Sut Mae Marchnata Digidol yn Bwydo'ch Twnnel Gwerthu

Amser Darllen: 4 Cofnodion Pan fydd busnesau'n dadansoddi eu twmffat gwerthu, yr hyn maen nhw'n ceisio ei wneud yw deall pob cam yn nhaith eu prynwyr yn well i nodi pa strategaethau y gallant eu cyflawni dau beth: Maint - Os gall marchnata ddenu mwy o ragolygon yna mae'n gredadwy bod y cyfleoedd bydd tyfu eu busnes yn cynyddu o ystyried bod cyfraddau trosi yn aros yn gyson. Hynny yw, os ydw i'n denu 1,000 yn fwy o ragolygon gyda hysbyseb ac mae gen i drosiad o 5%

CrankWheel: Amserlennu a Llwytho i Lawr Ffordd Osgoi Gyda Demos ar Sail Porwr Gwib

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae pob rhyngweithio sy'n ofynnol rhwng gobaith gyda'r bwriad o brynu a'r gallu i'ch tîm gwerthu i'w helpu i drosi yn debygol o leihau'r siawns o drosi. Mae hynny'n cynnwys amser i ymateb, nifer y cliciau, nifer y sgriniau, nifer yr elfennau ffurf ... popeth. Mae'r gweithwyr gwerthu proffesiynol yr wyf yn eu hadnabod eisiau eu cael o flaen y gobaith. Maent yn gwybod unwaith y gallant siarad â'r gobaith, adnabod

Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata: 10 Cam at Ganlyniadau Uwch

Amser Darllen: 3 Cofnodion Wrth imi barhau i weithio gyda chleientiaid ar eu hymgyrchoedd a'u mentrau marchnata, rwy'n aml yn gweld bod bylchau yn eu hymgyrchoedd marchnata sy'n eu hatal rhag cyflawni eu potensial llawn. Rhai canfyddiadau: Diffyg eglurder - Mae marchnatwyr yn aml yn gorgyffwrdd camau yn y siwrnai brynu nad ydyn nhw'n darparu eglurder ac yn canolbwyntio ar bwrpas y gynulleidfa. Diffyg cyfeiriad - Mae marchnatwyr yn aml yn gwneud gwaith gwych yn dylunio ymgyrch ond yn colli'r mwyaf

Y Canllaw Ultimate ar Adeiladu'r Proffil LinkedIn Perffaith

Amser Darllen: 3 Cofnodion Mae yna dunnell o gythrwfl ar hyn o bryd yn y sector busnes. Yn bersonol, rwyf wedi gweld llawer o fusnesau bach yn sied adnoddau marchnata trwy gydol y pandemig a'r cloeon cysylltiedig. Ar yr un pryd, serch hynny, rwyf wedi bod yn arsylwi corfforaethau menter yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i dalent ac arbenigedd profiadol. Rwyf wedi bod yn cynghori llawer o bobl yn fy niwydiant i symud ffocws eu proffiliau LinkedIn a'u profiad i gorfforaethau mwy. Mewn unrhyw gythrwfl economaidd, y cwmnïau sydd â'r pocedi dwfn

Cyfleoedd Marchnata i fyny'r afon, i fyny'r afon ac i lawr yr afon ar gyfer Twf Busnes

Amser Darllen: 3 Cofnodion Os gwnaethoch ofyn i'r mwyafrif o bobl ble maen nhw'n dod o hyd i'w cynulleidfa, fe gewch chi ymateb cul iawn yn aml. Mae'r rhan fwyaf o weithgaredd hysbysebu a marchnata yn gysylltiedig â dewis gwerthwr taith y prynwr ... ond a yw hynny eisoes yn rhy hwyr? Os ydych chi'n gwmni ymgynghori trawsnewid digidol; er enghraifft, efallai y byddwch yn llenwi'r holl fanylion mewn taenlen trwy edrych ar eich rhagolygon cyfredol yn unig a chyfyngu'ch hun i'r strategaethau rydych chi'n hyfedr ynddynt. Efallai y gwnewch chi