Yr Offeryn Marchnata Mwyaf Erioed!

sb.jpgNa, nid wyf yn mynd i ddadorchuddio technoleg, gwefan, na bwled arian marchnata newydd a rhyfeddol arall a fydd yn rocedi'ch cwmni i fod yn hynod o stardom.  

Rwy'n siarad am gwasanaeth cwsmeriaid gwych. Mae'n ymddangos yn amlwg i ddweud hynny. Mae pawb yn gwybod bod gwasanaeth gwych i gwsmeriaid yn ddull profedig i dyfu eich busnes, ond o'r hyn rydw i wedi'i weld, mae llawer o gwmnïau wedi ei anghofio. Os nad ydyn nhw wedi ei anghofio, o leiaf maen nhw'n colli'r cyfle i alluogi lleisiau eu cwsmeriaid hapus eu hunain i dyfu eu busnes.

Mae gan bawb eu stori arswyd eu hunain am wasanaeth cwsmeriaid ac mae gan bawb eu stori eu hunain am wasanaeth cwsmeriaid gwych. Fel marchnatwyr, mae angen i ni gofio bod y straeon hyn yn cael eu hadrodd bob dydd wrth ddarpar gwsmeriaid a chleientiaid. Ac yn awr - mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi chwyddo'r sgyrsiau hyn!

Mae gan wasanaeth cwsmeriaid y pŵer i dorri'r ddwy ffordd. Mae gan y stori ddrwg honno'r pŵer i anfon rhagolygon newydd a chwsmeriaid presennol at eich cystadleuwyr. Efallai y bydd y stori wych honno'n dod â chwsmeriaid newydd a mwy o werthiannau. Eich gwaith chi yw gwella gwasanaeth cwsmeriaid i dawelu'r drwg, a darparu busten i chwyddo'r da!

Felly sut mae sicrhau bod y stori'n cael ei hadrodd? Yn ddiweddar, rwyf wedi gweld rhai ffyrdd rhad, ymarferol o sicrhau bod y stori'n cael ei hadrodd. Un cwmni y gwn amdano yw caniatáu i gwsmeriaid ysgrifennu a phostio eu straeon ar flog y cwmni a'u rhannu ag unrhyw un sy'n barod i ddarllen.  

Mae rhai cwmnïau wedi cychwyn rhwydweithiau cleientiaid ar y Llwyfan Ning. Maent yn defnyddio'r rhwydweithiau hyn fel sylfaen wybodaeth, fforwm, desg gymorth a safle tysteb i gyd yn un. Mae'n ffordd wych o agregu profiad y cwsmer a phaentio stori wir gwasanaeth cwsmer gwych eich cwmni.

Felly beth ydych chi'n ei wneud i sicrhau bod eich rhagolygon yn clywed am eich gwasanaeth cwsmeriaid gwych?

8 Sylwadau

 1. 1

  Diolch, diolch, diolch. Rwy'n credu mai'r eliffant yn yr ystafell gydag unrhyw drafodaeth dechnoleg bob amser fydd peidio ag anghofio am y bobl rydych chi am ddefnyddio'ch technoleg. Os anghofiwch am y bobl yna ni all yr holl dechnoleg wych yn y byd wneud eich syniad yn broffidiol nac yn fuddiol.

 2. 3

  Ni ellir dweud hyn yn ddigonol. Ac eto mae'n ymddangos nad yw cwmnïau * o hyd * yn ei gael. Mae hyn yn rhywbeth rydyn ni'n dechrau siarad amdano mwy ar ein blog, ac rydyn ni'n mynd i fod yn cloddio'n ddyfnach ar sut yn union y gall cwmnïau fynd o farchnata cyfryngau cymdeithasol i wasanaeth cwsmeriaid cyfryngau cymdeithasol, ond dwi'n dal i feddwl mai'r cam cyntaf yw atgoffa cwmnïau yn unig y gwasanaeth cwsmeriaid hwnnw yw'r offeryn marchnata gorau.

 3. 4

  Rwyf wedi sylwi bod cwmnïau sydd wir yn poeni am wasanaeth cwsmeriaid wedi dechrau defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn eithaf effeithiol. O gael eich rhestru mewn safleoedd adolygu i ateb cwestiynau a allai fod gan gwsmeriaid, a hyd yn oed gydnabod cwynion cynnyrch a'u datrysiadau yn gyhoeddus. Rhaid cyfaddef, mae yna ffordd bell i fynd cyn iddo ddod yn eang.

 4. 5
 5. 7

  Mae gwasanaeth i gwsmeriaid yn un o'r pethau hynny sydd bob amser yn cael eu tan-werthfawrogi a'u gor-werthfawrogi. Ond eto hoffwn eu gweld yn fflip-fflopio. Mae bod ag enw da am wasanaeth cwsmer yn rhoi rhwydd hynt i gwmnïau pan fyddant yn llithro. Ond maen nhw wedi ennill y lledred hwnnw.

  Mae rhai cwmnïau'n ymddangos yn esgeulus dros wasanaeth cwsmeriaid oherwydd nad oes ganddyn nhw reolaeth uniongyrchol. Fodd bynnag, rydych chi'n gywir wrth ddweud mai hwn yw'r offeryn marchnata mwyaf erioed, yn enwedig pan fyddwch chi'n ffactorio ar lafar gwlad.

  Post gwych.

 6. 8

  Er ei bod yn ymddangos y dylai fod yn amlwg y dylech gael gwasanaeth da i gwsmeriaid, mae'n debyg nad yw, a barnu yn ôl cyn lleied o gwmnïau sydd â gwasanaeth da mewn gwirionedd.

  Tom - Cymdeithion Llygaid

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.