Taro a Rhedeg Dydd Sadwrn!

Gyrrais fy merch i'w Mam heddiw ar gyfer penwythnos Mam-Merch. Taith gron, mae'r dreif tua 2 awr. Roeddwn i tua milltir o ddychwelyd i'm cartref pan welais i lori codi ysgafn o fy mlaen yn malu i'r car o'i blaen ... ac yna fe gychwynnodd! Roeddwn i wedi fy syfrdanu ac yn ddig iawn felly es i ar ei hôl a galw 911 ar fy ffôn symudol. Fe wnaethon ni yrru tua 8 milltir i'r Gogledd a sylwodd fy mod i'n ei dilyn a thynnu drosodd mewn gorsaf nwy.

Cerddodd y gyrrwr a'r boi yr oedd hi gyda nhw i fyny at fy ffenest a gofyn a oeddwn i'n eu dilyn. Dywedais… “Uh, ie”… meddai, “Pam, wnes i ddim eich taro chi!?”

Ni allwn ei gredu !!! Felly dywedais wrthi am eistedd yn llonydd a fy mod ar y ffôn gyda'r heddlu (roeddwn i wedi bod yn rhoi cyfarwyddiadau iddyn nhw trwy'r amser). Roedd hi ychydig yn ticio a dywedodd “Rydw i allan yn fan hyn” a chyrraedd yn ôl i'w thryc. Gwelais y dyn yr oedd hi gyda phledio gyda hi, roedd yn gwybod eu bod nhw mewn trafferth. Rwy'n gadael iddi wybod y byddwn yn iawn y tu ôl iddi :).

Felly fe gyrhaeddon nhw yn ôl yn y tryc a dwi'n meddwl eu bod nhw'n mynd yn ôl tuag at y ddamwain ond roedd hi ychydig yn rhy hwyr. Ychydig filltiroedd i lawr y ffordd roedd yr heddlu wedi cau'r stryd. Roeddwn i mewn gwirionedd yn gallu clywed y plismon a oedd yn sefyll yn y stryd yn ei chwifio i lawr ac fe allai fy nghlywed yn dweud, “Hei ... dyna nhw!”

Yn anffodus, cafodd plentyn tlawd oedd yn gyrru Mustang newydd sbon ei ddal yng nghanol hyn i gyd a chlocio car yr heddlu reit cyn i’r ddynes gael ei stopio (yup, ail ddamwain!). Tynnais drosodd a rhoi fy holl wybodaeth.

Ar ôl hynny, es i yn ôl i'r ddamwain wreiddiol lle cafodd y ferch dlawd ei tharo. Cafodd ei hysgwyd yn fawr ond rhoddodd ei theulu hwyl dda imi olrhain y gyrrwr i lawr.

Ni allaf ddweud wrthych pam y gwnes i hynny ... ond roeddwn i'n synnu mai fi oedd yr unig un. Dyma, yn anffodus, yr eildro i mi fod yn dyst i drosedd a heb wylio unrhyw un arall yn camu ymlaen. Mae hynny'n wirioneddol ofnadwy. Pe bai PAWB yn gwneud rhywbeth pan gyflawnwyd trosedd, rwy'n siŵr y byddai cyfraddau troseddu yn gostwng yn sylweddol. Effeithiodd y ddamwain hon ar gymaint o bobl! Y ferch dlawd a gafodd ei tharo, y plentyn a darodd car yr heddlu, y ddynes sy'n mynd i'r carchar, y ffrind iddi a ddywedodd wrthyf iddo ddweud wrthi am stopio ... am ddydd Sadwrn i bawb.

Nid yw'n cymryd llawer i gamu i fyny pan fydd rhywbeth fel hyn yn digwydd. Dywedodd rhywun wrthyf unwaith ei fod yn cymryd rhywun arbennig ... nid wyf yn cytuno. Rwy'n ffan mawr o karma ... os edrychwch y ffordd arall, mae'n debyg y bydd rhywun yn edrych i ffwrdd pan mai chi yw'r un sydd angen help.

2 Sylwadau

  1. 1

    Diolch, Sean ... dwi ddim yn arwr, dim mogal marchnata ... ond fe wnaeth i mi wir wallgof gweld rhywun yn brifo rhywun arall ac yna esgyn. Diolch byth fod pawb yn iawn, rwy'n siŵr y gallai'r canlyniad fod wedi bod yn llawer gwaeth.

  2. 2

    Doug, mewnwelediadau marchnata gwych, ond roedd eich stori arwr yn gymhellol iawn ac yn cymryd dewrder. Rwyf mor falch na chawsoch eich saethu, rwy'n byw yn Cook County, IL. Mae cymaint o bobl ddim yn poeni mwy, rwy'n falch o adnabod rhywun sy'n gwneud hynny.
    JD

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.