Beth yw'r Strategaethau Gorau ar gyfer Llwyfannau SaaS i Dyfu

Strategaethau Twf

Beth yw eich prif ffocws fel cwmni SaaS? Twf, wrth gwrs. Disgwylir llwyddiant skyrocketing gennych chi. Mae'n hanfodol i'ch goroesiad tymor hir: 

Hyd yn oed os yw cwmni meddalwedd yn tyfu ar 60% yn flynyddol, nid yw ei siawns o ddod yn gawr gwerth miliynau o ddoleri yn ddim gwell na 50/50. 

McKinsey & Company, Tyfu'n Gyflym neu Die Araf

Mae twf mis dros fis yn hanfodol i dalu am y colledion y mae cwmnïau SaaS corddi yn eu profi yn gyffredinol. Er mwyn curo disgwyliadau a'ch cadw yn y grîn, mae'n bryd cael eich strategaethau ar gyfer twf yn 2019. Mae yna strategaethau newydd sy'n dod i'r amlwg bob amser, triciau hacio twf, ac offer i'ch helpu i hybu'ch twf.

Strategaethau Twf SaaS

Dyma ychydig o strategaethau ffres ar gyfer hybu twf ar gyfer llwyfannau Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS).

Gyrru Traffig a Chreu Ymwybyddiaeth

  • Cael y cynnwys cywir o flaen y gynulleidfa gywir - Fel rydych chi wedi clywed yn ôl pob tebyg, mae'r cynnwys yn frenin ac yn fawr iawn o hyd, yn enwedig gyda SaaS. Mae defnyddwyr yn disgwyl llawer o wybodaeth wrth eu helpu i wneud penderfyniad prynu ac yn disgwyl bod gan eich brand lefel uchel o awdurdod. Mae'n bwysig datblygu'r cynnwys cywir sy'n denu ac yn cadw'r darpar gwsmeriaid i gymryd rhan. Gallwch ddefnyddio offer felSpyfu ac Google Keyword Planner i benderfynu beth yw eich prif eiriau allweddol, beth mae'ch cynulleidfa darged yn ei chwilio. Mae ychydig o strategaethau yn rhannu'ch cynnwys fel post gwestai ar flog arall gyda chynulleidfa debyg, gan ddefnyddio llwyfannau fel Canolig a chyhoeddiadau, a defnyddio hysbysebion a rhoi hwb i fynd o flaen y gynulleidfa gywir.

Gyrru Traffig a Chreu Ymwybyddiaeth

  • Defnyddio Brandio Personol - Strategaeth twf a anwybyddir yn aml yw defnyddio brandio personol eich sylfaenwyr a'r arbenigwyr ar eich tîm i gyrraedd cynulleidfa yn well. Mae pobl wrth eu bodd yn rhyngweithio ag unigolion go iawn ac yn dysgu oddi wrthynt ar-lein. Os oes gan rywun o'ch tîm sgil neu arbenigedd a all ddarparu rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol, mae'n ffordd wych o hyrwyddo'ch brand yn anfwriadol ac yn ddilys. Mae yna ddigon o Sylfaenwyr yn ysgrifennu ar Ganolig, Quora, mae gan rai eu cyfres blogiau neu bodlediadau eu hunain sy'n darparu llawer o fewnwelediad y bydd gan eich cynulleidfa darged ddiddordeb ynddo. Mae'n adeiladu ymddiriedaeth, hygrededd, a chysylltiad personol â'ch brand. Gall rhannu'r hyn rydych chi'n ei wybod a'r profiad sydd gennych chi eich helpu chi i gyrraedd eich cynulleidfa darged yn organig.

Cynhyrchu Arweiniol

  • Darparu teclyn neu adnodd am ddim - Strategaeth dwf wych arall yw darparu teclyn neu adnodd am ddim ar eich gwefan sy'n denu eich cwsmer targed ac yn dod â nhw'n ôl yn barhaus ac yn rhoi rhywfaint o awdurdod i'ch brand. Mae Coschedule wedi gwneud gwaith da iawn gyda chreu aDadansoddwr Pennawd Coschedule mae hynny'n caniatáu ichi ddadansoddi pennawd ar gyfer post blog yn uniongyrchol ar eu gwefan. Yn gyfnewid, maen nhw'n gofyn am eich e-bost. Mae dadansoddwr pennawd yn gwneud synnwyr perffaith i'w gynulleidfa darged. Gallwch greu teclyn fel hwn i'ch cynulleidfa darged ei ddefnyddio neu gallwch wneud rhywbeth mor syml â darparu canllaw ar sut i wneud rhywbeth i gyfnewid eu e-bost.

dadansoddwr pennawd coschedule

  • Offer optimeiddio hysbysebion - Mae yna ddigon o offer y gallwch eu defnyddio a fydd yn eich helpu i wneud y gorau o'r ffordd rydych chi'n creu ac yn arddangos hysbysebion. Gallwch ddefnyddio Cofrestru i ail -getio defnyddwyr sy'n dod i'ch gwefan ymhell ar ôl iddynt adael eich gwefan. Mae'n debyg na fydd dros 90% o'r defnyddwyr sy'n dod i'ch gwefan yn bownsio byth yn dychwelyd eto. Mae Adroll yn eu targedu gydag hysbyseb mewn man arall gyda chynnig sy'n benodol i'w diddordeb ar eich gwefan. Os buont yn edrych ar becynnau premiwm, bydd Adroll yn eu targedu gydag hysbyseb am ostyngiad premiwm ac yn dod â nhw yn ôl. Yn enwedig ar gyfer rhywbeth fel SaaS, mae'n cymryd ychydig bach mwy o benderfyniadau i fynd drwodd gyda phrynu. Rhan fawr o'ch ymdrech fydd cadw ar flaen meddwl eich darpar gwsmer a dod ag arweinwyr yn ôl.

Trydar a Chyfrifon Hyrwyddedig

Ar Fwrdd a Lleihau Corddi

  • Gwella'ch cynnydd sylweddol gyda bar cynnydd ac elfennau cymdeithasol - Rhan enfawr o gynnal twf yw lleihau corddi ar yr un pryd wrth i chi gofrestru defnyddwyr newydd. Os ydych chi'n llofnodi defnyddwyr ond mae canran fawr yn gostwng yn ystod y mis cyntaf, nid ydych chi'n tyfu o gwbl. Mae hon yn broblem enfawr i gwmnïau SaaS. Er mwyn atal corddi, gwnewch yn siŵr bod defnyddwyr yn hyddysg yn eich cynnyrch o'r dechrau. Ffordd dda o sicrhau bod defnyddwyr yn mynd trwy holl gamau gweithredadwy eich proses fyrddio a'u cadw ymlaen ar gyfer yr holl “wersi” yw cynnwys rhestr wirio neu far cynnydd. Pan fydd defnyddwyr yn gweld hyn, maent yn llawer mwy tebygol o fynd trwy'r broses gyfan a pheidio â cholli gwybodaeth bwysig. Os gallwch chi, dylech gynnwys elfennau cymdeithasol fel ychwanegu ffrindiau neu gydweithwyr. Po fwyaf o ymgysylltiad cymdeithasol sydd yna, y mwyaf o ddefnyddwyr sy'n debygol o ddychwelyd a dechrau defnyddio nodweddion gyda'i gilydd ar unwaith.Dysgu mwy am wella eich proses fyrddio.
  • Ymgysylltu â defnyddwyr newydd a defnyddwyr sy'n dychwelyd gyda diweddariadau - Rydych chi am gadw defnyddwyr a darpar ddefnyddwyr yn y ddolen trwy gyhoeddi eich diweddariadau a'ch nodweddion newydd yn effeithiol i ddangos bod eich tîm yn gweithio'n galed i wella'ch cynnyrch. Mae'n adeiladu ymddiriedaeth yn eich brand ac yn cadw defnyddiwr yn deyrngar pan fyddant yn eich gweld chi'n darparu'r hyn maen nhw'n gofyn amdano. Rhowch gynnig ar Beamer ar eich gwefan neu yn eich app. Mae Beamer yn changelog a newsfeed sy'n agor pan fydd defnyddwyr yn clicio tab "Beth sy'n Newydd" yn eich llywio neu eicon yn rhyngwyneb eich app. Mae llif bar ochr o ddiweddariadau yn agor gyda'r diweddaraf: nodweddion newydd, bargeinion, diweddariadau, newyddion, cynnwys, ac ati. Mae'n lle canolog lle gallwch chi ddiweddaru pawb. Gallwch ddefnyddio hysbysiadau gwthio i gyrraedd defnyddwyr oddi ar eich gwefan neu ap a dod â hwy yn ôl gyda diweddariadau cyffrous. Mae'n ffordd wych o hybu ymgysylltiad, lleihau corddi, a chadw'r darpar gwsmeriaid hynny "ar y dibyn" yn dod yn ôl.

Beamer

Adborth a Marchnata Cymheiriaid

  • Casglu adborth - Mae creu cynhyrchion SaaS buddugol yn broses o wrando ar gwsmeriaid ac addasu. Ei gwneud yn bwynt i gasglu adborth yn effeithiol ac yn aml gan ddefnyddwyr ar bob cam. Mae yna ddigon o offer a all eich helpu i fewnbynnu arolygon a graddfeydd cyflym i'ch gwefan a'ch ap i gasglu adborth hawdd. Gallwch ddefnyddio Beamer i gasglu adborth: gall defnyddwyr adael eu hymatebion a'u sylwadau i'ch diweddariadau diweddaraf yn eich porthiant fel y gallwch fesur ymatebion. Mae casglu adborth a'i gymhwyso i ddiweddariadau a nodweddion newydd yn sicrhau bod eich cynnyrch yn esblygu'n gywir.
  • Cymhelliant i rannu'ch cynnyrch - Er mwyn cyrraedd cynulleidfa darged yn union fel eich cwsmeriaid cyfredol, ffordd hawdd yw cymell a'i gwneud hi'n hawdd iddyn nhw rannu'ch cynnyrch. Gallwch ofyn i ddefnyddwyr wahodd mwy o ddefnyddwyr yn gyfnewid am rywbeth. Yn y dechrau, gofynnodd Dropbox ichi rannu eu cyswllt â 5 neu 10 o bobl a chael lle storio ychwanegol ar Dropbox yn gyfnewid. Roedd yn wyllt lwyddiannus. Ei gwneud hi'n hawdd rhannu'ch cynnyrch ar gyfryngau cymdeithasol neu drwy e-bost. Bydd llawer o ddefnyddwyr yn gwneud hynny yn enwedig os yw wedi'i gymell â pherk fel nodwedd ychwanegol (man storio Dropbox), treial estynedig, neu ostyngiad.
  • Systemau marchnata atgyfeirio - Ffordd hawdd iawn o fynd i mewn o flaen mwy o ddefnyddwyr fel eich defnyddwyr cyfredol yw defnyddio'ch defnyddwyr cyfredol fel eiriolwyr ar gyfer eich brand trwy raglenni marchnata atgyfeirio. Mae yna offer felCyfeirioCandy gall hynny eich helpu i sefydlu rhaglen atgyfeirio ar gyfer eich cynnyrch yn hawdd ac mae eich defnyddwyr a'ch selogion cyfredol yn eich helpu i werthu tra eu bod hefyd yn elwa. Mae prawf cymdeithasol ac adolygiadau cymheiriaid yn bwerus; mae eu geiriau'n fwy perswadiol na'ch un chi! Gallwch hyd yn oed gynnig darparu cynnwys a deunydd i'ch atgyfeiriadau a'ch cysylltiedigion i helpu i werthu'ch cynnyrch yn well. Mae'r siawns yn dda iawn mae ganddyn nhw fynediad i'r gynulleidfa darged yn barod. Byddant yn cyfathrebu â nhw mewn ffordd lawer mwy dilys a dilys yna gallwch chi ei wneud gyda hysbysebion.

atgyfeiriocandy cyfeirio rhaglen ffrind

Mae unrhyw un o'r rhain yn hawdd iawn i'w gweithredu dim ond ychydig ohonynt a all helpu i hybu'ch twf yn gyflym iawn yn 2019. Rhowch ergyd iddynt a'u tweakio i gyd-fynd â'ch cynulleidfa darged a'ch nodau. Yn ogystal, rhowch gynnig ar Beamer fel ffordd hawdd iawn i hybu ymgysylltiad ar eich gwefan yn ogystal â chyfathrebu'n well â darpar gwsmeriaid mewnosod a chyfredol.

Cofrestrwch ar gyfer Beamer

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.