Gall Fideo HD fod yn rhan o'ch Strategaeth Farchnata

fideo hd

Un o fy nghleientiaid oedd Mentrau Eang. Mae Widen yn gwmni 60 oed a ddechreuodd mewn technolegau prepress. Yn wahanol rhai cwmnïau print, Nid yw Widen wedi sefyll o'r neilltu ac wedi gwylio wrth i fusnesau cychwynnol sgwrio'u diwydiant. Yn lle, mae Widen wedi trawsnewid yn bwerdy asedau digidol Rhyngrwyd. Nawr maen nhw'n trawsnewid y diwydiant rheoli asedau digidol.

Efallai eich bod wedi darllen rhai swyddi yn y gorffennol ar gyfrifiadura cwmwl. Daeth llawer o fy niddordeb yn gyntaf gyda gweithio gyda BlueLock, arweinydd mewn technolegau cyfrifiadura cwmwl pwy sy'n digwydd cael ei leoli yma yn Indianapolis.

Problem: Fideo HD = Lled Band Anfforddiadwy a Chostau Seilwaith

I gwmnïau sy'n ceisio torri i mewn i fideo diffiniad uchel ar y we, un o'r gofynion seilwaith enfawr yw'r lled band enfawr sydd ei angen i symud y datrysiad gwych i lawr i'r defnyddiwr. Mae Widen wedi datblygu cwpl o atebion unigryw trwy ddefnyddio cyfrifiadura cwmwl i wasanaethu asedau digidol.

Gwreiddio Dolenni

Gwreiddio dolenni yn ddarn syml o dechnoleg y mae Widen wedi'i ymgorffori yn eu platfform rheoli asedau digidol. Mae ganddo rai buddion anhygoel i dasgau marchnatwyr ar gyfer rheoli a chyhoeddi llawer iawn o ffeiliau mawr fel delweddau a fideos ar-lein.

Rhoddodd Jake Athey o Widen rywfaint o fewnwelediad imi i'r dechnoleg gyffrous hon:

Mae cysylltiadau gwreiddio ar gyfer rheoli asedau digidol yn bosibl trwy fabwysiadu Widen o adnoddau cyfrifiadura cwmwl. Dyma, wrth gwrs, sy'n caniatáu inni ddarparu'r seilwaith i gyd-fynd â'r galw. Hefyd, rydym yn cydnabod rhai gwahaniaethau rhwng ein defnydd o wreiddio cysylltiadau ac Youtube's. Mae Youtube yn safle cyrchfan ar gyfer cyhoeddi fideos ac rydym yn sylweddoli hynny fel cyfrwng rhagorol ar gyfer agweddau chwilio a chymdeithasu.

Mae ein technoleg yn dra gwahanol ac yn darparu set wahanol o gynigion gwerth. Y platfform Widen yw'r pwynt rheoli ffynhonnell sengl ar gyfer rheoli'r fersiwn fwyaf cyfredol o ffeil cyfryngau cyfoethog? delweddau, sain / fideo, ac ati.

Mae technoleg eang yn helpu marchnatwyr i ailgyflenwi cynnwys cyfryngau cyfoethog mewn fformatau sy'n briodol ar gyfer y sianel y mae i'w defnyddio ynddo? beth bynnag yw hynny? ar-lein neu all-lein. Cymerwch fideo er enghraifft, mae system Widen yn caniatáu ichi drosi fideo o ansawdd darlledu i flv o ansawdd gwe ar-y-hedfan lle rydym yn trin storio a thrawsnewid y ffeil sengl honno.

Nawr mae cysylltiadau gwreiddio yn cael eu chwarae pan fydd marchnatwyr eisiau arddangos fideo HD ar-lein ac nid oes ganddyn nhw'r isadeiledd i gefnogi galw mawr am ddefnyddwyr yn lawrlwytho fideo HD. Mae'r defnyddwyr hynny'n defnyddio'r ffeil fideo sydd wedi'i throsi ymlaen llaw ac yn ei chyrchu o'r cwmwl trwy fewnosod dolen. Mae sawl budd hefyd o safbwynt cynnal a chadw ffeiliau, rheoli hawliau a rheoli brand hefyd.

Dolenni Gwreiddio Eang

Mae'r gallu i ledaenu, olrhain a rheoli adnoddau yn broblem gynyddol i adrannau marchnata sy'n datblygu ac yn ceisio rheoli strategaethau ar gyfer defnyddio HD Video ac asedau digidol eraill. Mae Widen yn gwneud rhywfaint o waith anhygoel yn y diwydiant hwn, gan newid y diwydiant mewn gwirionedd a darparu atebion sy'n fforddiadwy i gwmnïau heb yr holl storio a lled band sy'n ofynnol. Technoleg marchnata arloesol yw hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.