Succumbs y fuches i'w Theori ei hun

fuches

Mae fy nghynnwys ar y wefan wedi bod ychydig yn ysgafn yn ystod yr wythnosau cwpl diwethaf - bydd yn codi'n fuan. Rydw i wedi bod yn llawer mwy egnïol yn darllen, siarad a gweithio y mis diwethaf ac mae'n effeithio ar y blog. Er bod y cynnwys ar i lawr nawr, mae fy meddwl yn rasio gyda chynnwys am yr wythnosau nesaf, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw gyda mi. Os nad yw hynny'n ddigonol, rwyf wedi cau'r noddwr olaf ar gyfer y Rhoddion $ 1,000 - Vontoo. Rydyn ni'n gweithio ar arddangosiad eithaf cŵl o Vontoo ar gyfer y swydd!

21Sf0CG% 2BoKL. AA SL16021Sf0CG% 2BoKL. AA SL160Yr wythnos hon gorffennais Buches, llyfr gan Marc Iarll. Nid wyf yn siŵr fy mod wedi treulio mwy o amser gyda llyfr eleni, mae'n ddarlleniad anhygoel a byddwn yn ei argymell i unrhyw farchnatwr.

IMHO, Buches Gall wedi cael ergyd o fod y llyfr busnes pwysicaf i'w ddarllen eleni - heblaw fy mod yn credu bod Mark yn ildio i rai o'i ddamcaniaethau a'i gasgliadau ei hun. Disgrifir Mark ar y siaced fel

Un o ymarferwyr cyfathrebu mwyaf blaenllaw'r byd a meddyliwr blaenllaw am frandiau, marchnata ac ymddygiad defnyddwyr.

Wrth ddarllen llyfr Mark, rwy'n dod o hyd i rywfaint o dystiolaeth bod Mark yn cymryd golwg sinigaidd ar grefydd drefnus ac ar wleidyddiaeth asgell dde. Mae'r rhain yn ddau bwnc y mae'n debyg y byddwn yn eu hosgoi mewn busnes, ond ni allai pwnc Mark o newid ymddygiad torfol siarad â dau bwnc sy'n fwy patrymog ar ôl y fuches. Yn hytrach na chyffwrdd â phob un yn fanwl, taflodd Mark sylwadau sinigaidd cwpl i mewn a'i adael ar hynny. I fod yn onest, cefais amser caled yn treulio gweddill y llyfr oherwydd hyn. Mae hynny'n anffodus - ac efallai'n tynnu sylw at pam y treuliais gymaint o amser gyda'r llyfr. Roedd gan Mark gymaint o wybodaeth anhygoel nes i mi orfod gorfodi fy hun i chwilio am y wybodaeth wych ac anwybyddu'r ergydion yma ac acw.

Y Fuches Wleidyddol

Ail gasgliad y llyfr yw bod Unigolion yn dystion annibynadwy (os nad yn amherthnasol i raddau helaeth). Fodd bynnag, yn yr un bennod y mae Mark yn gosod y casgliad hwn, mae'n cymryd cip ar 'George chwilfrydig' a ​​buddugoliaeth etholiad 2004 gan George Bush. Roedd y coleg etholiadol yn benderfyniad gwych a ddyfeisiwyd gan gyndeidiau'r wlad hon i sicrhau nad oedd y bleidlais boblogaidd bob amser yn llywydd ac yn siarad â phryderon Mark am ymddygiad, risgiau a gwobrau sy'n gysylltiedig â meddylfryd cenfaint.

Pe bai gan yr Unol Daleithiau etholiad poblogaidd a oedd yn pennu’r arlywyddiaeth, byddai 90% o’r Unol Daleithiau yn cael eu gadael ar ôl tra bod ein ffrindiau yn Washington yn talu sylw yn unig i’r dinasoedd mwyaf. Mae'r coleg etholiadol yn darparu cydbwysedd sy'n ei gwneud yn ofynnol i'n llywodraeth roi sylw i fwy na'r mwyafrif yn unig ... mae'n rhaid iddynt roi sylw i'r taleithiau. Yn wir, enillwyd yr etholiad yn Florida ac Ohio, ond heb y coleg etholiadol, ni fyddai'r taleithiau hynny wedi cael unrhyw lais yn yr etholiad.

Rwy’n credu y byddai llyfr Mark wedi cael ei wasanaethu’n well pe bai wedi trafod cydbwysedd y poblogaidd yn erbyn gofynion pleidleisio cynrychioliadol yr Unol Daleithiau a sut mae’n ychwanegu at y “Breuddwyd Americanaidd” trwy roi hawl i bawb ddilyn hapusrwydd, nid y mwyaf yn unig. rhanbarthau poblog.

Y Fuches Grefyddol

Ergyd arall y sylwais arni yn y llyfr oedd yr un hon tua'r diwedd,

rydym bellach yn gwybod bod y ddaear fel pêl sydd, ymhell o fod yn ganolbwynt i’n cysawd yr haul fel y dysgodd yr Eglwys Rufeinig ar un adeg… ”

Wrth gwrs dysgodd yr Eglwys Rufeinig hynny! Y gred gyffredin oedd hi ar y pryd ac roedd angen ei gwrthbrofi. Mae hynny'n cymryd amser a phan oedd, ailysgrifennwyd gwyddoniaeth.

Mae Casgliad 4 yn siarad â bod yn fwy gostyngedig a siarad â'r unigolyn. Pam y cyfeiriodd Mark at y Eglwys yn ei sentiment? Oedd ots mai hi oedd yr Eglwys? I'r bobl hynny sy'n cydnabod gwerth Eglwysi heddiw a chanrifoedd yn ôl, dylem i gyd gydnabod bod yr Eglwys, trwy ei beiau a'i hanwybodaeth, wedi adeiladu sylfaen ein hysgolion presennol. Yn yr un modd ag Eglwysi ddoe, yn y dyfodol byddwn yn darganfod ein bod yn dysgu pethau heddiw sy'n anghywir fel yr ysgrifennwyd gan ein hysgolheigion mwyaf deallus. Fe ddylen ni fod yn fwy gostyngedig.

Y Fuches Amgylcheddol

Wedi'i lapio mewn Gwleidyddiaeth ac Addysg yw ein dealltwriaeth o'r Amgylchedd. Mae Mark yn gwneud sylw fel petai'n gasgliad hepgor bod y diwydiant Olew yn achosi niwed i'r amgylchedd. Mae hyn yn tanysgrifio i'r 'Fuches'. Mewn gwirionedd, mae yna lawer o amheuaeth yn y gymuned wyddoniaeth bod hyn yn wir o gwbl.

Mae cymryd ochr ar bob un o'r meysydd hyn yn lle gwir astudio'r wyddoniaeth y tu ôl i'r modd yr effeithir arnynt yn anghymwynas ac mae angen ei ddadansoddi gyda chymaint o fanylion ag y mae Mark yn ei wneud gyda'r holl bynciau eraill yn y llyfr. Unwaith eto, gwelais fod y llyfr hwn yn amhrisiadwy - ond rwy'n credu y gallai Mark fod wedi cymryd golwg fwy doeth ar bob un o'r meysydd hyn a chael mwy o effaith.

3 Sylwadau

 1. 1

  Cadwch feddwl agored wrth feddwl am y tair eitem hyn. Mae'r tri wedi'u cyhuddo'n wleidyddol a gallant arwain at benderfynu rhoi'r gorau i ddarllen fy mlog. Dwi ddim yn gobeithio!

  1. Nid wyf yn gefnogwr o Bush, yn enwedig o ran erydiad ein hawliau Cyfansoddiadol. Pan gollwn ryddid fel hyn, credaf fod y terfysgwyr wedi cael buddugoliaeth mewn gwirionedd.
  2. Dwi ddim chwaith yn ffan o grefydd drefnus - dwi ddim yn meddwl y dewch chi o hyd i un pennill yn y Beibl sy'n galw am Eglwysi enfawr sy'n costio miliynau o ddoleri ac yn dylanwadu ar y deial gwleidyddol. Ond credaf fod Eglwysi yn gwneud gwahaniaeth enfawr mewn cymdeithas. Rwyf wedi gweld y gwahaniaeth o lygad y ffynnon, miliynau o ddoleri mewn rhoddion yn mynd i gymunedau a phobl sydd eu hangen.
  3. Dydw i ddim yn amgylcheddwr, ond rydw i eisiau ein gweld ni'n stopio llenwi safleoedd tirlenwi ac yn dibynnu ar wledydd eraill am ein olew. Mae cynorthwyo'r amgylchedd yn helpu yn yr achosion hynny, felly rwy'n tueddu i bwyso i'r cyfeiriad hwnnw.
  • 2

   Post da iawn, Doug. Rwy'n cael fy hun yn methu â gwrando ar rai gwesteion sgwrs radio / teledu mwyach (ar y dde a'r chwith) b / c, yn syml, ni allant edrych ar y ddwy ochr cyn gwneud penderfyniad. Mae fel meddwl ac ymchwilio wedi mynd yn ôl i amsugno gwybodaeth a neidio i benderfyniadau yn seiliedig ar emosiynau yr ydym wedi'u creu yn seiliedig ar ein profiadau. Rwy'n credu bod gan unrhyw un yn llygad y cyhoedd, unrhyw un sy'n cael llais cyhoeddus, ysgrifenwyr, golygyddion, newyddion, bob un ohonom, hyd yn oed y rhai sy'n blogio, gyfrifoldeb i'r cyhoedd gyflwyno dadleuon a gwybodaeth fwy rhesymol. Nid wyf bob amser yn cytuno â chi, ond rwyf bob amser yn teimlo eich bod yn gwneud hyn yn dda. Dyna pam rwy'n parhau i ddarllen. . .

   Rwy’n cael fy atgoffa’n barhaus yn ddiweddar o rywbeth a glywais yn ifanc iawn, “Pob peth yn gymedrol. . . ”

   JH

 2. 3

  Doug, post cŵl. I gael golwg fwy dadansoddol (ond nid i feintiol) ar ffenomen debyg, heb y barbiau crefyddol a gwleidyddol, edrychwch ar “The Wisdom of Crowds” gan James Surowiecki. Roedd yn un o'r llyfrau cynnar ar “farchnadoedd rhagfynegol” nad yn union yr hyn y mae Herd yn ei wneud, ond mae'n bendant yn gysylltiedig. Y cynsail sylfaenol yw y gallwch chi sefydlu “marchnad” ar etholiad 2008, dyweder, a chael pobl i “brynu” contractau opsiynau ar gyfer pwy maen nhw'n meddwl fydd yn ennill. Os yw eu canlyniad yn ennill mae yna ryw fath o iawndal. Mae'r dorf yn gallach nag unrhyw arbenigwr neu grŵp bach unigol ac mae ganddo bŵer rhagfynegol cryfach na phôl. Mae astudiaeth yn yr Univ. o Iowa sy'n gwneud hyn ar gyfer etholiadau arlywyddol ac rwy'n anghofio pa mor bell yn ôl mae'n mynd, ond nid wyf yn credu eu bod wedi colli un eto!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.