Eich Rhestr Wirio Blogwyr Gwadd

Mae cwmnïau SEO yn parhau i geisio trin canlyniadau peiriannau chwilio ... yn syml, ni fydd yn stopio. Ysgrifennodd Matt Cutts o Google bost gwych, Dirywiad a chwymp blogio gwesteion ar gyfer SEO yn cynnwys fideo ar ei stondin ar flogio gwesteion ac mae Matt yn darparu hwn fel ei linell waelod:

Rwyf am dynnu sylw at y ffaith bod criw o wefannau sbam o ansawdd isel wedi cyd-fynd â “blogio gwestai” fel eu strategaeth adeiladu cysylltiadau, ac rydym yn gweld llawer mwy o ymdrechion sbam i wneud blogio gwestai. Oherwydd hynny, byddwn yn argymell amheuaeth (neu o leiaf yn ofalus) pan fydd rhywun yn estyn allan ac yn cynnig erthygl blog gwestai i chi.

Matt Cutts

Yn ddiweddar allan blogiwr gwadd yma ymlaen Martech Zone. Daeth yr ysgrifennwr atom gan nodi ei bod am gael mwy o amlygiad yn y diwydiant marchnata a'i bod yn gobeithio ysgrifennu rhai erthyglau manwl inni. Fe wnaethon ni ddarparu mynediad iddi ac ysgrifennodd y post cyntaf.

Roeddwn yn amheugar. Roedd gan y swydd lond llaw o ddolenni yn y cynnwys ... roedd ychydig yn weddol generig ond roedd un yn benodol iawn ac roeddwn i'n bryderus. Roeddem eisoes yn defnyddio dolenni nofollow i'r cynnwys allanol, ond roeddwn i'n dal i fethu ysgwyd y ffaith nad oedd yn gynnwys wedi'i dargedu'n fawr ... gyda chysylltiadau wedi'u targedu'n dda iawn. Dwy erthygl arall gan yr awdur a bu’n rhaid i mi ddechrau gwneud rhywfaint o ymchwilio.

Adolygais ei phroffil Twitter, proffil Facebook, proffil Google+ ac erthyglau eraill ar draws y we. Roedd pob un yn weddol denau ... dim sgyrsiau personol, dim ffrindiau, ac mae rhai yn cwestiynu o ble roedd hi'n dod neu hyd yn oed yn byw nawr. Mae'n ymddangos ei bod hi'n gymeriad ffuglennol er gwaethaf ei chasgliad o erthyglau ar-lein. Wrth gwrs, dwi ddim hyd yn oed yn siŵr ai hi yw'r rhagenw cywir.

Y gwelltyn olaf oedd imi ofyn iddi am gopi o drwydded ei gyrrwr. Ysgrifennodd a nododd nad oedd hi'n gyffyrddus yn darparu cymaint o wybodaeth breifat. Ni ofynnais erioed am y wybodaeth breifat ... gallai fod wedi gorchuddio ei chyfeiriad cartref ac unrhyw ddata personol. Yn syml, roeddwn i eisiau prawf adnabod. Gyda hynny, tynnais yr holl ddolenni o'i swyddi a newidiais ei chymwysterau mewngofnodi.

Felly ... o hyn ymlaen, dyma fy rhestr wirio:

  1. Adnabod ffurfiol - y blog hwn yw fy awdurdod ar-lein ac mae angen i mi gynnal yr amlygiad, y parch a'r ansawdd er mwyn cadw a thyfu fy canlynol. Dydw i ddim yn mynd i fentro i ryw backlinker.
  2. Telerau Defnyddio - rydym yn sicrhau bod ein hawduron i gyd yn gwybod beth yw nod ein blog - gan roi mewnwelediad i farchnatwyr sut y gall offer a thechnoleg effeithio ar eu hymdrechion marchnata. Nid yw i werthu neu backlink! Bydd unrhyw gynnwys arall yn cael ei dynnu a bydd yr awdur yn cael ei alltudio.
  3. Rolau Cyfranwyr - bydd pob un o'n hawduron yn cychwyn allan trwy fod yn gyfranwyr ... sy'n golygu y gallant ysgrifennu cynnwys ond na allant ei gyhoeddi ar eu pennau eu hunain. Byddwn yn adolygu ac yn cyhoeddi eu herthyglau nes ein bod yn gyffyrddus eu bod yn deall yr hyn maen nhw'n ei wneud.
  4. Datgeliad Llawn - os oes unrhyw berthynas â thâl rhyngom ni, yr ysgrifennwr cynnwys, a'r adnoddau a ddarperir yn y post - bydd y perthnasoedd hynny'n cael eu datgelu i'r darllenydd. Nid oes ots gennym ddarparu cynnwys am ein noddwyr neu gynhyrchion a gwasanaethau rydym yn gysylltiedig â nhw ... ond mae'n rhaid i'n cynulleidfa wybod bod perthynas yno.
  5. Nofollow - bydd yr holl ddolenni'n cael eu newid ar swyddi gwesteion. Dim eithriadau. Eich nod ddylai fod i gyrraedd a chael amlygiad gyda'n cynulleidfa helaeth a dilyn - nid backlinking ar gyfer SEO. Gadewch i ni gadw ein blaenoriaethau'n syth.
  6. Delweddau wedi'u Gwirio - bydd unrhyw gynnwys gweledol yn cael ei drwyddedu. Os nad oes gan ein blogiwr gwadd adnodd, byddwn yn defnyddio ein adnodd lluniau a fideo stoc. Dydw i ddim yn mynd i gael bil cribddeiliaeth o wasanaeth lluniau stoc oherwydd bod blogiwr gwadd wedi cydio mewn delwedd o chwiliad delwedd Google.
  7. Cynnwys Unigryw - nid ydym yn syndiceiddio cynnwys o ffynonellau eraill. Mae popeth rydyn ni'n ei ysgrifennu yn unigryw. Hyd yn oed pan rydyn ni'n rhannu ffeithluniau, mae yna erthygl sy'n unigryw i'n cynulleidfa.

Pa fesurau eraill ydych chi'n eu cymryd i sicrhau bod eich rhaglen blogio gwesteion ar eich blog yn helpu ac nid yn brifo'ch enw da a'ch awdurdod ar-lein gyda chwilio a chymdeithasol?

Un sylw

  1. 1

    Gwaith gwych Douglas, mae'n swydd wych a mwy naturiol am yr hyn y mae'r blogwyr hyn yn ei wneud gyda'r blogio gwestai. Nid wyf yn gwybod pam na wnaethoch chi ganolbwyntio ar y canllawiau hyn cyn cynnig ysgrifennu post gwestai ar eich blog. Rydym i gyd yn gwybod bod y canllawiau hyn yn orfodol ac mae angen i ni i gyd eu dilyn cyn caniatáu i unrhyw un ysgrifennu blog gwestai ar eich blog.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.