Ai dyma Ddiwedd Hillary Clinton?

Er fy mod i'n hoffi meddwl amdanaf fy hun fel Rhyddfrydwr, efallai bod ychydig o Anarchydd ynof. Rwy'n mwynhau democrateiddio'r Rhyngrwyd yn ogystal â chost isel technoleg. Mae'r ddau yn benthyg eu hunain i ddarparu pŵer i'r rhai nad ydyn nhw wedi'i brynu.

Achos pwynt yw'r parodi diweddar hwn o Hillary Clinton mewn hysbyseb Apple 1984. Llwythwyd y fideo i Youtube ac mae wedi cael ei gwylio dros 300,000 o weithiau. Yn bersonol, mi ges i gwtsh allan ohono. Nid wyf yn gefnogwr o'r Seneddwr Clinton, er fy mod yn llwyr ddeall a pharchu talent ei gŵr fel areithiwr a gwleidydd gwych.

Eironi y fideo cartref hwn yw ei fod yn atgynhyrchu'r oerfel yr wyf yn ei deimlo bob tro y gwelaf y Seneddwr Clinton yn siarad. Rwy'n chwilfrydig faint o ddylanwad y gallai fideo fel hwn ei gael ar ymgyrch. Nid oes unrhyw beth yn y fideo sy'n tynnu sylw at Hillary Clinton fel dewis gwael i'r Arlywydd ... dim ond yn teimlo y ffordd yna.

Nid dim ond unrhyw un a gymerodd yr amser i wneud hyn, roedd yn rhywun yn cefnogi'r Seneddwr Obama. Mae'r fideo wedi'i gynhyrchu'n dda ac, rwy'n dyfalu, ni chostiodd unrhyw beth ond amser i ddatblygu. Ai dyma ddiwedd rhediad Hillary Clinton dros yr Arlywydd?

Dyma'r hysbyseb wreiddiol gan Apple (a ddangosir yn ystod y Superbowl yn ôl yn y dydd):

A yw hyn yn wleidyddiaeth ddrwg? Dinasyddiaeth ddrwg? A yw'n anghyfrifol? Mewn byd lle mae delwedd gyhoeddus yn bopeth a gwleidyddion yn gwario miliynau (i fod yn biliynau cyn bo hir) i wthio'r ddelwedd honno, onid yw'n eironig y gall technoleg a roddir yn nwylo person sengl siglo etholiad cyfan?

Dyma pryd mae'n cael hwyl!

12 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n amheus iawn o'r hysbyseb hon.

  Mae'n ymddangos bod y seiniau sain yn hollol anghywir i'r hysbyseb. Sylweddolaf fod eironi penodol yn y gwreiddiol, sy'n cyfosod “byddwn yn drech” wrth daflu'r morthwyl. Ond yn y gwreiddiol, mae gan y llais ansawdd amlwg ddrwg iddo. Y seiniau sain hyn yw ymgais benodol Hillary i ddod ar eu traws fel person rheolaidd, gan gael “sgwrs” gyda phob un ohonom yn unigol, tra bod yr hysbyseb wreiddiol yn siarad am “un bobl, un ewyllys, un datrysiad, un achos,” a “gardd o ideoleg bur lle gall pob gweithiwr flodeuo, gan ddiogel rhag plâu unrhyw feddyliau gwrthgyferbyniol. ” Yn y cyfamser, dywed y soundbite Hillary “Dwi ddim eisiau pobl sy'n cytuno â mi.” Hefyd, mae'r ddelwedd o frawd mawr yn dywyll, ac yn asio gyda'r wal dywyll yn yr hysbyseb wreiddiol, tra bod y dychymyg o Clinton yn wyn llachar, yn aberration yn yr ystafell monolithig.

  Pe bai'n rhaid i mi ddyfalu ar ffynhonnell y fideo hon, byddwn yn betio ei fod yn dod o ymgyrch Clinton. Dychmygwch ei weld heb unrhyw wybodaeth o'r gwreiddiol. Mae'n debyg nad yw'r mwyafrif o bobl yn cofio'r gwreiddiol i gyd yn dda. Dyma ddehongliad amgen o fideo Clinton: mae Clinton yn ceisio deffro pobl sydd wedi dod i arfer â gwleidyddiaeth fel camp gystadleuol, neu ryfel bleidiol, yn hytrach na thrafodaeth, cyfnewid syniadau, ynglŷn â sut i wneud pawb yn well eu byd. Dywed Hillary ei bod yn “dda iawn” “hyd yn hyn, nid ydym wedi stopio siarad.” Fodd bynnag, nid yw rhai lluoedd drwg eisiau ichi ddal i siarad. I'r dde cyn i'r morthwyl gael ei daflu, mae'r testun ar y sgrin dros Hillary yn darllen, “dyma ein sgwrs.” Y tro nesaf y gwelwn y sgrin, mae Hillary sy’n gwenu eto yn dweud ei bod yn “gobeithio cadw’r sgwrs hon i fynd,” ychydig cyn i’r morthwyl sled dorri i mewn i’r sgrin. Yn yr hysbyseb wreiddiol, yn dilyn y ffrwydrad cychwynnol wrth i’r sledgehammer daro i mewn i’r sgrin, rydym yn clywed awel ysgafn, oer, yn awgrymu rhyddid. Mae'n ymddangos bod y sain hon wedi'i arafu yn y fideo Clinton, gan ostwng y cae ac awgrymu gwynt oer gwacter ac anobaith. Erbyn y pwynt hwn rydyn ni wir yn pendroni pwy fyddai mor ddrwg ag eisiau dod â “ein sgwrs i ben.” Yna rydyn ni'n gweld sgrin wen lachar sy'n dweud, “Ar Ionawr 14eg, bydd yr ysgol gynradd Ddemocrataidd yn cychwyn. A byddwch yn gweld pam na fydd 2008 yn debyg i '1984.' ”Sylwch fod gan 1984 arwyddocâd yng ngwleidyddiaeth arlywyddol yn hollol ar wahân i lyfr Orwell. 1984 oedd y flwyddyn y collodd Walter Mondale, fel rhyddfrydwr heb ei ail, bob gwladwriaeth yn y genedl ac eithrio Minnesota. Mae'r sgrin wen, sy'n gysylltiedig â Clinton, yn addo canlyniad gwahanol yn 2008, nes bod sgrin ddu draw yn dwyn cyfeiriad gwe Barack Obama. Rhaid mai ef sy'n dymuno dod â'r sgwrs i ben.

  • 2

   Ben,

   Diolch am y sylw hir! Mae newyddiadurwyr yn ceisio olrhain yr union berson a uwchlwythodd hwn i YouTube - rwy'n chwilfrydig gweld hefyd. Rwy'n amau ​​mai ymgyrch Clinton ydoedd, serch hynny. Ac rwy'n amheus hefyd mai ymgyrch Obama ydoedd, mae wedi bod yn weddol feirniadol o hysbysebion ymosodiadau ac wedi ei osgoi hyd yn hyn. Fy dyfalu yw ei fod yn gefnogwr Obama gyda digon o amser ar eu dwylo a rhywfaint o feddalwedd da.

   Yn hytrach na chanolbwyntio ar y wleidyddiaeth, yr hyn sydd o ddiddordeb i mi fel marchnatwr yw'r hyn y mae hyn yn ei wneud i'r cannoedd o filiynau o ddoleri y bydd y bobl hyn yn eu gwario ar eu hymgyrchoedd. A fydd yn rhwystro'r ymosodiadau? Eu cryfhau?

   Un peth y sylwais arno ar unwaith oedd bod hysbysebion John McCain yn dod i fyny ar Google gyda'r sôn am Hillary Clinton. Mae'n ymddangos bod gwersyll McCain eisoes yn gweld gwerth mewn hysbysebu ymddygiadol!

   Regards,
   Doug

 2. 3
 3. 4

  Rwy’n colli rhyw agwedd ar hyn yn fawr, ond beth sy’n “Drwg” yn y fideo. Yn union yn ymddangos fel rhethreg araith politcal i mi. Gadewch i mi wybod.

 4. 7

  Mae'r fideo Hillary 1984 hon yn mynd yn rhy fawr. Mae yna faterion pwysig yn bwysicach na
  ymgyrchoedd hysbysebu rhyngrwyd bach clyfar heb unrhyw neges go iawn, yn enwedig un nad yw hyd yn oed yn wreiddiol.

  • 8

   Amy,

   Mae eich pwynt yn hollol ddilys. Yn anffodus, nid yw llawer o bleidleiswyr yn pleidleisio ar y materion go iawn, serch hynny. Rwy'n credu ei fod yn un o ddiffygion oes weledol fodern a gwleidyddiaeth. Yn anghywir neu'n iawn, mae'n hawdd siglo llawer o bleidleiswyr.

   Dyna pam rwy'n credu bod hwn yn ddigwyddiad hynod ddiddorol. Yn syml, mae'n ddechrau llawer mwy i ddod. Rwyf wedi gwybod syniad o'i effaith ar bleidleiswyr eto - ond heb os, bydd un.

   Regards,
   Doug

 5. 9

  Deallais a pharchais dalent ei gŵr fel areithiwr gwych

  Weithiau mae pethau'n ddoniol, hyd yn oed pan nad ydyn nhw wedi'u bwriadu. Gobeithio eich bod yn ymwybodol o'r ystyr ddwbl y mae unrhyw frawddeg yn ei gael sy'n cynnwys y geiriau “Clinton” a “llafar” 🙂

 6. 10

  Mae'n hysbyseb pŵer, yn enwedig os ydych chi'n gyfarwydd â'r gwreiddiol (gan Ridley Scott, dwi'n meddwl). Nid diwedd Hilary fydd hi gan fod yna lawer o faterion pwysig eraill yn y fantol, ond mae'n ergyd dda yma. Mae'n ymddangos bod y busnes am y dyn a'i gwnaeth yn tynnu oddi arno.

  • 11

   Clywais ei fod yn is-gontractiwr gyda chwmni a oedd yn gwneud rhywfaint o waith i Obama ond mae wedi cael ei danio ers hynny. Mae hynny'n anffodus - dwi wir ddim yn meddwl bod unrhyw beth negyddol am yr hysbyseb o gwbl, er bod thema orfodol yn bendant! Rwy'n dymuno'n dda i'r boi, roedd yn ergyd dda yn wir.

 7. 12

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.