O Bersonoli i Ddeallusrwydd Emosiynol Manylder Uwch

ffocws optimove

Pobl ag uchel deallusrwydd emosiynol Mae (EQ) yn cael eu hoffi yn dda, yn dangos perfformiad cryf ac yn gyffredinol yn fwy llwyddiannus. Maent yn bendant ac mae ganddynt sgiliau cymdeithasol da: maent yn dangos ymwybyddiaeth o deimladau pobl eraill ac yn amlygu'r ymwybyddiaeth hon yn eu geiriau a'u gweithredoedd. Gallant ddod o hyd i dir cyffredin gydag ystod eang o bobl a meithrin perthnasoedd sy'n mynd y tu hwnt i gyfeillgarwch yn unig a'r gallu i gyd-dynnu.

Maent yn cyflawni hyn trwy sylwi a dadansoddi naws cynnil: ystumiau, goslef llais, dewis geiriau, mynegiant wyneb - codau datganedig ac ymhlyg sy'n trosi rhwng pobl - ac addasu eu hymddygiad yn unol â hynny. Mae'r rheithgor yn dal i fod allan ar y dull meintioli quintessential o EQ, ond nid oes angen prawf arnom mewn gwirionedd: rydym yn cydnabod pobl ag EQ uchel fel y gwrandawyr da, y rhai sy'n meithrin ynom y teimlad ein bod yn cael ein deall, ac sy'n ymateb. i ni yn ddi-dor.

Yn ei ymchwil o EQ, y seicolegydd Daniel Kahneman o enwogrwydd Gwobr Nobel wedi'i ddarganfod bod yn well gan bobl wneud busnes gyda pherson y maen nhw'n ei hoffi ac yn ymddiried ynddo yn hytrach na rhywun nad ydyn nhw'n ei adnabod, hyd yn oed os yw'r person hwnnw'n cynnig gwell cynnyrch am bris is.

Dychmygwch a allai brandiau wneud hynny!

Y Bobl y Tu ôl i'r Data

Nod marchnata yw adnabod a deall y cwsmer cystal fel bod y cynnyrch neu'r gwasanaeth yn ei ffitio ac yn ei werthu ei hun. Y gwrw rheoli Peter Drucker (yn ôl ym 1974!)

Egwyddor ganolog marchnata yw bod adnabod cwsmer yn well yn eich helpu i gynnig cynhyrchion a gwasanaethau y maen nhw eu heisiau mewn gwirionedd. Mae deall cyd-destun cwsmer wedi bod yn rhan o hynny erioed, ond yn ddiweddar mae faint o wybodaeth gyd-destunol sydd ar gael i farchnatwyr wedi cynyddu yn yr awyr.

Mae personoli yn gam cyntaf - rydyn ni'n gwybod oherwydd bod e-byst awtomataidd bellach yn defnyddio ein henw cyntaf yn amlach na'n rhieni ein hunain. Mae'r gallu i alw cwsmeriaid yn ôl enw ac arddangos dillad sy'n briodol i'r tywydd, er enghraifft, yn ddechrau da ar gyfer gwneud cysylltiad.

Ond pe byddech chi'n gallu edrych ar lun o'ch holl gwsmeriaid ar sgrin deledu, byddai personoli'n cyfleu llun hynod o amrwd, diffiniad isel, wedi'i fflatio i mewn i naw neu ddeuddeg picsel. Byddech chi'n targedu'r picsel gwyrdd yn wahanol i'r un melyn, ond mae hynny'n ymwneud â faint o wahaniaethu y gallech chi seilio eich ymgysylltiad cwsmeriaid arno.

Os ydych chi'n dal i edrych ar eich cwsmeriaid trwy'r patrwm pixelated hwnnw, rydych chi'n colli allan ar y don nesaf yn y chwyldro cwsmeriaid, gan rymuso brandiau i fod yn sensitif i'w cwsmeriaid mewn gwirionedd ac arddangos deallusrwydd emosiynol a phersonoliaeth yn y ffordd maen nhw'n cyfathrebu.

Mae'r allwedd i gyflawni diffiniad uwch yn y data. Mae eich data cwsmeriaid yn cyfateb i dechnoleg â'r ystumiau, tôn, cynnwys ac ymadroddion y mae bodau dynol deallus emosiynol yn eu canfod. Mae cysylltiadau, dymuniadau, anghenion a phetrusderau eich cwsmeriaid i gyd wedi ymgolli yn y data. Ond er mwyn creu'r cyfathrebu deallus emosiynol hwnnw â'ch cwsmeriaid, mae angen y dechnoleg arnoch chi a fydd yn trosi'r data hwnnw'n batrymau ymddygiad.

Meithrin Eich Ased Mwyaf

Mae gan dechnolegau marchnata cwsmeriaid blaengar y gallu i ddarparu darlun cynyddol gronynnog a diffiniedig o'ch cwsmeriaid. Fel algorithmau a data analytics yn dod yn fwy soffistigedig, mae'r picseli hynny ar eich sgrin deledu yn dod yn llai yn barhaus. Yn sydyn, rydych chi'n sylwi nad yw'r picsel glas yn las o gwbl - mae'n bedwar picsel: gwyrdd, llwyd, brown a glas golau.

Nawr gallwch chi dargedu grwpiau o gwsmeriaid sy'n cael eu diffinio'n gynyddol, pob un â'r neges, y cynnwys neu'r cynnig sy'n cyfateb i'w hoffterau, eu gosod yn nhaith y cwsmer, pwynt cyffwrdd a chyflwr meddwl. Ac wrth i'r dechnoleg ddal ati i gasglu a dosrannu data, mae llun eich cwsmeriaid o'r diwedd yn cael ei arddangos yn ei ogoniant cwbl ddiffiniedig.

Mae hwn yn gyfathrebu emosiynol ddeallus sy'n rhoi mantais i fusnesau llwyddiannus dros y gystadleuaeth trwy ennill dros galonnau cwsmeriaid a'u helpu i feithrin yr ased mwyaf sydd ganddynt - eu sylfaen cwsmeriaid.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.