A yw Cyfryngau Cymdeithasol Biz Bach wedi Newid?

cyfryngau bach busnesau bach

Yr haf diwethaf gwnaethom arolwg o berchnogion busnesau bach i ddeall sut roeddent yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Cofnodwyd y canlyniadau mewn a cyfres o bapurau gwyn.

cyfryngau bach busnesau bachMae llawer wedi newid yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Fy nghanfyddiad yw bod mwy o fusnesau erioed wedi cymryd rhan yn y cyfryngau cymdeithasol, neu o leiaf yn profi'r dyfroedd. Os yw hynny'n wir, mae'n ymddangos fel amser da i ailedrych ar y pwnc astudiaeth arall.

Dyma rai o'r Astudiaeth Cyfryngau Cymdeithasol Busnesau Bach 2010 Canlyniadau:

  • Os yw perchnogion busnesau bach yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, maent yn ymrwymo amser i'r broses, gyda 64% yn nodi eu bod treulio mwy na 30 munud y dydd ar gyfryngau cymdeithasol. Felly ble maen nhw'n hongian allan? Roedd Facebook, LinkedIn a Twitter i gyd yn eithaf cyffredin, gyda 3/4 o’r ymatebwyr yn dweud bod ganddyn nhw broffiliau ar y tri. Mwyaf cyffredin - Prin fod proffiliau ar LinkedIn wedi ymylu proffiliau ar Facebook gyda Twitter yn agos y tu ôl.
  • Pan ofynnwyd pa un oedd eu rhwydwaith cynradd, Ni chefais fy synnu o weld Facebook ar frig y siartiau. Dywedodd bron i hanner yr ymatebwyr mai Facebook oedd eu prif rwydwaith. Mae'r rhyngwyneb defnyddiwr syml, yn ei gwneud hi'n hawdd trosglwyddo yn ôl ac ymlaen o fusnes i bersonol. Ac yn y byd go iawn mae perchnogion busnesau bach yn gwneud hynny yn rheolaidd

Dim ond ychydig funudau y bydd yn eu cymryd i gwblhau'r arolwg. Byddwn yn cyhoeddi rhai o'r canlyniadau yma wrth i'r ymatebion ddechrau dod i mewn!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mae'r canlyniadau'n dechrau dod i mewn, ac un o'r gwahaniaethau mwyaf amlwg yw faint o amser mae perchnogion busnesau bach yn ei dreulio ar gyfryngau cymdeithasol. Flwyddyn yn ôl roedd mwyafrif llethol yr ymatebwyr yn treulio llai nag awr y dydd. Eleni mae symudiad amlwg tuag at fwy o amser ar gyfryngau cymdeithasol. A yw'n talu ar ei ganfed? Gwyliwch am fwy o ddiweddariadau wrth i'r canlyniadau barhau i daflu i mewn. faint o amser ar gyfryngau cymdeithasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.