Helpwch i Arwain y Gwrthryfel Marchnata

Gwrthryfel Marchnata

Y tro cyntaf i mi gwrdd Mark Schaefer, Roeddwn yn gwerthfawrogi ar unwaith ei brofiad a'i fewnwelediad dwfn. Mae Mark yn gweithio gyda chwmnïau blaenllaw ar sut i wella eu hymdrechion marchnata. Tra fy mod i'n ymarferydd cymwys yn y diwydiant hwn, rwy'n edrych at lond llaw o arweinwyr ar gyfer gweledigaeth - mae Mark yn un o'r arweinwyr hynny rydw i'n talu sylw iddyn nhw. Tra bod Mark yn gyn-filwr profiadol o farchnata, roeddwn hefyd yn gwerthfawrogi iddo neidio yn y lle cyntaf gyda marchnata cyfryngau cymdeithasol.

Roedd gen i Mark ar fy Martech Zone Podlediad cyfweliadau, cwrdd ag ef mewn digwyddiad, a thyfodd cyfeillgarwch. Mae'n ffrind da i'w gael, yn ddiangen yn ei ddull o wneud i chi glywed yr hyn sydd angen i chi ei wneud. Buom yn cydweithio ar y Goleuadau Dell podlediad lle gwelodd arweinydd Marchnata a Chreu Cynnwys B2B Mark a Dell, Konstanze Alex, gyfle i dynnu sylw at y dalent anhygoel sydd gan Dell Technologies o dan eu brandiau. Nid oeddwn erioed wedi gwneud cyfres podlediad fel hon a gwthiodd Mark fi i helpu i ymchwilio a chynhyrchu sioe anhygoel. Ni allaf byth ei ad-dalu am gymryd siawns arnaf!

Felly, dychmygwch fy syndod pan fyddaf yn derbyn pecyn yn y post oddi wrth Datrysiadau Marchnata Schaefer. Ar y blwch roedd ffenestr i'r cynnwys, a Gwrthryfel Marchnata label.

Gwrthryfel Marchnata

Agorais y blwch a thu mewn roedd pecyn chwilfrydig o, yr hyn a oedd yn ymddangos fel petai, trinkets neu gliwiau digyswllt:

Pecyn Dylanwad Gwrthryfel Marchnata

Os edrychwch yn ofalus, mae pob eitem wedi'i thagio â llaw yn ofalus gyda rhif tudalen:

  • Sebon wedi'i wneud â llaw - Tudalen 9
  • Tocyn Diod Am Ddim Westworld - Tudalen 199
  • Arbed Croen Sglein - Tudalen 232
  • Eliffant wedi'i stwffio - Tudalen 232

Wel, nawr rydw i wedi gwirioni ac eisoes yn fflipio trwy'r mynegai, yr eirfa, a'r tudalennau wedi'u labelu. Ac, wrth imi agor y llyfr, rwy'n gweld y nodyn rhyfeddol hwn, wedi'i lofnodi'n bersonol gan Mark:

Copi wedi'i Hunangofnodi Gwrthryfel Marchnata

Yn ogystal, mae yna gerdyn gyda nodyn personol a sticer Marchnata Rebel ar gyfer fy ngliniadur.

Cerdyn Gwrthryfel Marchnata a Sticer

Yn ddyfeisgar ... mae Mark yn hollol wedi fy sugno i mewn!

Ond yr hyn a gyflawnodd Mark trwy wneud hyn, ynddo'i hun, yw gwers. Rwy'n rhannu llyfr Mark gyda chi, ond fe gychwynnodd y noethni a wnaeth fy ysgogi i.

Pam fod y llyfr hwn yn feirniadol?

Gofynnodd cleient newydd i mi am strategaeth yr oeddent wedi'i defnyddio. Byddai eu tîm gwerthu yn nodi rhagolygon, yn caffael eu cyfeiriadau e-bost gan drydydd partïon, ac yn awtomeiddio cyfres o e-byst rhagarweiniol iddynt. Fe wnaethant ddweud wrthyf eu bod yn poeni am y cyfraddau clicio drwodd isel a'u cyflawniad cyffredinol. Dywedais wrthyn nhw y dylen nhw fod ... ac mae angen iddyn nhw roi'r gorau i sbamio'r cwmnïau hyn. Roeddent yn rhagolygon dieithrio, nid yn annwyl iddynt.

Ym maniffesto Mark, dyma Reol # 1:

Stopiwch Wneud Beth Mae Cwsmeriaid yn Casáu.

Maniffesto ar gyfer Marchnata sy'n Canolbwyntio ar y Dyn

Rydyn ni'n gweithio trwy gyfres o newidiadau strategol nawr yn y cwmni, ac mae pob un ohonyn nhw wedi'u hadeiladu ar sylfaen o adeiladu ymddiriedaeth a harneisio'r gwerthfawrogiad maen nhw eisoes wedi'i sefydlu gyda'u cwsmeriaid. Rydyn ni'n symud y cwmni i fod dynol.

Dim ond rhan o'r ffordd ydw i Gwrthryfel Marchnata, ond wrth siarad ag ef, deallaf yn awr pam ei fod mor angerddol am bwysigrwydd y llyfr hwn. Dylai'r ymchwil, mewnwelediadau ac astudiaethau achos ysgwyd sylfeini bron pob gwers rydych chi wedi'i gwthio dros yr ychydig ddegawdau diwethaf.

Mae'n wrthryfel mawr ei angen a'r swydd hon yw fy mod yn codi'r faner ac yn helpu i yrru'r newid.

Beth fydd Gwrthryfel Marchnata yn eich Dysgu

  • Sut mae tueddiadau defnyddwyr cataclysmig yn ganlyniad rhagweladwy o chwyldro a ddechreuodd 100 mlynedd yn ôl.
  • Pam mae'n rhaid adeiladu busnesau ar weithgareddau marchnata a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yn lle hysbysebu traddodiadol.
  • Y pum gwirionedd dynol cyson sydd wrth wraidd strategaeth farchnata lwyddiannus.
  • Pam mae teyrngarwch cwsmeriaid a sianeli gwerthu yn marw a beth sydd angen i chi ei wneud amdano ar hyn o bryd.
  • Sut i helpu'ch cwsmeriaid gorau i wneud y marchnata i chi.
  • Camau y gellir eu gweithredu i ddarparu cywiriad cwrs ar unwaith i fusnesau o unrhyw faint.

Rydw i mor ddiolchgar i alw Mark yn ffrind ac yn argymell yn llwyr eich bod chi'n codi'r llyfr hwn ar unwaith. Byddwch yn gallu cael effaith ddramatig ar unwaith ar eich ymdrechion marchnata.

Darllenwch fwy am Wrthryfel Marchnata

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.