Pam Mae Offer Cydweithio Creadigol Yn Angenrheidiol i'ch Tîm Fyny

arolwg cydweithredu creadigol

Mae Hightail wedi rhyddhau canlyniadau ei gyntaf Arolwg Cyflwr Cydweithio Creadigol. Canolbwyntiodd yr arolwg ar sut mae timau marchnata a chreadigol yn cydweithredu i gyflenwi'r mynyddoedd o gynnwys gwreiddiol sydd ei angen i yrru ymgyrchoedd, sicrhau canlyniadau busnes a chynyddu gwerthiant a refeniw.

Mae diffyg adnoddau a galw cynyddol yn greaduriaid sy'n brifo

Gydag allbwn cynyddol o gynnwys ym mhob diwydiant, mae'r angen am gynnwys unigryw, cymhellol, addysgiadol ac o ansawdd uchel yn absoliwt y dyddiau hyn. Mae algorithmau chwilio yn gofyn amdano, mae rhwydweithiau cymdeithasol yn ffynnu arno, ac mae busnesau'n elwa ohono. Fodd bynnag, wrth i'r gofynion godi, mae pobl greadigol yn cael eu malu.

Ymatebodd dros 1,000 o weithwyr proffesiynol marchnata a chreadigol, gan ddarparu mewnbwn bod eu proses cydweithredu creadigol yn rhy straen, yn rhy wastraffus ac yn gwanhau ansawdd y cynnwys creadigol. Mae proses aneffeithiol, toredig ar gyfer cydweithredu creadigol yn achosi straen, yn difetha morâl tîm ac yn cael effaith negyddol ar ansawdd allbwn creadigol.

Mae cynnwys gwreiddiol o ansawdd uchel yn tanio twf. Mae timau marchnata yn cael eu herio i ateb y galw cynyddol a chynhyrchu mwy o gynnwys gwreiddiol sydd wedi'i bersonoli, yn berthnasol, sy'n cwrdd â chanllawiau brand ac o'r ansawdd uchaf, ac mae angen i'r mwyafrif ei wneud gyda'r un adnoddau. Mae'r broblem hon yn tyfu'n fwy brys ac mae'r timau gorau yn chwilio am ffyrdd arloesol o gydweithio - o'r cenhedlu i'r cwblhau - er mwyn cwrdd â'r galw cynyddol hwn. Prif Swyddog Gweithredol Hightail, Ranjith Kumaran

Mae 87% o bobl greadigol yn cytuno ei bod yn bwysig i'w sefydliad gynnal ansawdd cynnwys yn hawdd graddio adnoddau presennol i ateb y galw am gynnwys.

 • Mae 77% o bobl greadigol yn cytuno bod y broses adolygu a chymeradwyo greadigol yn straen
 • Dywed 53% o bobl greadigol fod y straen cynyddol yn ganlyniad i fwy o bobl gymryd rhan mewn adolygu a chymeradwyo cynnwys
 • Mae 54% o bobl greadigol yn cytuno bod eu timau marchnata wedi ymddieithrio, oherwydd y straen
 • Mae 55% o bobl greadigol yn poeni am ateb y galw cynyddol am fwy o gynnwys o ansawdd uchel
 • Dywed mwy na 50% o bobl greadigol fod pob rhan o'u proses datblygu creadigol yn broblemus

Nid problem farchnata yn unig mohono, mae'n brifo'r busnes cyfan

Mae proses sydd wedi torri yn costio arian go iawn, ac mae oedi ynghlwm wrth dwf refeniw arafach:

 • Mae 62% yn credu mae amser ac arian yn cael eu gwastraffu wrth gywiro camddealltwriaeth a chamgyfathrebu sy'n deillio o'r broses sydd wedi torri.
 • Dywed 48% fod eu mae twf refeniw wedi'i brifo oherwydd na allent ddarparu cynnwys o ansawdd ar gyflymder digon cyflym;
 • Dywed 58% cynyddu gwerthiant a refeniw yw'r budd busnes mwyaf o fynd i'r afael â heriau yn y broses cydweithredu creadigol
 • Dywed 63% eu bod methu profi gwahanol greadigol cymaint ag y dymunant, gan gyfyngu ar effaith eu buddsoddiad yn y cyfryngau

Mae timau'n Chwilio am Ffordd Well o Gydweithio

Er y gall timau marchnata a chreadigol gwyno, dywed 85% y gall gwaith tîm a chydweithio - pan mae'n dda - fod yn un o rannau gorau eu swyddi. Er bod yr astudiaeth wedi datgelu bod 36% yn credu nad oes datrysiad technoleg i ddatrys y problemau sy'n eu hwynebu gyda chydweithio creadigol, nid yw hynny'n wir.

Rydym yn defnyddio mewn gwirionedd Hightail gyda'n cleientiaid ein hunain i helpu i adolygu graffeg, animeiddiadau, podlediadau a fideo gyda'n cleientiaid. Mae'r platfform yn darparu rhyngwyneb glân ar gyfer delfryd tîm, rheoli asedau, gwelededd, adborth a chymeradwyaeth.

cydweithredu creadigol

Un sylw

 1. 1

  Erthygl wych Doug!

  Dyma reswm arall mae angen offer cydweithredu ar bobl greadigol - gallant wella eu cynhyrchiant yn fawr trwy weithio gartref o leiaf ychydig ddyddiau'r wythnos.

  Edrychwch, mae angen peth amser tawel ar y broses greadigol i fod yn greadigol. Mae Cubicle Farms wedi dryllio hynny yn y gweithle, gan mwyaf. Mae'n llawer anoddach mynd i mewn i'r Parth ac aros yno'n ddigon hir i gael canlyniadau heb ymyrraeth gyson.

  Yna mae'r gymudo. Roeddwn i'n arfer gwastraffu 3 awr y dydd yn gyrru yn ôl ac ymlaen i'm swydd yn Silicon Valley. Ni wnaeth yr oriau hynny unrhyw les o gwbl i'm cyflogwr na mi - collwyd amser ac ychwanegodd straen.

  Dychmygwch adfer y 3 awr hynny hyd yn oed 2 ddiwrnod yr wythnos - 6 awr yn fwy o gynhyrchiant. Ac, yn ôl pob tebyg, mwy o gynhyrchiant mewn swyddfa gartref dawel.

  Ond, dim ond os gallwch chi gydweithredu a pheidio â chael eich torri i ffwrdd y mae'n gweithio.

  Dyma un o'r pethau rydw i'n mynd drwyddo wrth ddisgrifio'r system cynhyrchiant rwy'n ei defnyddio ar gyfer fy ngwaith fy hun. Fel Solopreneur, rydw i wedi adeiladu busnes ar-lein sy'n cael 4.5 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn ac yn cynhyrchu incwm golygus. Nid oes unrhyw ffordd y gallwn fod wedi gwneud hynny heb y math hwn o hwb cynhyrchiant.

  Rwy'n disgrifio fy system mewn cwrs ar-lein am ddim sydd ar gael yma:

  http://bobwarfield.com/work-smarter-get-things-done/

  Mae'n canolbwyntio'n benodol ar anghenion pobl greadigol, felly gobeithio y gall eich darllenwyr elwa.

  Edrych ymlaen at eich swydd wych nesaf.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.