GSTV: Defnyddwyr Targed wrth y Pwmp â Phrofiadau Fideo yn Seiliedig ar Leoliad

Rhwydwaith Dosbarthu Fideo GSTV mewn Gorsafoedd Nwy

Bob dydd, mae miliynau o Americanwyr yn mynd i mewn i'w cerbydau ac yn mynd. Mae tanio i fyny yn gyrru cymudiadau, masnach a chysylltiad; a dyna pryd GSTV wedi eu sylw di-wahan.

Yn ddyddiol, mewn degau o filoedd o leoliadau, mae eu rhwydwaith fideo cenedlaethol yn berchen ar foment unigryw sy'n bwysig, pan fydd defnyddwyr yn ymgysylltu, yn barod i dderbyn, yn gwario mwy heddiw ac yn dylanwadu ar gyfer yfory a thu hwnt. Mewn gwirionedd, mae GSTV yn cyrraedd 1 o bob 3 oedolyn Americanaidd bob mis, gan ddenu gwylwyr â golwg llawn, sain a fideo symud mewn man hanfodol ar eu taith defnyddiwr.

Trosolwg GSTV

Astudiaethau achos o GSTV cynnwys ymgysylltu cymdeithasol, lifft gwerthu manwerthu, cynyddu effeithiolrwydd hysbysebion, ymweld â siopau a gwerthu nwyddau, codi gwariant defnyddwyr, adeiladu ymwybyddiaeth gwylwyr a thiwnio i mewn, a lifftiau wrth ymweld â gwefannau.

Cyrhaeddiad GSTV

Mae GSTV yn ymgysylltu ag oedolion gyda channoedd o filiynau o ryngweithio 1-i-1 unigol i ddifyrru, hysbysu, cysylltu, a chyflawni eiliad sy'n symud heddiw ac sy'n bwysig yfory. Mae buddion eu cynulleidfaoedd targed yn cynnwys:

  • Gwario - Cynulleidfa ifanc, weithgar, gefnog, sy'n gwario + 1.7x yn fwy yn dilyn trafodiad tanwydd
  • Pobl Go Iawn - Rhwydwaith wedi'i archwilio gan Nielsen, heb unrhyw bots, dim twyll a dim DVRing
  • Brand Diogel - Cynnwys premiwm wedi'i guradu ar gyfer cynulleidfa gyffredinol
  • ymgysylltu - Teithio, bwyta, gwrando, siopa, gwario, a mwy wrth ymgysylltu ar bwynt saib yn eu taith

Mae galluoedd trwy 95 miliwn o ymwelwyr unigryw GSTV yn cynnwys y gallu i dargedu cynulleidfaoedd plaid gyntaf yn seiliedig ar eu data demograffig, daearyddol ac ymddygiadol.

Mae GSTV yn helpu marchnatwyr i sicrhau canlyniadau busnes mesuradwy a gwneud y mwyaf o'u gwariant ar hysbysebion. Mae GSTV wedi sicrhau codiadau dau ddigid mewn ymweliadau manwerthu, miliynau o ddoleri mewn lifft gwerthu, a chynnydd sylweddol mewn metrigau brand ar gyfer rhai o hysbysebwyr mwyaf y byd.

Mae GSTV yn Ymestyn Cynnwys gyda Dolen Cyfryngau

Cyfryngau Dolen, cyhoeddodd cwmni cyfryngau ffrydio sy'n canolbwyntio'n gyfan gwbl ar fideo ffurf fer premiwm, bartneriaeth cynnwys gyda GSTV i gynhyrchu a rhannu fideos cerddoriaeth ffurf fer, fideos cerddoriaeth newydd gorau, trelars ffilm ar gyfer datganiadau newydd, a chasgliadau trelar ffilm gorau.

Mae'r cynnwys ffrydio ffurf fer hwn yn darparu cyfleoedd i frandiau a marchnatwyr dargedu defnyddwyr y tu allan i'r cartref yn effeithiol.

Cysylltwch â GSTV

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.