Oherwydd dywedodd Google Felly

Ffotograffau adneuo 9552424 xs

Google yw'r meistr. Cyfnod. Ni allwn ei osgoi. Os ydych chi am elwa o chwilio organig, mae'r fformiwla SEO yn syml - dim ond gwrando ar yr hyn mae Google eisiau ichi ei wneud a'i wneud! (Ac peidiwch â gwneud fel maen nhw'n ei wneud)

Fe ddigwyddodd eto'r wythnos hon. Fe wnaeth cynrychiolydd o'r adran we roi rhybudd mewn Gwefeistri a chynnydd mewn gwallau fel amherthnasol. Fel eu hymgynghorydd, gofynnir i mi amddiffyn, yn rhifiadol, pam mae angen iddynt ddatrys y problemau hynny. Gan ddeall bod y datblygiad dan sylw yn ddwys iawn a bod cost uchel i gywiro'r materion, dyma fy ymateb:

Oherwydd bod Google wedi dweud hynny.

Pam fod yn rhaid i'r sgwrs fynd ymhellach na hynny? Hoffwn pe bawn i'n gwybod yr algorithm diweddaraf ac y gallwn gyfrifo'r newidiadau ar y wefan, y gystadleuaeth, poblogrwydd y cynnwys yn hudol a llunio cyfrifiadau cyfyngedig i ddarparu dadansoddiad cost a budd. Nid wyf yn gwybod yr algorithm. Ni allaf ddarparu'r dystiolaeth honno. Y cyfan y gallaf ei ddweud wrthych yw:

Oherwydd bod Google wedi dweud hynny.

Fe'i gelwir optimeiddio. Mae optimeiddio yn broses barhaus lle mae'n rhaid i mi fonitro'r holl wybodaeth y mae Google yn ei darparu, gwerthuso'ch gwefan i'w safonau, a darparu archwiliad a rhestr flaenoriaeth i chi eu cywiro. Bob dydd, mae Google yn darparu mwy o fewnwelediad i sut maen nhw am ichi gyflwyno cynnwys i ddenu safle chwilio.

Gallwn flaenoriaethu yn seiliedig ar rai o'r canfyddiadau gan arweinwyr SEO eraill ar draws y we a thrwy brofiad gyda'n cleientiaid ein hunain. Ond o fewn y rhestr honno, ni allaf ddweud wrthych beth fydd effaith annibynnol pob un o'r newidiadau hynny yn ei wneud yn gyffredinol i'ch safleoedd. Os oes gennych rywun yn dweud wrthych eu bod yn gwybod ... maen nhw'n dweud celwydd.

Enghraifft ddiweddar yw hysbyseb cynnwys. Wythnos yma, Atgoffodd Google bawb os ydych chi'n digolledu rhywun am gyhoeddi'ch cynnwys - gyda dolen ddilynol - mae'n groes i'w telerau gwasanaeth.

Dydw i ddim yn mynd i ddadlau gyda chleient ar y broses a gymerasant ar gyfer cael y cynnwys hwnnw ... na'r naws a oedd allgymorth blogger digwyddodd bod cysylltiad ynddo ... ond ni chafodd ei ddigolledu am y ddolen, dim ond y cynnwys. Rwy'n gwybod eu bod yn graddio'n dda a bod y safle hwnnw'n gyrru llawer o fusnes. Ond dwi'n dal i'w cynghori i stopio.

Oherwydd bod Google wedi dweud hynny.

Os nad ydych chi'n graddio'n dda, ac nad ydych chi'n ymateb i negeseuon gan Google am eich gwefan, gwallau a restrir yn Gwefeistri, neu os ydych chi'n talu am gynnwys hysbysebu ... stopiwch ef.

Oherwydd bod Google wedi dweud hynny.

2 Sylwadau

  1. 1

    Erthygl blog da Doug! Atgoffodd Kinda fi o'r berthynas Rhiant / Plentyn. “Ewch yn lân eich ystafell iau!” "Pam?" Achos dywedais hynny wrthych! Ar hyn o bryd, rwyf mewn trafodaeth gyda chleient sy'n credu y dylent allu lansio eu gwefan newydd fore Llun ac yna brynhawn Llun yr un diwrnod yn disgwyl i Google addunedu i'w dymuniadau graddio. Esboniais iddynt, ar ôl integreiddio'r arferion SEO gorau yn eu gwefan, ei fod yn dal i fod i fyny i'r hollalluog Google ymateb. Nid yw Google yn aros arnom ni, rydyn ni'n aros ar Google. Ni chafodd ac nid yw fy nghleient yn ei gael. Maen nhw eisiau popeth sydd gan Google i'w gynnig mewn chwiliad lleol NAWR! Nid oedd y teimlad, “Daw pethau da i’r rhai sy’n aros” yn berthnasol i berchennog busnes bach sydd eisiau Tudalen Gyntaf chwenychus Google.

  2. 2

    Nawr dyna ychydig o bethau da yn iawn yno! Mae bron angen ei barth ei hun gyda'r cynnwys hwnnw yn unig. Rydych chi'n gwybod fel “gadewch i mi Google hynny i chi”. Gwych!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.