Rydyn ni i gyd yn Casáu Sbam a Galw Oer ... Hyd nes i Ni Ddim

Bachyn Gwerthu

Ar Fai 15fed, cefais e-bost digymell (aka SPAM) gan asiantaeth yn Atlanta yn dweud wrthyf beth oedd fideo esboniwr. Roeddwn i'n gwybod beth ydoedd, rydym wedi wedi'i ysgrifennu am fideos esboniwr yn helaeth ac wedi cyhoeddi cryn dipyn o'n rhai ni. Wnes i ddim ymateb i'r e-bost. Wythnos yn ddiweddarach, rwy'n cael e-bost arall gyda nodyn tebyg. Wythnos yn ddiweddarach, un arall. Nid wyf yn ymateb i'r naill na'r llall. Pedwar e-bost na wnes i ymateb iddyn nhw na chlicio dolen arnyn nhw hyd yn oed.

Dechreuon ni weithio gyda chleient newydd ac rydyn ni wedi cadarnhau eu gofynion brandio ar gyfer rhywfaint o gyfochrog rydyn ni'n ei ailgynllunio. Un o'r prosiectau yn y dyfodol y gwyddom y byddwn yn mynd i'r afael ag ef yw fideo esboniadol ar eu cyfer. Felly, gan fy mod yn ymateb i rywfaint o adborth ar y cyfochrog newydd a ddyluniwyd gennym, rwy'n derbyn e-bost arall eto gan y cwmni fideo esboniwr.

Nid oedd unrhyw ddolenni dad-danysgrifio yn yr e-bost, ac nid oedd unrhyw un ohonynt powered by logos ... ond rwy'n eithaf sicr ei fod yn defnyddio teclyn awtomeiddio gwerthu. Mewnosododd y cynrychiolydd gwerthu rai dolenni o'u gwaith diweddaraf yn yr e-bost a dywedodd yr hoffent gynnig gostyngiad i weithio gyda mi ar y prosiect cyntaf. Rwy'n hofran fy mys dros y ddolen enghreifftiol ychydig eiliadau yn pendroni a fyddai'n wych ai peidio ... a chliciais.

Roedd y gyrchfan y gwnes i glicio arno yn fideo esboniwr 1 munud gwych. Roedd wedi'i animeiddio'n llawn, roedd ganddo drac sain gwych, a hyd yn oed effeithiau sain yn gymysg. Ni chafodd ei gyflymder ei ruthro o gwbl ac roedd o ansawdd eithriadol. Efallai bod hon yn fargen na ddylwn ei phasio i fyny felly ymatebais gyda gwybodaeth fy mhrosiect newydd a chlicio ar anfon.

O fewn munud, canodd fy ffôn a dyna'r boi a oedd wedi anfon neges ddigymell ataf bob wythnos. Galwodd i ddarganfod mwy o fanylion ac roedd yn gyffrous i weld a allent helpu. Nid oedd yn wthio, nid oedd yn ceisio fy nghau, a threuliodd beth amser yn dysgu am fy musnes a'n galluoedd. Daethom â'r sgwrs i ben gydag ef gan addo dilyn dyfynbris yn y bore.

Rydyn ni'n ei Gasáu ... Ond mae'n Gweithio!

Rwy'n sicr y byddaf bron yn cael fy fflangellu ar-lein am fod y marchnatwr e-bost sy'n cyfaddef yn gyhoeddus i:

  1. Ymateb i SPAM
  2. Mewn gwirionedd yn gwneud yr annirnadwy a clicio dolen ar e-bost SPAM.

Iawn, cawsoch fi. Ond rydych chi'n gwybod beth? Efallai bod yr asiantaeth hon newydd ddod o hyd i gleient newydd a fydd yn darparu gwaith parhaus iddynt yn y maes hwn. Ac efallai fy mod i wedi glanio partner anhygoel a all gynyddu animeiddiad i ni am bris rhesymol iawn. Os byddaf yn dirwyn i ben yn gwneud dim ond ychydig o fideos esboniadol ar eu cyfer, roedd y wobr gymaint yn fwy na'r risg i'r ddau gwmni.

Rydyn ni i gyd yn sgrechian ac yn gweiddi am SPAM a galwadau oer ... ond mae gwir angen i ni fod yn onest am eu heffeithiolrwydd. Mae marchnata yn ymwneud â chynnyrch, lleoliad a phris yn unig. Yn yr achos hwn, y cynnyrch yw'r hyn yr oeddwn ei angen, amserwyd y lleoliad yn gywir, ac roedd y pris yn iawn.

Nid yw hyn yn golygu fy mod i'n mynd i annog fy nghleientiaid i ddechrau SIARADU pobl allan ... ond rwy'n cydnabod yn iawn pam mae busnesau'n ei wneud.

Mae'n gweithio.

Un sylw

  1. 1

    Rwy'n cytuno â chi. Yr allwedd yma yw bod yr ymchwil yn bwysig. Rhaid inni fod yn ddiwyd wrth wneud yr ymchwil honno a deall ein darpar brynwyr. Rwy'n credu yn aml ein bod ni'n mynd ychydig yn flin oherwydd efallai ein bod ni wedi profi cael ein marcio SPAM a chael ychydig o sbardun yn hapus i nodi eraill fel SPAM. Gall y math hwn o beth niweidio busnesau; am amser hir. Cefais e-bost oer neithiwr gan rywun yn ceisio fy ngwerthu ar wasanaethau cynnwys, roeddwn i'n mynd i'w nodi fel sbam i ddechrau, ond ni allwn ddod â fy hun i'w wneud. Nid oedd ganddo gysylltiad unsub, chwaith. Tynnais sylw at hynny a dweud, “na, diolch.” Rwy'n credu bod angen i ni gydnabod y gwahaniaeth rhwng y sbam phishy. Y rhai sy’n dweud, “cymerwch yr atodiad newydd hwn,” neu “gwnewch $ 1,000 y dydd, o gartref”; Mae'r rhain yn amlwg yn sbam, nid oes targed. Rwy'n credu os yw gwerthwr wedi gwneud digon o ymchwil i wybod eich bod yn marchnata ac yn cyflwyno e-bost i chi sy'n cynnig gwasanaeth marchnata, mae hynny'n iawn. Dim ond bod yn onest a dweud, “na, diolch” a bydd hynny'n gwneud. Nid yw e-bost yn diflannu, nac yn galw diwahoddiad.

    Erthygl wych!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.