7 Awgrymiadau Cadarn ar gyfer Llysio Post Blog Gwestai

llys

Mae blogio gwesteion yn broses gywrain a cain y dylid ei thrin fel dechrau unrhyw berthynas: o ddifrif a chyda gofal. Fel perchennog blog, ni allaf ddweud wrthych sawl gwaith y cefais e-bost yn e-byst spammy ofnadwy o ysgrifenedig. Mae blogiau, fel perthnasoedd, yn cymryd llawer o ymdrech ac ni ddylai darpar flogiwr gwadd ei drin fel proses wamal.

Dyma 7 awgrym dyddio sicr ar gyfer posteri gwestai i lysio blogiwr:

1. Dewch i adnabod eich cyfatebiaeth bosibl

Cyn i chi beledu blogiwr gyda'ch caeau neu'ch cyflwyniadau erthygl, dewch i adnabod y blogiwr.

 • Darllenwch eu tudalen About, dysgwch eu henw, dilynwch nhw ar Twitter, a darllenwch ychydig o bostiadau blog i ddysgu llais eu blog.
 • Os ydych chi wir eisiau gwneud argraff, gadewch sylwadau ar eu postiadau, atebwch eu trydariadau, rhannwch eu herthyglau rydych chi'n eu mwynhau gyda'ch rhwydwaith.
 • Meddyliwch am ychydig o syniadau erthygl a fyddai'n gweithio i'r blog. Beth sydd ar goll o'r blog hwn? Beth fyddai'n gweithio? Gweld beth sy'n tueddu yn eu cilfach a beth mae pobl yn siarad amdano ar gyfryngau cymdeithasol.

2. Gwnewch y symudiad cyntaf

Iawn, rydych chi wedi magu ymddiriedaeth gyda'ch blogiwr ac yn barod i fynd â'ch perthynas i'r lefel nesaf. Rydych chi'n gwybod y bydd y blog hwn yn ffit perffaith i chi ac mae gennych chi syniad o'r hyn yr hoffech chi ei gyflwyno neu ei gyflwyno i'r blogiwr. Nawr yw'r amser i symud.

 • Ar ôl i chi ddarllen canllawiau'r blogiwr, cysylltwch â nhw yn ôl eu dewis gyfrwng. Os nad ydyn nhw'n rhestru canllawiau neu hoff ddull cyfathrebu ar eu blog, gofynnwch iddyn nhw!
 • Wrth gysylltu, byddwch yn bersonadwy - byddwch chi! Gadewch iddyn nhw wybod pwy ydych chi a pham rydych chi'n cysylltu â nhw - i'r post gwestai!

3. Byddwch yn ŵr bonheddig

Yn union fel y byddech chi'n agor drws i fenyw, mae blogwyr yn hoffi cael eu swyno hefyd.

 • Ei gwneud hi'n hawdd i'r blogiwr. Unwaith y bydd eich erthygl wedi'i chyflwyno (yn unol â'u canllawiau), ychwanegwch luniau a llenwch unrhyw wybodaeth WordPress ychwanegol. Gallai hyn gynnwys tagiau, delwedd dan sylw a gofynion SEO.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn credydu unrhyw luniau a ddefnyddir a bod gennych ddim gwallau gramadegol neu sillafu. Efallai bod hyn yn ymddangos yn amlwg, ond yr argraffiadau cyntaf yw popeth o ran perthnasoedd a blogio gwesteion.

4. Peidiwch â bod yn Clinger

Os byddwch chi'n cyflwyno'ch post ac nad yw'n codi'r un diwrnod na hyd yn oed y diwrnod wedyn, peidiwch â phoeni perchennog y blog - yn union fel na fyddech chi'n galw nac yn tecstio'ch dyddiad dro ar ôl tro pan fyddwch chi'n dechrau adeiladu perthynas !

 • Ar ôl tri i saith diwrnod, anfonwch drydar neu e-bost mewngofnodi anfygythiol atynt. Peidiwch â bod yn anghwrtais!
 • Edrychwch ar y blog neu'r cyfrif Twitter i weld gweithgaredd diweddar; ni allai unrhyw ddiweddariadau newydd olygu bod y blogiwr yn brysur gyda phethau eraill.

5. Brag am eich perthynas newydd

Pan fyddwch chi'n ei daro'n lwcus mewn cariad, mae'r mwyafrif ohonom eisiau gweiddi o'r toeau. Trin eich swydd gyhoeddedig gyda'r un brwdfrydedd.

 • Unwaith y bydd eich swydd yn mynd yn fyw, rhannwch â'ch rhwydweithiau cymdeithasol. Mae blogwyr wrth eu bodd yn gweld swyddi'n cael eu rhannu'n gymdeithasol! Mae cael post blog o ansawdd gwych fel cinio braf a chyfranddaliadau cymdeithasol yw'r creme brûlée!

6. Peidiwch â manteisio

Mae unrhyw un arall wedi blino bod perchnogion blogiau eisiau iawndal am swyddi gwesteion? Rydych chi'n golygu, rwy'n rhoi cynnwys tueddu o ansawdd da, perthnasol i chi ac rydych chi am i mi eich talu chi?

 • Ceisiwch ddweud yn garedig wrth berchennog y blog nad ydych chi mewn sefyllfa i'w talu, ond byddech chi'n hapus i ddychwelyd eu haelioni am gyhoeddi'ch post trwy eu cysylltu â blogwyr eraill a rhannu'ch erthygl yn gymdeithasol.
 • Y rhan fwyaf o'r amser, bydd perchennog blog yn ddigon caredig i orfodi; maen nhw eisiau gwybod eu bod nhw'n cael rhywbeth allan o'r berthynas a ddim yn cael ei ddefnyddio!

7. Gweithio tuag at berthynas hirdymor

Gall dyddio, fel blogio gwesteion, fod yn flinedig; pan ddewch o hyd i ffit da, rhowch y gwaith i gadw'r fflam postio gwestai yn fyw.

 • Cadwch mewn cysylltiad â'r blogiwr. Parhewch i ysgrifennu ar eu cyfer, anfon e-bost atynt, trydar a'u cysylltu â blogwyr eraill.
 • Mae postio gwesteion yn ymwneud meithrin perthnasoedd â phobl ar-lein a chael amlygiad. Wyddoch chi byth, efallai y byddan nhw hyd yn oed yn eich argymell neu'n eich cyflwyno i berchnogion blogiau cyfeillgar eraill.

Un sylw

 1. 1

  I CAss, gwnaethoch hoelio’r un hwnnw. Mae'n domen neis mewn gwirionedd. Ymhlith yr awgrymiadau hyn, nid wyf byth yn meddwl fy mod wedi cyflawni un tip, pan fyddaf yn ceisio gwneud gwestai yn blogio neu ddim ond blogio fy mhen fy hun rwy'n cadw fy nhraed ar lawr gwlad ac yn cadw fy hun yn gymedrol. Diolch eto.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.