Golwg Weledol ar Deithiau Cwsmeriaid Gwyliau

Teithiau Cwsmer Prynu Gwyliau

Os nad ydych wedi tanysgrifio eto, byddwn yn argymell y Meddyliwch gyda Google gwefan a chylchlythyr. Mae Google yn rhoi deunydd anhygoel allan i helpu manwerthwyr a busnesau i dyfu eu busnes ar-lein. Mewn erthygl ddiweddar, gwnaethant waith gwych yn delweddu 3 taith gyffredin i gwsmeriaid a welir yn cychwyn o gwmpas Dydd Gwener Du:

  1. Y llwybr at fanwerthwr annisgwyl - gan ddechrau gyda chwiliad symudol, mae'r daith yn rhoi mewnwelediad i bersona penodol sy'n siopa bargen ar-lein.
  2. Y penderfyniad i atgyweirio neu ailosod - mae persona arall yn chwilio trwy bwrdd gwaith ac yna symudol, a rhyngweithio â hysbysebion i ddod i benderfyniad prynu o'r diwedd.
  3. Y cwest hapchwarae epig - mae gamer yn ymchwilio i'w bryniant consol nesaf, yn gwneud chwiliadau trwy ffôn symudol a bwrdd gwaith, gan ymweld â safleoedd manwerthwyr a safleoedd diwydiant i ymchwilio i'w bryniant nesaf.

Mae Google yn darparu rhai siopau tecawê allweddol, gan gynnwys faint o ymchwil y mae'r defnyddwyr yn ei wneud, y ddibyniaeth ar symudol, a'r ffaith nad yw'r defnyddwyr hyn yn canolbwyntio ar roddion.

Hoffwn ichi ganolbwyntio ar gwpl o agweddau na ddylid sylwi arnynt:

  • Fe wnaeth pobl bownsio rhwng dyfeisiau a chyfryngau - Prynais PlayStation newydd yn ddiweddar. Roeddwn i ar fy ffôn cryn dipyn wrth wylio'r teledu, darllen adolygiadau ac edrych ar fwndeli. Yna, pan fyddwn i'n eistedd wrth fy nesg, byddwn i'n edrych ar fideos ac yn gwylio fideos adolygu. Fe wnes i hyd yn oed ymweld â BestBuy cwpl o weithiau i weld beth oedd ganddyn nhw. Mae ffrind i mi yn gamer enfawr, felly fe wnes i sgwrsio ag ef trwy Facebook a gwneud y penderfyniad ar beth i'w brynu. Yn y pen draw, deuthum o hyd i bris gwych a'i brynu ar-lein trwy Wal-mart. Felly .. roedd symudol, bwrdd gwaith, chwilio, cymdeithasol, adolygiadau a manwerthu i gyd wedi chwarae rhan yn fy nhaith.
  • Mae pobl yn treulio llawer o amser yn ymchwilio - Nid yw'r siwrneiau hyn mewn un sesiwn, maen nhw dros wythnosau a misoedd. Mae'n bwysig cofio bod cwcis yn dod i ben, ymgyrchoedd yn symud, canlyniadau chwilio yn symud ... i gyd tra bod defnyddiwr yn ymchwilio i'w benderfyniad prynu nesaf. Er mwyn i'ch cynnyrch neu wasanaeth aros yn weladwy, mae'n rhaid i chi fod yn ddi-baid am gadw'n weladwy ac yn werthfawr iddynt.
  • Mae pobl yn defnyddio tunnell o ymchwil cynnwys - Ni allaf hyd yn oed ddweud wrthych faint yr wyf yn ei ddarllen, ei wylio a'i drafod cyn prynu fy system. Dywedaf wrthych fod fy mhenderfyniad prynu wedi ymglymu wrth imi barhau i ymchwilio, serch hynny. Yn y pen draw, prynais y citiau Pro a VR gyda fy PlayStation ar ôl gweld yr adolygiadau a gwylio fideos am y galluoedd. Ac unwaith i mi gael y system, es i siopa eto i gael mwy o ategolion! Roedd cynnwys nid yn unig yn gyrru fy mhenderfyniad, gyrrodd werthiannau ychwanegol hefyd.

Dyma'r ffeithlun llawn, Y tu mewn i siwrnai brynu 3 siopwr sy'n chwilio bob dydd:

Teithiau Cwsmer Siopa Gwyliau

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.