Helo, Mac ydw i. A PC ydw i.

Rwy'n? Ma PCI? Ma Mac

Helo, Mac ydw i.

A PC ydw i.

PC: Mae gen i RAM, Motherboard, Prosesydd, Llygoden, Allweddell, gyriant caled a Monitor.

Mac: Dwi hefyd, hefyd. Ac ers iddyn nhw i gyd gael eu gwneud gan yr un bobl sy'n gwneud fy System Weithredu, maen nhw'n gweithio'n well. Mae'n llawer llai o god i'w drin.

PC: Rwy'n gweld. Rydw i ychydig yn rhatach oherwydd gallwch chi gymysgu a chyfateb miloedd o opsiynau a hyd yn oed adeiladu fi'ch hun. Efallai na fyddaf yn gweithio cystal â chi, ond rwy'n cefnogi miliynau yn fwy o ddyfeisiau. Yn anffodus, pan fydd rhywun yn ysgrifennu rhywbeth bachog, fe allai fy llanast.

Mac: Yn gwneud synnwyr, dyna pam nad ydym yn gadael i bobl eraill wneud ein pethau. Gobeithio y gweithiwch ar hynny. Hei, o leiaf gallwn ni siarad â'n gilydd!

PC: Cadarn! Gallwch fy ngweld ar eich rhwydwaith, gallaf eich gweld ar fy un i. Mae'r ddau ohonom yn cefnogi Di-wifr, Bluetooth, Firewire a USB.

Mac: Weithiau dwi'n gwisgo ychydig yn oerach nag yr ydych chi, serch hynny.

PC: Ie, ond os yw Folks yn barod i wario ychydig mwy, gallaf edrych yn eithaf braf. Heck, gallaf hyd yn oed edrych fel chi gyda rhywfaint o feddalwedd thema braf.

Mac: Waw. Ac ers bod gennym yr un proseswyr nawr, gallaf redeg eich meddalwedd gyda Cyfochrog.

PC: Gallwch chi? Mae hynny'n ymddangos ychydig yn unochrog, yn tydi?

Mac: Cadarn ... ond does neb wir yn cwyno oherwydd eich bod chi'n un o'r bwystfilod 'busnes' hynny y mae pob un ohonom ni'n ddynion cŵl i fod i'w gasáu.

PC: Casineb i ffwrdd, bydi! Yn y ffordd honno, mae rhywun yn poeni go iawn wrth i chi (Apple) gerdded i ffwrdd gyda $ 472 miliwn mewn elw gydag elw 48%. Mae'n eironig ei fod yn gwneud i mi edrych yn ddrwg am weithio gyda phawb, tra nad ydych chi'n rhannu unrhyw beth ac yn gwneud elw mawr hefyd.

Mac: Shhhhh. Peidiwch â dweud wrth unrhyw un. Wedi'r cyfan, rydyn ni'n dod allan gyda ffôn yn fuan a fydd yn werthwr mawr.

PC: Ffôn? Waw ... oni ddaeth y rheini allan gryn amser yn ôl?

Mac: Ie, ond rydyn ni'n mynd i'w wneud yn oerach.

PC: Faint oerach?

Mac: Oerach 50% -profit-margin-cooler.

PC: Waw. Gyda'r mathau hynny o ymylon, byddech chi'n meddwl y gallech chi ollwng eich prisiau ychydig. Wedi'r cyfan, nid yw artistiaid a cherddorion yn gwneud gormod o arian ... ydyn nhw?

Mac: Na, ond maen nhw'n barod i wario mwy ar bethau creadigol, cŵl.

PC: Mae'n dda bod yn cŵl.

Mac: Yr holl ffordd i'r banc, bydi!

SYLWCH: Wedi'i ysgrifennu a'i bostio o MacBookPro

20 Sylwadau

 1. 1
 2. 3
  • 4

   Fe welwch mai si yn unig oedd hynny. Mae'n glynu wrth yr hysbysebion hynny am ychydig. Mae'r hysbysebion yn gweithio'n wych - rwy'n amau ​​y gall wahardd Mac ar y rheini.

 3. 5
  • 6

   Mor wir, Gavin. Wnes i ddim mynd i wleidyddiaeth gyda hyn ond mae'n fy atgoffa o lywodraeth ... cyn belled â bod Gweriniaethwyr a Democratiaid â phawb yn casáu ei gilydd, does neb yn sylwi faint maen nhw'n cam-drin ac yn llenwi eu pocedi eu hunain.

 4. 7

  Doug,

  Dwi wrth fy modd efo'r hiwmor hwn! Wrth gwrs, Apple yw'r un sy'n chwerthin. Yn y cyfamser, mae gan Dell ei Brif Swyddog Gweithredol yn ôl wrth y llyw. Efallai y bydd yn ail-logi'r Dell Dude ar gyfer eu hysbysebion i frwydro yn erbyn y boi Mac!

 5. 8

  Dwi wrth fy modd yn Mac yn degan i mi. Rwy'n golygu fideo ar fy PC ac mae'n gweithio'n wych. Er mai afal ydw i, mae'n gweithio'n wych ar fy PC. Mae Walk in Best yn prynu ac mae ganddyn nhw filoedd o deitlau meddalwedd ar gyfer PC a dim ond ychydig ar gyfer MAC. Mae'n ddrwg gen i nad yw'r Macs yn cloi i fyny yw BS rydw i wedi'u gweld nhw'n ei wneud.

 6. 9

  Rwyf wrth fy modd â'r cofnod hwn 😆 Mae'n gydfuddiannol nawr 😛 Ond mewn gwirionedd aeth Mac i sgrin glas-marwolaeth hefyd, dim ond ei fod yn digwydd llai na Windows, roedd Windows XP wedi bod yn gwmni da gyda mi er hynny. Er mai defnyddiwr Mac newydd ydw i, ond dwi'n meddwl pe bawn i'n cael cyfle i ddewis fy nghyfrifiadur nesaf, bydd yn fargen anodd iawn…

 7. 10

  Rwy'n credu mai'r da am hysbysebion Mac yw eu bod yn hawdd gwneud hwyl am eu pennau. Rwy'n siŵr bod Apple yn sylweddoli nad hysbysebion newydd yw'r rhai mwyaf, ond bydd y parodiadau hyn - da neu ddrwg - yn dod â mwy o sylw i wersyll Apple.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.