Addysg Uwch a'r Chwyldro Foursquare

Pedeirongl

Mae prifysgolion yn cicio casgen yn y cyfryngau cymdeithasol! Maen nhw ar Twitter, Facebook ac yn dechrau defnyddio cymwysiadau geolocation fel Foursquare. Pam mae hyn yn mynd i weithio? Mae'r rhan fwyaf o ddarpar fyfyrwyr yn gwneud penderfyniadau ar ble y byddant yn mynychu'r ysgol ar y daith campws. Felly mae'n bwysig gwneud argraff dda yn ystod y daith gyntaf. Mae Foursquare yn caniatáu i brifysgolion archwilio'r campws mewn ffordd hollol newydd. Gellir defnyddio'r cais i adael awgrymiadau i sicrhau bod y rhagolygon yn gwybod ble i fynd a beth i'w wneud yn ystod ymweliad. Rhesymau eraill i brifysgolion ddefnyddio cymwysiadau geolocation yw:

 • Tynnwch sylw at draddodiadau
 • Rhannwch ychydig o ffeithiau hysbys
 • Rhannwch wybodaeth am dirnodau, adeiladau a chyfeiriadau
 • Mynd i'r afael â chwestiynau cyn eu gofyn (diogelwch, llywio)
 • Cynnig gwobrau a bathodynnau i annog myfyrwyr newydd i archwilio'r campws
 • Rhannwch draddodiadau'r ysgol
 • Cael myfyrwyr i ymgolli yn y gymuned oddi ar y campws
 • Derbyn cyngor gan gyn-fyfyrwyr

Defnydd arall ar gyfer Foursquare yn y brifysgol yw i gyn-fyfyrwyr “ail-ymweld â'r campws”. Gall Foursquare eu helpu i ddarganfod beth sydd wedi bod yn digwydd ers iddyn nhw raddio. Er enghraifft, bydd alum yn edrych i mewn ac yn gweld adeilad newydd. Gallai'r dirwedd wahanol fod yn bwysig i rai pobl sy'n ailedrych ar y Brifysgol…. amser a ddengys ar yr un hwnnw. Mae ychwanegu at y nodwedd honno yn gymhwysiad a fydd yn dweud wrthynt bwrpas adeiladu newydd a hanes “newydd”. Mae'n helpu'r alwm i gadw cysylltiad a pheidio â theimlo ar goll.

Mae Harvard yn un ysgol sy'n defnyddio Foursquare. Maent yn cynnig gwybodaeth hanesyddol a phethau hwyl i'w gwneud ar y campws, sydd i'w gweld i gyd ar Foursquare o dan y Harvard tudalen. Mae gan Brifysgol Harvard sawl tudalen ar Foursquare ar gyfer ei nifer o adeiladau.

whrrl.png

Gwyddys bod gan brifysgolion lawer o ddigwyddiadau. Mae cais gwahanol i helpu i rannu'r holl ddigwyddiadau hyn yn WhrrlMae'r rhaglen hon yn caniatáu i ddefnyddwyr fewngofnodi yn ogystal â llwytho lluniau a negeseuon i'w rhannu am y digwyddiad. Mae gan yr ap hwn y potensial i ddod â myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr newydd ynghyd. Maent wedi'u cysylltu gan eu profiadau a rennir a gallant weld mewn amser real beth sy'n digwydd mewn digwyddiadau ar y campws. Yn ôl Mashable, ym mis Mai 2010, defnyddiodd Prifysgol St Edwards Whrrl i goffáu ei seremoni raddio.

Y cymhelliant arall i brifysgolion ddechrau defnyddio cymwysiadau geolocal yw faint o ddata y gellir ei gasglu. Gall y data ddangos pa ddigwyddiadau sy'n cael eu mynychu fwyaf, demograffeg, diwylliant coleg a gallant wneud penderfyniadau gwybodus yn seiliedig ar yr hyn y mae'r myfyrwyr yn ymateb iddo. Bydd sefydliadau addysg uwch sy'n cofleidio cymwysiadau geoloaction ar y blaen ac yn gallu cysylltu â'i fyfyrwyr mewn ffyrdd gwerthfawr.

2 Sylwadau

 1. 1

  Kyle, diolch am y swydd wych hon. Fi yw'r arbenigwr cyfathrebu mewn coleg celfyddydau rhyddfrydol bach yn Moorhead, Minnesota (http://foursquare.com/concordia_mn). Nid oes gennym lawer o fyfyrwyr yn ei ddefnyddio ond rydym yn edrych i mewn i ffyrdd o ehangu ein sylfaen defnyddwyr a gobeithio ehangu ein recriwtio.

  Tybed a ydych chi'n meddwl ei bod hi'n bwysicach cael arbennig neu gynghorion ar y campws? Rydyn ni wedi bod yn gweithio ar ychwanegu awgrymiadau ond rydyn ni'n cael trafferth ar ffyrdd i integreiddio'r rhan gymhelliant o foursquare. Oes gennych chi unrhyw awgrymiadau?

 2. 2

  Diolch Kyle am archwilio'r posibiliadau o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol gan Brifysgolion. Mae Addysg Uwch yn naliad Chwyldro. Mae y tu hwnt i Dechnoleg Gwybodaeth ond yn seiliedig ar Wybodaeth, Gwybodeg, Technoleg Prosesu Gwybodaeth a Diwydiannau Gwybodaeth. 

  Mae 'Knowmatics - A New Revolution in Higher Education' Cyfnodolyn Fforwm Prifysgolion y Byd 4,1,2011: 1-11 yn trafod rhai o'r materion hyn yn fanwl ar wahân i Damcaniaethau Mathew ar gyfer Cynhyrchu Gwybodaeth, Cynhyrchu Gwybodaeth, Diwydiannau Gwybod a Diwydiannau Gwybodaeth. Ymdrinnir â materion cysylltiedig http://www.slideshare.net/drrajumathew

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.