Hei DAN: Sut y gallai Llais i CRM gryfhau'ch Perthynas Gwerthu a'ch Cadw'n Sane

Hei Dan: Trawsgrifiad Llais i CRM

Mae yna ormod o gyfarfodydd i'w pacio yn eich diwrnod a dim digon o amser i gofnodi'r pwyntiau cyffwrdd gwerthfawr hynny. Roedd hyd yn oed timau cyn-bandemig, gwerthu a marchnata fel arfer yn cael dros 9 cyfarfod allanol y dydd ac erbyn hyn gyda dillad gwely gweithio o bell a hybrid ar gyfer y cyfeintiau rhithwir cyfarfodydd tymor hwy yn codi i'r entrychion. Mae cadw cofnod cywir o'r cyfarfodydd hyn i sicrhau bod perthnasoedd yn cael eu meithrin ac nad yw data cyswllt gwerthfawr yn cael ei golli wedi dod yn dasg frawychus a llafurus, a dyna lle gall datrysiadau llais i CRM brynu amser i chi, cefnogi cynhyrchu plwm a chadw'ch egni.

Hei DAN Llais i Gynorthwyydd CRM

Cynorthwyydd Llais i CRM Hei DAN yn trawsgrifio cyfarfodydd ac yn adneuo manylion cyswllt a chyfarfodydd tecawê yn ddi-dor i gronfeydd data CRM. Yn ffefryn Fortune 500, mae'r cynorthwyydd llais hwn yn gweithio gydag unrhyw CRM, gan gynnwys Salesforce, Dynameg MS, a Hubspot. Mae'n gwella mabwysiadu CRM, yn cynyddu ansawdd data dros 200%, ac yn darparu 4-6 awr yr wythnos ar gyfartaledd o amser gwerthu ychwanegol. Gyda'r nod o wella mewnwelediadau cleientiaid a dileu baich gweinyddol, mae ganddo ymarferoldeb ap a phrotocol diogelwch llym i ddal nodiadau cyfarfod, cardiau busnes, trefnu gwaith dilynol a rheoli treuliau ar unwaith.

Sut all Llais i Gywirdeb CRM yn Hey DAN gefnogi Prif Genhedlaeth?

Mae sicrhau bod gwaith dilynol yn cael ei wneud i'r person iawn ar yr adeg iawn a bod timau gwerthu wedi'u harfogi â'r wybodaeth gefndir gywir, yn rhan hanfodol o strategaeth werthu lwyddiannus. Hei DANMae ymchwil yn dangos, os yw cynrychiolydd gwerthu yn aros ddiwrnod yn unig cyn nodi nodiadau cyfarfod mewn system CRM, collir hyd at 40% o fanylion yr ymgysylltiad hwnnw. Er mwyn grymuso timau gwerthu i wneud yr hyn y maent yn ei wneud orau, gan adeiladu a chryfhau perthnasoedd sydd o fudd i'r ddwy ochr, mae'n hanfodol mewnbynnu data CRM yn gywir ac yn amserol. Mae meddalwedd Llais i CRM yn cynnig datrysiad ar unwaith a manwl gywir. 

Dros y degawd diwethaf, mae cwrdd â gwasanaethau trawsgrifio ar gyfer cronfeydd data CRM wedi symud i ffwrdd o weithrediadau adnoddau dynol yn gyfan gwbl tuag at gynorthwywyr robotig. Yn ddiddorol, er eu bod yn gymharol newydd i'r gêm, mae'r bots hyn hefyd yn gallu cyfraddau cywirdeb trawiadol. 

Rydym wedi gweld cywirdeb llais i CRM yn gwella'n sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gyda chyfraddau gwallau yn gostwng o 19% yn 2019 i 12% yn 2021. Mae atebion llais i CRM yn gwella eu algorithmau yn gyson ac mae ein tîm golygyddol yn darparu gwiriad ychwanegol i sicrhau bod gwallau trawsgrifio allbwn yn cael eu lleihau i oddeutu 1% - y cyfuniad pwerus hwn yw pam mae cwmnïau Fortune 500 yn ymddiried ynom. Mae priodi technoleg gyda phobl yn gydbwysedd perffaith rhwng bod yn effeithlon a'i gael yn iawn.

Kate Zeid, SVP Twf a Gweithrediadau yn Hey Dan

Gellir defnyddio'r holl arbed amser hwn a chasglu data yn gywir i baentio darlun cliriach o obaith ac arfogi timau gwerthu i gymryd agwedd fwy cyfannol tuag at gau bargen. Gall data pwerus arwain at gysylltiadau hudol, fel nodi anghymesuredd gwybodaeth rhwng yr hyn y mae cwsmer eisiau ei ddysgu a'r hyn y mae tîm gwerthu yn ei wybod am gynnyrch. Gall alluogi timau i fesur pa mor gynnes yw plwm ac ail-ymgysylltu ar yr amser cywir ac yn y ffordd orau. Gallai dadansoddi data ar raddfa hefyd arwain at sylwi ar dueddiadau anghenion cwsmeriaid a llywio'r rownd nesaf o ddatblygu cynnyrch neu wasanaeth.

Parhad y Tîm Gwerthu Adeiladu

Gall athreuliad tîm gwerthu fod yn her, mewn llawer o ddiwydiannau gall deiliadaeth gweithwyr gwerthu fod yn llai na 2 flynedd. Ochr yn ochr â rheoli'r cur pen o recriwtio rhywun arall yn lle perfformiwr cryf, mae'r torcalon o golli'r perthnasoedd cwsmeriaid y maent wedi'u cronni dros amser a'r gost bosibl o fforffedu eu busnes. 

Cofio data cyfarfod cywir a manwl yw'r allwedd i gynllunio olyniaeth. Trwy sicrhau bod manylion cyfarfod cwsmer, o niferoedd bargeinion posib y cytunwyd arnynt dros Zoom i gofio llongyfarch sylfaenydd ar ben-blwydd busnes, yn cael eu nodi ar unwaith ac yn glir mewn cronfa ddata CRM rydych wedi llwyddo i sicrhau dyfodol y berthynas honno.

At Hei DAN mae ein llais i feddalwedd CRM wedi trawsgrifio dros filiwn o gyfarfodydd, sy'n cynrychioli mwy na 1 munud o sain. Mae darparu cof sefydliadol trwy ddarparu data craff ar gyfer timau gwerthu Fortune 620,000 a gwisgoedd entrepreneuraidd llai, yn sicrhau parhad perthynas ac yn y pen draw yn gyrru gwerthiant.

Kate Zeid, SVP Twf a Gweithrediadau yn Hey Dan

Meddalwedd sy'n gydnaws â CRM yn galonogol, Hei DAN, yn gallu lliniaru'r amser o gofio manylion y cyfarfodydd niferus a ddaeth yn ystod diwrnod prysur. Mae hefyd yn galonogol bod y llais esblygol hwn i dechnoleg CRM yn gwella’n barhaus ar ei hanes cywirdeb trawiadol, wrth i algorithmau barhau i gau’r bwlch rhwng galw pobl yn ôl a gallu bot.

Archebwch Eich Demo Hei DAN Heddiw

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.