Fideo Hippo: Hybu Cyfraddau Ymateb Gwerthu Gyda Gwerthu Fideo

Chwilio Gwerthu Fideo Hippo

Mae fy mewnflwch yn llanast, byddaf yn cyfaddef yn llwyr. Mae gen i reolau a ffolderau craff sy'n canolbwyntio ar fy nghleientiaid ac mae bron popeth arall yn cwympo ar ochr y ffordd oni bai mae'n dal fy sylw. Mae rhai caeau gwerthu sy'n sefyll allan yn e-byst fideo wedi'u personoli a anfonwyd ataf. Mae gweld rhywun yn siarad â mi yn bersonol, arsylwi ar eu personoliaeth, ac esbonio'r cyfle i mi yn gyflym yn ymgysylltu ... ac rwy'n sicr fy mod i'n ymateb yn amlach.

Nid fi yw'r unig un ... mae gwerthu fideo yn fodd twf uchel i dimau gwerthu dorri trwodd â rhagolygon gyda llawer o gwmnïau'n gweld codiad ymateb o dros 300%.

Ymgysylltu Gwerthu Fideo Hippo

Mae Hippo Video yn darparu platfform syml i'ch tîm gwerthu adeiladu ymddiriedaeth, darparu gwerth a meithrin perthnasoedd â rhagolygon gyda chymorth REAL a fideos wedi'u dyneiddio. Er bod eu rhyngwyneb defnyddiwr yn syml ... wedi'i integreiddio i'r bar tasgau, mae'r gwahaniaethydd go iawn o Fideo Hippo yw eu llu o integreiddiadau ar gyfer olrhain eich gweithgaredd gwerthu ym mron pob e-bost, rheoli perthynas â chwsmer (CRM), a llwyfannau galluogi gwerthu.

Fideo Hippo yn galluogi'ch tîm gwerthu i recordio fideo gydag un clic, integreiddio a rhannu'r fideos yn ddi-dor heb newid platfformau, ac yna olrhain y cyfraddau ymateb i sicrhau'r cynnydd gorau posibl a gyrru mwy o werthiannau.

Nodweddion Llwyfan Fideo Hippo

  • Golygu Fideo - Rhowch eich llif perffaith i'ch fideo yr oeddech wedi'i fwriadu gydag opsiwn i docio seibiau lletchwith, cnwdio gwrthrychau diangen, cymylu'r pethau ychwanegol i gadw ffocws, rhychwantu newid maint eich cymhareb agwedd, a'i sbriwsio trwy ychwanegu emojis rhychwant neu alwadau.
  • Rhith Gefndir - Sbriwsiwch eich cefndir fideo at eich dant gyda'u technoleg cefndir rhithwir.
  • Troshaenau Fideo - Cyfleu'ch neges yn effeithiol trwy ychwanegu testun a delweddau i'ch fideo.
  • Gwreiddio GIF - Sefwch allan ym mewnflwch eich derbynnydd gyda mân-luniau GIF animeiddiedig sy'n chwarae pan fyddant yn agor eich e-bost.
  • Export - Allforio fideos i YouTube, G Suite, a llwyfannau eraill yn uniongyrchol heb unrhyw drafferth. 
  • Galw-i-Weithredu - cynnwys dolenni wedi'u personoli i archebu cyfarfod, neu ychwanegu botymau Call-To-Action rhychwant pwrpasol i drefnu demo neu fynd ar alwad.
  • Tudalennau Gwerthu wedi'u Personoli - Gyrrwch arweiniadau o un fideo i mewn i lyfrgell o fideos eraill a all helpu i ddatblygu eu hymchwil a'u taith cwsmer.
  • Teleprompter Fideo - Ni all pawb siarad yn huawdl heb gynllun ... Mae gan Hippo Video deleprompter wedi'i ymgorffori i'ch helpu i gerdded trwy'ch pwyntiau allweddol neu draw manwl.
  • Olrhain Rhagolwg a Dadansoddeg - Cadwch lygad ar eich perfformiad fideo, cyfradd gwylio ar gyfartaledd, cyfanswm dramâu, cyfranddaliadau, demograffeg, gwylwyr unigryw, a gweithgaredd a ddaeth o'ch fideos.
  • integrations - Integreiddio â Gmail, Outlook, Salesforce, Hubspot, Allgymorth, SalesLoft, LinkedIn Sales Navigator, Pipedrive, ActiveCampaign, Slack, Zoom, Zapier, ac offer eraill fel bod eich gweithgaredd a'ch ymateb yn cael eu dogfennu'n llawn a'u tracio.

Ar wahân i'r platfform, mae eich tanysgrifiad i Fideo Hippo yn cynnwys hyfforddiant a strategaethau yn y byd go iawn gan Jeffrey Gitomer.

Rhowch gynnig ar Fideo Hippo Am Ddim

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer Hippo Video ac rwy'n defnyddio dolenni cyswllt yn yr erthygl hon.