Offer Ymchwil, Dadansoddi, Monitro a Rheoli Hashtag

Offer Ymchwil, Dadansoddi a Rheoli Hashtag

Hashtag oedd y gair y flwyddyn ar un adeg, roedd a babi o'r enw Hashtag, a gwaharddwyd y gair yn Ffrainc (mot-dièse).

Mae bagiau bagiau yn parhau i fod â buddion enfawr wrth eu defnyddio'n briodol yn y cyfryngau cymdeithasol - yn enwedig gan fod eu defnydd wedi ehangu y tu hwnt i Twitter ac i Facebook. Os hoffech chi rai pethau sylfaenol hashnod, gwelwch y Canllaw Hashtag ein bod ni wedi cyhoeddi. Gallwch hefyd ddarllen ein post ar dod o hyd i'r hashnodau gorau ar gyfer pob diweddariad cymdeithasol.

Pwy ddyfeisiodd yr Hashtag?

Ydych chi erioed wedi meddwl pwy ddefnyddiodd yr hashnod cyntaf? Gallwch chi ddiolch i Chris Messina yn 2007 ar Twitter!

Yn union fel mae allweddair yn hanfodol ar gyfer dod o hyd i wybodaeth ar-lein, mae hashnodau yn bwysig hefyd. Rydyn ni wedi ysgrifennu amdano beth yw hashnod yn y gorffennol. Mae pobl a busnesau yn defnyddio hashnodau i ddod o hyd iddynt, ond maent hefyd yn defnyddio hashnodau i ddod o hyd i eraill sy'n defnyddio technolegau chwilio cymdeithasol.

Hiwmor Hashtag

Nodweddion Llwyfan Hashtag:

Mae gan offer ymchwil, dadansoddi, monitro a rheoli Hashtag amrywiaeth o nodweddion:

 • Tueddiad Hashtag - y gallu i reoli a monitro tueddiadau ar hashnodau.
 • Rhybuddion Hashtag - y gallu i gael eich hysbysu, mewn amser real bron, i sôn am hashnod.
 • Ymchwil Hashtag - defnydd meintiol o hashnodau ac allwedd dylanwadwyr mae hynny'n eu crybwyll.
 • Chwilio Hashtag - nodi hashnodau a hashnodau cysylltiedig i'w defnyddio yn eich cyfathrebiadau cyfryngau cymdeithasol.
 • Waliau Hashtag - Sefydlu arddangosfa hashnod wedi'i guradu amser real ar gyfer eich digwyddiad neu gynhadledd.

Mae rhai o'r llwyfannau hyn yn rhad ac am ddim ac mae ganddynt alluoedd cyfyngedig, mae eraill wedi'u hadeiladu at ddefnydd menter i yrru'ch ymdrechion marchnata cyfryngau cymdeithasol yn wirioneddol. Yn ogystal, nid yw pob offeryn yn monitro pob platfform cyfryngau cymdeithasol mewn amser real ... felly bydd angen i chi wneud rhywfaint o ymchwil cyn buddsoddi mewn teclyn fel hwn i sicrhau eich bod chi'n cael yr hyn sydd ei angen arnoch chi!

Offer Hashtag

Agorapulse - Ar wahân i gyfres lawn o offer cyfryngau cymdeithasol, mae Agorapulse hefyd yn monitro ac yn adrodd ar hashnodau.

 • Chwilio Hashtag Agorapulse
 • Gwrando Hashtag Agorapulse

Pob Hashtag - Gwefan yw All Hashtag, a fydd yn eich helpu i greu a dadansoddi hashnodau perthnasol cyflym a hawdd ar gyfer eich cynnwys cyfryngau cymdeithasol a'ch marchnata. Gallwch chi gynhyrchu miloedd o hashnodau perthnasol yr ydych chi'n eu copïo a'u pastio i'ch swyddi cyfryngau cymdeithasol.

pob hashnod 1

Brand24 - Sicrhewch fynediad ar unwaith i grybwylliadau ar-lein, cynyddu boddhad cwsmeriaid a gwerthiannau.

Traciwr Hashtag BrandMentions - Offer Olrhain Hashtag Am Ddim i Fonitro Perfformiad Hashtag.

BuzzSumo - Mae BuzzSumo yn monitro'ch cystadleuwyr, cyfeiriadau brand a diweddariadau diwydiant. Mae rhybuddion yn sicrhau eich bod chi'n dal digwyddiadau pwysig ac nad ydych chi'n cael eich malu o dan yr eirlithriad cyfryngau cymdeithasol.

HashAtIt.com yn beiriant chwilio sy'n chwilio HASHTAGS (#) ar eich hoff wefannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter, Instagram, a Pinterest.

Hashtracking - Curadu cynnwys, tyfu cymuned, creu ymgyrchoedd arobryn ac arddangosfeydd cyfryngau cymdeithasol byw dramatig.

olrhain hash 1

hashtagify.me yn offeryn rhad ac am ddim i archwilio hashnodau Twitter a'u perthnasoedd. Mae'r dadansoddiad yn seiliedig ar samplu 1% o'r holl drydariadau - yr uchafswm y mae Twitter yn ei roi am ddim.

hashtags.org yn darparu gwybodaeth hanfodol, ymchwil a gwybodaeth sut i helpu unigolion, busnesau a sefydliadau ledled y byd i wella eu brandio a'u deallusrwydd cyfryngau cymdeithasol.

Twll Allwedd - Trac hashnodau, geiriau allweddol, ac URLau mewn amser real. Mae dangosfwrdd dadansoddiadau hashnod Keyhole yn gynhwysfawr, yn hardd, ac yn rhanadwy!

Prawf Allwedd Allan:

RiteTag yn symleiddio'r broses o ddod o hyd i'r tagiau gorau i gyd-fynd â chynnwys i'w rannu, gan gofleidio cyfyngiadau tagio unigryw nifer o rwydweithiau rhannu cynnwys pwysig, gan gynnwys Twitter, Youtube, Instagram, Flickr ... a llawer mwy.

Tagdef - Darganfyddwch ystyr hashnodau, dewch o hyd i hashnodau cysylltiedig ac ychwanegwch eich diffiniadau eich hun mewn eiliadau.

tagdef

TrackMyHashtag - offeryn dadansoddeg cyfryngau cymdeithasol sy'n olrhain yr holl weithgareddau sy'n digwydd o amgylch ymgyrch Twitter, yn dadansoddi'r gweithgareddau hynny, ac yn darparu llawer o fewnwelediadau defnyddiol. Mae gan TrackMyHashtag y gallu i olrhain ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol cyflawn i roi manylion y pwnc i chi bob munud. Mae'n cyflwyno llawer o wybodaeth ddefnyddiol y gellid ei defnyddio i ddadansoddi effaith unrhyw ymgyrch cyfryngau cymdeithasol, i olrhain holl weithgaredd strategaeth cyfryngau cymdeithasol y cystadlaethau, neu i wneud eich strategaeth farchnata cyfryngau cymdeithasol eich hun. Mae TrackMyHashtag yn olrhain trydariadau a metadata sy'n gysylltiedig ag unrhyw allweddair, hashnod, neu @mention, mewn amser real a hanesyddol am unrhyw gyfnod amser.

tracmyhashtag

UndebMetrics Mae Union Metrics yn eich grymuso gyda'r wybodaeth farchnata gymdeithasol sydd ei hangen arnoch i gyrraedd eich cynulleidfa ac adeiladu'ch busnes.

Adroddiad Ciplun Twitter UnionMetrics

Rhedeg Adroddiad Ciplun Twitter Am Ddim

Chwilio Twitter - mae'r mwyafrif o bobl yn edrych i chwilio Twitter i ddod o hyd i'r trydariadau diweddaraf ar bwnc, ond gallwch hefyd ei ddefnyddio i ddod o hyd i gyfrifon Twitter i'w dilyn. Gallwch glicio Pobl a nodi'r prif gyfrifon ar gyfer yr hashnod rydych chi'n ei ddefnyddio. Gall hefyd ddarparu targed i weithio arno os yw'ch cystadleuwyr yn cael eu hadnabod ar gyfer hashnod ond nad ydych chi.

Canlyniadau Chwilio Twitter

twbiau yn safle lle gallwch chwilio, cofrestru a hyd yn oed frandio hashnod penodol. Mae ganddyn nhw hefyd offer fel waliau trydar wedi'u cymedroli y gallwch eu defnyddio ar gyfer eich digwyddiad neu gynhadledd nesaf.

Trendsmap - Rydych chi'n dechrau gyda golygfa o'ch rhanbarth lle gallwch chi weld y pynciau sy'n tueddu. Gallwch sgrolio’r mapiau trwy eu llusgo i ardal arall neu chwyddo i mewn neu allan gan ddefnyddio’r eiconau plws / minws. Pan welwch rywbeth sy'n edrych yn ddiddorol cliciwch ar y pwnc hwnnw i gael mwy o wybodaeth fel graffiau o nifer y trydariadau yn lleol yn erbyn y byd, beth mae'r pwnc yn fwyaf tebygol amdano, delweddau, dolenni, a thrydariadau mwyaf diweddar. Gallwch hefyd weld ble arall mae'r pwnc hwn yn boblogaidd trwy glicio ar y pwnc yn yr arddangosfa fanylion, neu beth arall y mae pobl yn trydar amdano yn y lleoliad hwn trwy glicio ar enw'r lleoliad.

Geochirp - Mae GeoChirp yn eich helpu i chwilio am bobl yn Trydar am bethau penodol mewn maes penodol.

geochirp

Datgeliad: Rwy'n defnyddio dolenni cyswllt trwy'r erthygl hon.

15 Sylwadau

 1. 1

  Gadewch i ni gymryd Facebook, er enghraifft. Mae ei flwch sylwadau yn nodwedd ddelfrydol iddo gael ei ddefnyddio fel doll gwasanaeth cwsmeriaid. I'r gwrthwyneb, mae hashnodau Twitter yn darparu system tagio unigryw ar gyfer trafodaethau.

 2. 2

  Diolch i chi am gynnwys Tagboard - mewn sioc, fy mod i newydd ddod ar draws y post hwn! Rydym yn dal i fynd yn gryf ac wedi gweithredu dwsin o nodweddion ers i hyn gael ei bostio gan gynnwys cymedroli, modd byw, ac ati… Roedd y cyhoeddiad ddoe gan Facebook yn anhygoel i ni! Er ein bod wedi bod yn tynnu #hashtags o’u platfform ers mis Hydref, anogodd y cyhoeddiad hwn y defnydd o #hashtags ar FB ac rydym wedi bod yn gweld derbyniad anhygoel a chymaint o gynnwys yn defnyddio’r #hashtag dros y 12 awr ddiwethaf.

 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

  Rwy'n hoff iawn o'ch blog - Mae'n un o'r ychydig rydw i'n ei ddilyn yn eithaf crefyddol ond mae yna un peth nad ydw i'n ei ddeall, oherwydd does neb byth yn crybwyll hyn - nid chi, nid Buffer.

  1. Mae'n eich rhestru (oherwydd awtomeiddio difrifol flêr yn bennaf ar IFTTT a'r duedd hon "sylwch arnaf") -

  2. Mae'n cael mwy o ymgysylltiad i chi ond YN UNIG oherwydd bots ac ail-drydar awtomataidd.

  I brofi'r theori hon, fe wnes i adeiladu bot na wnaeth ddim byd ond ail-drydar Jeff Bullas am 2 fis (oherwydd bod ysgrifenwyr Jeff yn defnyddio mwy o hashnodau nag unrhyw un rwy'n eu hadnabod) ac mae fy bot wedi ei restru dros 1000 o weithiau AC mae ganddo awdurdod cymdeithasol uwch nag ydw i. yn ôl Followerwonk! Nid yw'n dilyn nad yw unrhyw un yn gwneud unrhyw beth ond RT Jeff Bullas a #growthhacking. Peidiwch â thrafferthu adeiladu rhestr gyda #socialmedia neu #emailmarketing - fe gewch chi sbwriel

  Nid wyf am gael fy rhestru oherwydd #SSA na chael mwy o ymgysylltiad bot. Felly nid yw IMHO, hashnodau yn ychwanegu unrhyw werth go iawn (heblaw am sgyrsiau a chynadleddau Twitter ac ati). Ysgrifennais swydd am hyn ar Ganolig.

  Mae Ritetag yn wych ond nid oherwydd ei fod yn rhoi gwell hashnodau i chi (mewn gwirionedd, nid yw eu hashnodau yn eich rhestru chi). Mae Ritetag yn wych oherwydd mae'n caniatáu ichi ychwanegu lluniau, memes a gifs i'ch tweets yn ddiymdrech.

  • 8

   Debbie - dyna gyngor gwych i'n darllenwyr. Ac rydych chi'n iawn - wrth i ni ddefnyddio Ritetag, mae'r gallu i ychwanegu lluniau yn wych. Dwi ychydig yn gaeth i'r gifs animeiddiedig!

 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. 13

  Swydd ardderchog! Rwyf wedi darllen yr holl offer sôn. Daliwch ati!
  Diolch i chi am rannu'r wybodaeth ddefnyddiol hon. Gan eich bod yn siarad am offer dadansoddeg hashnod, mae un teclyn arall am ddim yr hoffwn ei gyflwyno i chi.
  Ei enw https://www.trackmyhashtag.com/ - offeryn dadansoddeg hashnod. Dyma'r gorau i nôl unrhyw fath o ddata hashnod mewn amser real o Twitter a'i ddadansoddi i gynhyrchu stats defnyddiol.
  Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn edrych i mewn i'r offeryn hwn ac yn rhoi eich adborth gwerthfawr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.