Mae gan Mark Maker Social Under A Barrel - Mwy o Ddŵr Cangen, Os gwelwch yn dda!

Yn ddiweddar darllenais y post drosodd yn Eglwys y Cwsmer, a ysgrifennwyd gan Jackie Huba a Ben McConnell (dau o'r bobl graffaf yn y busnes hwn), ynglŷn â'r hoopla drosodd yn Marc y Gwneuthurwr. Mae Maker's Mark yn un brand o dan ymbarél y Beam teulu o gynhyrchion

Fe wnaeth hyd yn oed ein ffrind draw yn Raidious, Dodge Lile, ymuno â rhai arsylwadau craff. Mae'n ymddangos bod Mark Maker wedi penderfynu gwanhau eu cynnyrch i ymestyn rhestr barhaus, a thrwy hynny ateb y galw cynyddol. Yr adlach a ddioddefodd brand Mark y Gwneuthurwr trwy rannu'r penderfyniad hwn trwy eu gwefan, a sianelau cymdeithasol oedd, wel, dim ond dweud y byddwn yn yfed mwy o bourbon yn ddiweddar pe bawn i'n Rob neu'n Bill Samuels.

Gan y mwyafrif o sylwebaeth rydw i wedi'i ddarllen, mae'r Clwb Cymdeithasol Mark Maker bellach yn cael ei bortreadu naill ai fel gwaredwr, fel cywirydd cwrs cyfiawn, neu sianeli i gloi penderfyniadau gwael anfwriadol gyda nhw. Ond mae gen i gwpl o sylwadau, arsylwadau ac argymhellion ychwanegol. Yn sicr, mae Mark Maker wedi dod i sylweddoli bod brandiau, ac yna mae yna brandiau.

Yn sicr ni fyddai llawer o'r cynhyrchion yn y portffolio cynnyrch yn Beam yn dod o dan graffu o'r fath lle mae llunio yn y cwestiwn. Ond beth am Laphroaig? Ardmore? Courvoisier? Mae pob un o'r rhain hefyd yn frandiau Beam. Ni allaf feddwl am benderfyniad mwy cychwynnol, syml na llanast gyda chynhyrchion sydd wedi sefyll prawf amser. Ond aros, a yw'r farchnad yn ymwybodol o newidiadau i'r cynhyrchion hyn dros y blynyddoedd? A wnaed newidiadau heb hysbysu'r defnyddiwr? Rwy'n amau ​​hynny.

Fy mhwynt yw hyn. Unwaith y bydd gennych frand, cynnyrch, yr ydych chi fel darparwr yn deall ei fod bron yn gysegredig, a ydych chi'n gwneud newidiadau sylweddol iddo, heb unrhyw ryngweithio ac adborth gan y defnyddiwr? Bydd gan y mwyafrif o gynhyrchion gwych ddilyniant ffyddlon ymhell ar ôl i'r swyddogion gweithredol marchnata a'u byddinoedd o wenyn gweithwyr symud ymlaen i frandiau newydd, i gwmnïau newydd. Dyma lle mae cymaint o frandiau yn methu o ran sut maen nhw'n mynd ati i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol.

Maent yn edrych ar gyfryngau cymdeithasol fel dim ond sianel arall, heb adeiladu cymuned o eiriolwyr brand ymgysylltiedig i weithio'n agos gyda'r brand. Yn syml, ni allwch wneud hyn trwy Twitter a Facebook yn unig, a meithrin perthynas gynaliadwy a defnyddiol. Yn sicr, gellir defnyddio'r llwyfannau cymdeithasol hyn fel sianeli cyfathrebu ar gyfer y gymuned, ond mae'n hanfodol adeiladu porth solet, grŵp ffocws rhithwir os byddwch chi, a defnyddio hwn fel locws rhyngweithio. A yw hyn yr un peth â thorfoli? Ymhell ohoni. Nid oes gan eich brand fawr o syniad pwy sydd yn y dorf, a pha liwiau maen nhw'n eu gwisgo.

Mae cyfyng-gyngor Bourbon hefyd yn tynnu sylw at un o realiti newydd beirniadol marchnata yn yr 21ain ganrif. Nid yw marchnata yn bodoli mewn gwagle, wedi'i atafaelu o'r neuaddau rheoli cynnyrch, cymorth i gwsmeriaid a'r gyfres weithredol. Rhaid iddo ymwneud yn agos â'r penderfyniadau allweddol sy'n effeithio ar y brand, ble bynnag mae'r brand yn rhyngweithio â'r cwsmer. Dyma’r addewid go iawn o sut y gellir ac y dylid defnyddio cymdeithasol, gan fod y rhwystrau a arferai fodoli bellach yn llai perthnasol. Fodd bynnag, ni ddylem edrych ar bopeth cymdeithasol fel y gyrrwr y tu ôl i'r ymdrech hon. A gwneud fel arall yw bod yn ymatebol iawn ym maes byd cymdeithasu. Gorfodwyd Mark Maker yn llythrennol i gornel, a rhoddodd dîm marchnata Beam mewn lle sy'n ymddangos yn groes i'w cod marchnata.

Rhaid i hysbysebu a marchnata: “Dim ond arddangos gwybodaeth wir am gryfder alcohol a pheidio â phwysleisio cryfder alcohol fel priodoledd cadarnhaol y brand.” Cod Marchnata Trawst.

P'un a ydych chi'n Marc Gwneuthurwr, neu unrhyw frand, cymerwch yr amser, a gwnewch yr ymdrech i wneud rhywfaint o waith caled y tu ôl i'r llenni, cyn i chi ddibynnu ar deyrnas gymdeithasol i ddatrys eich holl broblemau. Ac yfed yn gyfrifol.

 

2 Sylwadau

  1. 1

    Rwy'n cael pam eu bod eisiau gwneud y newid, ond roedd yn benderfyniad gwael o'r dechrau. Pan glywais i ef ar y newyddion, chwarddais wrth fy ngwraig a dweud “Ie, ni fydd hynny'n gweithio'n dda.” ac edrych .. wnaeth e ddim.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.