Ydych chi wedi Cymryd Myers-Briggs? ENTP?

myersMae pawb ohonom yn casáu cael ein taflu i fwced, ond es i mewn i sgwrs wych gyda rhywun ar Myers-Briggs. Nid yw'r canlyniadau erioed wedi amrywio dros y degawd diwethaf, rwy'n ENTP. Dyma an detholiad:

Mae ENTPs yn gwerthfawrogi eu gallu i ddefnyddio dychymyg ac arloesedd i ddelio â phroblemau. Gan ymddiried yn eu dyfeisgarwch i'w cael allan o drafferth, maent yn aml yn esgeuluso paratoi'n ddigonol ar gyfer unrhyw sefyllfa benodol. Gall y nodwedd hon, ynghyd â'u tueddiad i danamcangyfrif yr amser sydd ei angen i gwblhau prosiect, beri i'r ENTP or-ymestyn, a gweithio'n aml y tu hwnt i'r terfynau amser disgwyliedig. Cymhlethu’r sefyllfa hon yw eu tueddiad i arbrofi gyda datrysiadau newydd. Mae hyn yn eu gwneud yn awyddus i symud ymlaen i'r her nesaf pan fydd pethau'n diflasu. Mae ENTPs yn dod dan straen pan fydd eu galluoedd byrfyfyr yn aneffeithiol a byddant yn osgoi amgylchiadau lle gallent fethu.

Os bydd straen yn parhau, mae ENTPs yn tynnu sylw ac mae eu hagwedd “gallu gwneud” dan fygythiad. Mae teimladau o anghymhwysedd, aneffeithlonrwydd ac annigonolrwydd yn cymryd drosodd. Mae angen iddynt ddianc rhag sefyllfaoedd sy'n gysylltiedig â phryder yn fwy amlwg i'r ENTP nag ar gyfer unrhyw fath arall o bersonoliaeth. Yn amheus a fydd ganddyn nhw'r hyn sydd ei angen i gyflawni tasg, maen nhw'n dadleoli eu hofnau i sefyllfaoedd y gallan nhw eu heithrio. Yna mae panig, ofn a phryder yn rhwystro mynegiant eu creadigrwydd. Mae adweithiau ffobig amddiffynnol yn achosi i'r ENTP osgoi cyflawniad mewn meysydd eraill ac atal y llwyddiant y maent yn ymdrechu arno.

Mae'n anhygoel (ac yn rhwystredig) pa mor gywir y mae'r diffiniad hwn yn berthnasol i mi. Os hoffech chi edrych ar eich personoliaeth, mae yna lawer o adnoddau ar-lein. Gall Myers Briggs eich cynorthwyo yn eich perthnasoedd â gweithwyr a chleientiaid eraill, yn ogystal â rhoi mewnwelediad i'r meysydd y gallai fod angen i chi ganolbwyntio arnynt i fod yn llwyddiannus.

12 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Doug, rydych chi hefyd yn Taurus, felly rydych chi'n unigolyn sefydlog, ceidwadol, sy'n caru cartref a fydd bob amser yn gwneud ffrind neu bartner ffyddlon. Rwyf hefyd wedi eich clywed fel teithiau cerdded hir ar y traeth ar fachlud haul.

  Mae pobl yn tueddu i uniaethu â rhannau o'r profion personoliaeth y gallant gytuno i'w derbyn. Hyd yn oed ar safle Myers-Briggs, maen nhw'n sôn bod y canlyniadau'n annilys 15-47% o'r amser. Rwy'n amheugar iawn o'r profion hyn. Rwyf hyd yn oed wedi sefyll y profion hyn yn anghywir yn fwriadol, ac yn dal i fod â chydweithwyr / cyflogwyr yn teimlo bod y canlyniadau'n cynrychioli fy mhersonoliaeth yn gywir, (ac wedi ceisio gweithredu arnynt.)

  Atebwch “Ydw” i'r holl gwestiynau ar y prawf Myers-Briggs ar-lein, a gweld a allwch chi uniaethu â'r canlyniadau o hyd. (Anwybyddwch y llythyrau a'r ymatebion rydych chi bob amser yn eu cael.)

  • 3
  • 4

   Mr Douglass, hoffwn eich herio i ystyried cymryd y Myers Briggs mewn amgylchedd moesegol priodol. http://www.type-resources.com/ExploringYou/protostart.html
   Rydych chi'n gweld, pan fydd yn cael ei weinyddu'n briodol, CHI sy'n gorfod penderfynu ar sail darganfod beth mae'r holl ddewisiadau'n ei olygu, beth yw eich dewis cynhenid ​​EICH. Mae'n anfoesegol, fel y bwriadwyd i'r Myers Briggs, gymryd yr Asesiad ac yna ei ddiffinio yn ôl y math yr adroddir amdano. Pan fyddwch chi'n cael eich gwneud yn foesegol, CHI sy'n dewis (hunan-ddewis), yna rydych chi'n cymharu â'r math yr adroddwyd arno, ac yna rydych CHI yn gwerthuso'r ddau i bennu'ch MATH FFIT GORAU. YNA ... a dim ond wedyn, y mae'r Myers Briggs yn dod i arfer yn llawn i'w lawn botensial: eich helpu chi i ddeall mwy amdanoch chi, er mwyn deall pobl yn well. edrych allan http://www.type-resources.com/ExploringYou/protostart.html fersiwn ar-lein o'r ffordd foesegol i ddarganfod eich hun trwy'r Dangosydd Math Myers Briggs. Mae'n eithaf gwerth chweil, pan gaiff ei weinyddu'n gywir. Llawenydd i siwrnai i gyfanrwydd…

 3. 5
 4. 6
 5. 7

  Rwy'n INFP.
  Waeth pa mor aml rydw i'n sefyll y profion hyn (neu pa un o'r profion hyn rydw i'n eu gwneud) mae bob amser yn dod allan yr un peth. Felly dwi'n dyfalu fy mod i'n sownd ag e (ac mae'n cyd-fynd hefyd ...)
  A dwi'n Aries 🙂

 6. 8

  Mae hynny'n fendigedig. Rwy'n ENTP + Aries hefyd. Canfûm fod gan y diffiniadau ar gyfer y ddau debygrwydd ac maent yn wir i mi

 7. 9

  Im ENTP fenyw, ar fin cychwyn gradd meistr mewn Marchnata a chreadigrwydd yn Llundain. Nid wyf eto wedi lleoli fy hun o ran y farchnad swyddi. Unrhyw gyngor ar ben eich meddwl i mi Mr Karr? 🙂

  • 10

   @yasminebennis: disqus tua degawd yn ôl, dechreuais flogio a newidiodd fy mywyd. Nawr mae'r blog yn ganolbwynt i'm Asiantaeth fy hun (DK New Media). Dechreuodd y cyfan trwy rannu fy nghanfyddiadau a'm profiad ar-lein gyda phawb ... Fe wnes i adeiladu awdurdod ac enw yn y gofod sy'n uchel ei barch yn araf. Dwi bob amser yn ceisio bod yn bositif a rhannu fy mhersonoliaeth hefyd (er fy mod i wedi setlo i lawr ar Dduw a gwleidyddiaeth) :). Rwy'n credu y byddai cychwyn eich blog eich hun neu ofyn am ddod yn awdur sy'n cyfrannu ar un o'ch diddordeb yn ffordd wych o ddechrau.

 8. 11

  Mae hyn yn rhyfeddol o od! Rwyf newydd benderfynu creu blog 4 diwrnod yn ôl! Trwyddo, byddaf yn trafod agweddau ar greadigrwydd yn y Celfyddydau, Busnes a bywyd bob dydd. Byddwn wrth fy modd â'ch safbwynt unwaith y bydd yn barod! Diolch am eich adborth prydlon !!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.