Penliniwr: Adeiladu Audiograms i'ch Podlediad Hyrwyddo'n Gymdeithasol

Sut i Adeiladu Audiograms Ar Gyfer Eich Podlediad

Mae'r diwydiant podlediad yn parhau i dyfu i fusnesau. Rydyn ni wedi gweld yr effaith anhygoel ar y gyfres podlediad rydyn ni wedi helpu cwmnïau i'w lansio - llawer yn hawdd symud i mewn i ganran uchaf eu diwydiant oherwydd diffyg dewisiadau amgen cystadleuol. Mae podledu yn sianel farchnata wych am sawl rheswm:

 • Llais - yn darparu profiad agos atoch sy'n emosiynol lle gall eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid adeiladu ymddiriedaeth a dod i adnabod eich brand yn bersonol.
 • Cadw - rydyn ni i gyd eisiau cynorthwyo ein cleientiaid i gael llwyddiant ... felly mae datblygu llyfrgell cynnwys sain sy'n eu helpu i ddefnyddio'ch cynhyrchion neu eu haddysgu ar eich gwasanaethau yn ffordd wych o osod disgwyliadau, meithrin ymddiriedaeth, a sicrhau llwyddiant.
 • Tystebau - mae cwmnïau cynnyrch a gwasanaeth yn aml yn siarad am eu nodweddion a'u buddion, ond nid ydyn nhw'n aml yn rhannu straeon eu cwsmeriaid. Mae cyfweld cwsmer yn ffordd wych o godi ymwybyddiaeth ac ymddiriedaeth ar gyfer eich brand.
 • Ymwybyddiaeth - mae cyfweld â dylanwadwyr ac arweinwyr diwydiant ar eich podlediad yn ffordd wych o gyd-hyrwyddo'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau a meithrin perthynas gyda'r bobl sy'n arwain eich diwydiant.
 • Chwilio - Rwyf wedi cyfweld â sawl darpar gleient ar gyfer fy mhodlediad ac yna eu llofnodi fel cwsmeriaid yn y dyfodol. Mae wedi bod yn ffordd anhygoel o dorri trwodd ar werthiannau ... ac mae'n fuddiol i bawb.

Wedi dweud hynny, gall podledu fod ychydig yn gymhleth. O recordio, golygu, cynhyrchu intros / outros, cynnal, syndiceiddio ... mae'r rhain i gyd yn cymryd ymdrech. Rydyn ni wedi rhannu a erthygl gynhwysfawr yn y gorffennol ar hyn. Ac… ar ôl i'ch podlediad gael ei gyhoeddi, mae angen i chi ei hyrwyddo! Un ffordd anhygoel o effeithiol o wneud hyn yw gyda awdigram.

Beth Yw Audiogram?

Mae audiogram yn fideo sy'n dal y don sain yn weledol o ffeil sain. Mae'r echel-Y yn cynrychioli'r osgled a fesurir mewn desibelau ac mae'r echel-X yn cynrychioli amledd a fesurir mewn hertz.

At ddibenion cyfryngau digidol a marchnata, ffeil fideo yw awdiogram lle mae'ch sain wedi'i gyfuno â graffeg fel y gallwch hyrwyddo'ch podlediad ar sianel fideo fel YouTube neu ei fewnosod mewn sianel gymdeithasol fel Twitter.

Mae fideo cymdeithasol yn cynhyrchu 1200% yn fwy o gyfranddaliadau na chynnwys testun a delwedd gyda'i gilydd.

Torf G2

I fod yn onest, rwy'n synnu'n fawr nad oes gan sianeli cymdeithasol a fideo gyhoeddi podlediad wedi'i ymgorffori'n uniongyrchol i'w platfformau at y diben hwn ... felly mae'n rhaid i ni ddibynnu ar offer trydydd parti fel Penliniwr.

Penliniwr: Sut I Droi Podlediad Yn Fideos Rhannadwy

Mae Headliner yn blatfform golygu a rheoli cynnwys ar gyfer gwneud fideos neu awdiogramau y gellir eu rhannu ar gyfer eich podlediad. Mae gan eu teclyn Fideos Podcast Awtomatig dempledi fideo promo podlediad a gallwch hyd yn oed greu audiogramau ar gyfer eich podlediad o ap symudol Headliner.

Nodweddion Headliner yn Cynnwys

 • Ffurfweddau Llwybrau - Cydio sylw pobl yn gyflym a rhoi gwybod iddyn nhw chwarae sain podlediad gydag un o'n delweddwyr clywedol anhygoel
 • Fideos Diderfyn - Hyrwyddwch eich podlediad gyda chymaint o fideos ag y dymunwch, wedi'u optimeiddio ar gyfer pob sianel cyfryngau cymdeithasol
 • Pennod Llawn - Cyhoeddwch eich pennod podlediad gyfan (2 awr ar y mwyaf) i YouTube ac ennyn diddordeb cynulleidfaoedd newydd
 • Trawsgrifio Sain - Trawsgrifio sain yn awtomatig i ychwanegu capsiynau at eich fideos i gynyddu ymgysylltiad a hygyrchedd
 • Trawsgrifio Fideo - Gall headliner drawsgrifio o fideo hefyd! Os oes gennych gynnwys, gallwn eich helpu i ychwanegu capsiynau
 • Clipiwr Sain - Dewiswch glipiau o'ch sain podlediad sydd wedi'u optimeiddio'n berffaith ar gyfer pob sianel gymdeithasol
 • Meintiau Lluosog - Allforiwch eich fideos yn y maint gorau posibl ar gyfer pob rhwydwaith cymdeithasol a thu hwnt
 • Allforio 1080p - Edrych yn wych ar sgriniau mawr a bach gyda fideo diffiniad uchel llawn
 • Animeiddiad Testun - Dewiswch o dunelli o animeiddiadau testun neu crëwch eich un eich hun i ychwanegu diddordeb gweledol ychwanegol i'ch fideos
 • Pob Math o Gyfryngau - Ychwanegu delweddau, clipiau fideo, sain ychwanegol, GIFs, a mwy i unrhyw brosiect
 • Widget wedi'i Wreiddio - O fewn munudau, gadewch i'ch ymwelwyr gwefan greu ffordd o greu fideos Headliner yn gyflym
 • Arwyddo Sengl - Wedi'i adeiladu ar gyfer gwesteiwyr menter, yn caniatáu mewngofnodi cyfrifon di-dor a sync'ing ar gyfer fideos yn ôl i'ch CMS.
 • integrations - gydag Acast, Castos, SoundUp, Pinecast, blubrry, Libsyn, Descript, Fireside, Podigee, Stationist, Podiant, Casted, LaunchpadOne, Futuri, Podlink, Audioboom, Rivet, Podcastpage, Entercom, a mwy.

Dyma enghraifft wych o Audiogram o'r Podlediad Headliner a gynhaliwyd ar YouTube:

Gorau oll, gallwch chi ddechrau arni Penliniwr am ddim!

Cofrestrwch Ar gyfer Penliniwr

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiad atgyfeirio ar gyfer Penliniwr lle gallaf gael uwchraddiadau am ddim os byddwch chi'n cofrestru.