Dal Cwmnïau yn Atebol

rhwystredig

Fe allwn i rannu rhai straeon arswyd gwych gyda chi ar fy hanes gyda banciau a chardiau credyd. Rhaid cyfaddef mai fy mai i yw peth ohono ond gweithredoedd hurt banciau yw'r rhan fwyaf ohono. Tybed sut mae'r dynion hyn yn cysgu yn y nos ... nid yw elw enfawr, help llaw, taliadau bonws gweithredol a ffioedd gorswm chwerthinllyd hyd yn oed wedi eu blaguro i wella eu systemau.

Dyma enghraifft wych ... mae fy ngherdyn credyd busnes wedi'i ddiffodd ddwywaith wrth deithio. Cyn y ddwy daith, rhoddais wybod i'r banc y byddwn yn teithio ac i sicrhau na chefais fy fflagio. Roedd y galwadau yn wastraff amser - cefais fy nghau i ffwrdd ddwywaith gweithgaredd amheus. Roedd dwywaith yn ddigon ... ac o'r diwedd gwnaeth y system ar-lein hynafol a diffyg cefnogaeth ar benwythnosau a nosweithiau i mi ddychwelyd i fanc enfawr. Byddwn yn eu galw'n YH.

Mae gan JP system ar-lein eithaf anhygoel. Mae gan JP alluoedd gwifren dramor. Mae gan JP ap lle gallaf adneuo siec trwy dynnu llun ohono. Mae gan JP alluoedd cyflogres gyda fy nghyfrif hyd yn oed. Efallai mai'r peth cooles ... Neilltuodd JP fanciwr personol i mi. Beth yw banciwr personol? Mae'n rhywun y mae'n rhaid i mi e-bostio a galw bob tro mae gen i broblem. Yna mae fy banciwr personol yn dweud wrthyf y rhif 1-800 i alw am help. Gwelliant enfawr dros yr hen system o ddim ond galw'r rhif 1-800 yn y lle cyntaf. [Ie, coegni yw hynny]

Bron Brawf Cymru: Mae fy banciwr personol yn gariad ac rwy'n gwybod ei bod yn ceisio fy helpu cymaint ag y gall. Nid yw'n datrys y broblem, serch hynny.

Y penwythnos hwn, roedd angen i mi archebu rhai tocynnau hedfan ar gyfer y Ymgysylltu â'r gynhadledd yn San Francisco ddiwedd y mis hwn. Yn gyntaf defnyddiais Kayak a methodd y cerdyn credyd. Nesaf defnyddiais safle Delta.com a methodd. Y ddau dro dywedodd nad oedd fy nghyfeiriad yn cyfateb i'm cyfrif. Yr unig broblem gyda hynny yw bod fy nghyfeiriad yn cael ei nodi yn union yr un ffordd ar y ddau safle felly nid oes anghysondeb mewn gwirionedd. Yn hytrach na chymdeithasu, mi wnes i sefyll yn y ddalfa tra bod cynrychiolydd Delta wedi galw fy manc yn bersonol i wirio'r cyfeiriad. (Braf braf Delta!)

Dychwelodd cynrychiolydd Delta a dweud wrthyf fod fy banc wedi dweud wrthynt nad oedd fy nghyfeiriad a ddarparwyd yn cyfateb. Nawr rydw i wedi cynhyrfu. Y llinell nesaf yw fy banciwr personol. Mae fy banciwr personol yn cysylltu â chymorth technegol ac maen nhw'n argymell fy mod i'n rhoi cynnig ar fy nghyfeiriad gyda'r Zip4 neu hebddo ar fy nghod zip. O ddifrif.

Nid yw safle Delta yn caniatáu estyniad Zip4, felly mae'r amser a gollwyd rhwng fy e-byst a galwadau fy banciwr personol i'w thîm cymorth wedi bod yn golchi. Rwy'n gadael i'm banciwr personol wybod nad yw'n gweithio o hyd. Bedwar diwrnod yn ddiweddarach ac nid oes gennyf y tocynnau.

Ar y pwynt hwn efallai y byddwch chi'n meddwl tybed pam nad ydw i'n codi un o'm cardiau eraill yn unig ac yn talu am y tocyn. Pam? Oherwydd bod hyn i fod i weithio. Dyma bwrpas cerdyn credyd busnes ... ar gyfer gwneud pethau fel archebu teithio, prynu offer, ac ati. I. do mae gen i ffyrdd eraill o brynu'r tocyn ac rwy'n siŵr bod y rhan fwyaf o bobl wedi rhwystro'r system ac wedi gwneud hynny.

Ond dwi ddim yn mynd i.

Rydym i gyd yn onest yn dioddef gormod o feysydd gwaith yn ein bywyd. Rydym yn dioddef gwallau meddalwedd, materion banc, materion ffôn, materion Rhyngrwyd ... nid yw ein bywydau'n dod yn haws gyda'r holl bethau hyn, mae'n dod yn fwy cymhleth. Ac wrth i ni ychwanegu mwy o gymhlethdod, rydyn ni'n dod o hyd i fwy o broblemau. Wrth wraidd yr holl broblemau hyn mae'r ffaith ein bod wedi dod i ddisgwyl cylchoedd gwaith ac nad ydym bellach yn dal cwmnïau'n atebol. Mae'n haws codi cerdyn credyd arall na dal i alw ac e-bostio fy banciwr personol.

Ond yfory, byddaf yn colli mwy o gynhyrchiant ar y ffôn i mewn ac mewn e-bost gyda fy banciwr personol. Mae ei chynhyrchedd (yn anffodus) yn mynd i ddioddef, felly hefyd y tîm technoleg y mae'n gweithio gyda hi. Rydw i'n mynd i sicrhau bod hyn yn sefydlog - fel nad oes raid i eraill fynd trwy'r hyn rydw i'n mynd drwyddo.

Pe bai pob un ohonom yn dal cwmnïau'n atebol, byddem yn parhau i wella a byddem i gyd yn elwa ohono.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.