegol

 1. Hyrwyddwch eich cynigion ar ddyddiadau prynu gwyliau brig - gan gynnwys Diwrnod Diolchgarwch, Dydd Gwener Du, Dydd Llun Seiber, Dydd Llun Gwyrdd, a Diwrnod Llongau Am Ddim.
 2. Upsell a chroes-werthu i gynyddu gwerth archeb ar gyfartaledd - ystyried cynigion fel llongau am ddim gyda'ch pryniant, bwndelu cynhyrchion, darparu cynigion amser cyfyngedig a mwy.
 3. Peidiwch â bod angen cofrestru wrth y ddesg dalu - mae siopwyr sy'n gorfod llenwi criw o wybodaeth ychwanegol yn fwy tebygol o gefnu ar eu trol.
 4. Optimeiddio ar gyfer symudol - mae mwy o siopwyr yn ymchwilio ar eu ffonau smart. Os nad ydych chi'n barod, byddwch chi'n colli allan.
 5. Sicrhewch fod tudalennau'n llwytho'n gyflym - mae safleoedd e-fasnach yn aml yn gweld y traffig uchaf erioed yn ystod y tymor gwyliau. Peidiwch â gadael i wefan araf neu wedi torri brifo'ch busnes.
 6. Cynyddu amlder e-bost - mae eich ymwelwyr yn fwy parod i brynu yn ystod y tymor gwyliau. Peidiwch â cholli'ch cyfle.
 7. Addurnwch! - rhowch naws Nadoligaidd addas i'ch gwefan i wella'r profiad siopa emosiynol. Gwell fyth, defnyddiwch hiwmor i wneud iddyn nhw eich cofio chi.
 8. Adeiladu eich rhestr e-bost gydag anrheg - troi mwy o ymwelwyr yn rheolaidd. Archwiliwch eich cost caffael cwsmer ac ystyriwch gynnwys anrheg am ddim i ddenu ymwelwyr newydd.
 9. Creu ymdeimlad o frys - gall dyddiadau cludo terfynol a gwerthiannau fflach greu ymdeimlad o frys a fydd yn helpu mwy o ymwelwyr i drosi’n gyflym.
 10. Gwneud gostyngiadau yn ddeniadol - archwilio gwahanol ffyrdd o osod eich gostyngiadau. A ddylech chi wneud 50% i ffwrdd, $ 25 i ffwrdd, neu brynu un, cael un am ddim?
 11. Darparu cefnogaeth i gwsmeriaid o ansawdd - gall cefnogaeth amser real i gwsmeriaid trwy sgwrsio byw, cyfryngau cymdeithasol neu ffôn helpu i oresgyn rhwystrau i brynu ar eich gwefan.
 12. Gwneud cardiau rhodd yn hawdd i'w prynu - pan nad oes gan ymwelydd y syniad perffaith o anrheg, mae cardiau rhodd yn opsiwn gwych. Ei wneud yn syml.
 13. Defnyddiwch raglen ffyddlondeb i ddod â nhw'n ôl - gall dod â'ch cwsmer pedwerydd chwarter yn ôl helpu i yrru gwerthiannau yn ystod chwarter cyntaf arafach.
 14. Darparu cynigion arbennig yn gyfnewid am adolygiadau - gall adolygiadau helpu i yrru trosiadau trwy gydol y flwyddyn. Manteisiwch ar eich traffig uwch i gynyddu'r adolygiadau ar eich cynhyrchion.
 15. Cynnig llongau dychwelyd am ddim - bydd polisi dychwelyd hael yn ennyn hyder cwsmeriaid ac yn dod â chwsmeriaid yn ôl hyd yn oed ar ôl y gwyliau.
 16. Helpwch nhw i'w wneud yn bersonol - ei gwneud hi'n hawdd i'ch cwsmeriaid gynnwys nodyn gyda phrynu ar unrhyw roddion.
 17. Cynnig lapio rhoddion am ddim - pan fyddwch chi'n cynnig lapio anrhegion am ddim, rydych chi'n lleddfu cur pen cwsmer. Po fwyaf o gur pen rydych chi'n ei leddfu, y mwyaf tebygol ydyn nhw o ymgysylltu â chi.

Dyma'r ffeithlun e-fasnach lawn o'r da

Awgrymiadau Optimeiddio Trosi E-Fasnach Gwyliau

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.