15 Ffyrdd o Dyfu Eich Rhestr Farchnata E-bost

Twf, twf, twf ... mae pawb yn edrych i gaffael cefnogwyr newydd, dilynwyr newydd, ymwelwyr newydd, newydd .. newydd .. newydd. Beth am eich ymwelwyr presennol? Beth ydych chi'n ei wneud i wella'r cyfle i'w gyrru'n agosach at wneud busnes gyda chi? Rydyn ni wedi gwneud y camgymeriad ein hunain ... pwyso am well chwilio, mwy o hyrwyddiad, mwy o bresenoldeb cymdeithasol. Roedd y canlyniadau bob amser yn fwy o ymwelwyr â'r safle ond nid o reidrwydd yn fwy o refeniw i lawr yr afon. Tyfu eich rhestr e-bost dylai fod yn brif strategaeth ar gyfer eich strategaeth ar-lein.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae ein ffocws mewn gwirionedd wedi troi cefn ar gefnogwyr a dilynwyr ac wedi symud i gyfryngau - yn enwedig marchnata e-bost. Mae ein rhestr yn parhau i dyfu ac mae ar a 100,000 o danysgrifwyr parchus. Mae wedi cymryd degawd i ni gyrraedd y pwynt hwnnw ond, heb amheuaeth, dyma'r buddsoddiad gorau rydyn ni erioed wedi'i wneud. Pan fyddaf yn anfon e-bost, mae'n troi'n refeniw uniongyrchol i ni neu'n arwain yn uniongyrchol at y cwmnïau rydyn ni'n eu trafod. Yn ddiweddar, diolchodd Shel Israel a Robert Scoble i mi am y pigyn a welsant yn eu gwerthiant llyfrau pan aeth ein cylchlythyr wythnosol allan.


Tyfu eich rhestr e-bost yn dra gwahanol i ychwanegu cefnogwyr neu ddilynwyr. Cael ymwelydd sy'n rhoi mynediad uniongyrchol i chi i'w mewnflwch yw'r arwydd eithaf o ymddiriedaeth. Mae'n ymddiriedolaeth na ddylid ei cham-drin, ond yn bendant mae'n rhaid gofalu amdani. Os ydych chi'n gweithio'n galed i ddod â phobl i'ch gwefan ac nad oes gennych fodd i danysgrifio, rydych chi'n gadael arian oddi ar y bwrdd i'ch cwmni. Pan fydd pobl yn dychwelyd i'ch gwefan drosodd a throsodd, byddant yn tanysgrifio pan fyddant yn credu bod gwerth yn y tanysgrifiad.

Tyfu eich rhestr e-bost hefyd angen gwaith caled. Mae darparwyr gwasanaeth e-bost yn mynd yn hurt wrth ddelio â chwmnïau sy'n tyfu eu rhestrau yn gyflym rhag ofn brifo eu cyflawniad cyffredinol. Rydyn ni wedi bod yn rhyfela gyda chwpl o werthwyr oherwydd eu bod nhw eisiau cyfyngu ar ein gallu i ychwanegu at ein rhestrau. Maen nhw'n cymryd eich bod chi'n sbamiwr wrth fewnforio cwpl o filoedd o danysgrifwyr - nid eich bod chi wedi optio i mewn ar weminar rydych chi'n ei ychwanegu.

getresponseDyma sawl syniad o adeiladu rhestr a chadw GetResponse bydd hynny'n eich helpu i gael y canlyniadau gorau o'ch holl weithgareddau marchnata e-bost. Mae gan GetResponse a Gostyngiad oes o 15% os ydych chi'n cofrestru gyda'n cyswllt cyswllt. Mae ganddyn nhw gannoedd o dempledi gwych a rhyngwyneb roc solid sy'n syml i unrhyw un ei ddefnyddio.

 1. Darparu Gwerth - Bob wythnos, rydyn ni'n rhannu ein postiadau diweddaraf a neges unigryw i'n tanysgrifwyr. Weithiau mae'n ostyngiad, weithiau dim ond rhywfaint o gyngor cadarn y gall ein cynulleidfa ei ddefnyddio. Ein nod yw bod pob tanysgrifiwr yn dod o hyd i rywbeth o werth ym mhob e-bost a anfonwn.
 2. Ffurflenni Tanysgrifio - Nid yw'n bert, ond mae ein cwymp ar ein gwefan yn ein cael dros 150 o danysgrifwyr newydd y mis! Mae gennym hefyd a tanysgrifio tudalen. Rydyn ni hefyd wedi profi ffurflenni popio i fyny yng nghanol y sgrin ac wedi cael canlyniadau gwych - ond rydw i'n dal ar y ffens ynglŷn â bod mor ymyrraeth.
 3. Arwyddion Cymdeithasol - Ychwanegwch ffurflen lofnodi at eich tudalen Facebook a chynigiwch gyfle i'ch cefnogwyr a'ch dilynwyr lofnodi bob hyn a hyn. Rydyn ni'n ceisio ei wthio allan yna tua unwaith y mis.
 4. Ei gwneud hi'n Hawdd - Peidiwch â gofyn am dunnell o feysydd ... mae cyfeiriad e-bost ac enw yn ddechrau gwych. Pan fydd pobl yn dewis cynigion eraill gallwch ofyn am wybodaeth ychwanegol. Nid yw eich arwydd e-bost yr un peth â rhywun sy'n ceisio gwneud busnes gyda chi, maen nhw'n ymgysylltu ychydig yn ddyfnach â chi. Peidiwch â dychryn nhw i ffwrdd!
 5. Polisi Preifatrwydd - Gadewch i'ch darllenwyr wybod y gallant fod yn hyderus na fyddwch yn rhannu eu gwybodaeth ag eraill. Y ffordd hawsaf o wneud hyn yw sefydlu tudalen we Polisi Preifatrwydd a darparu'r ddolen iddi o dan eich ffurflen optio i mewn. Os nad ydych chi'n gwybod sut i ysgrifennu un, mae yna rai gwych Generaduron Polisi Preifatrwydd ar-lein.
 6. Samplau - Gadewch i bobl weld enghraifft o'ch cylchlythyr! Rydym yn aml yn cyhoeddi dolen i'n cylchlythyr diwethaf wrth wthio pobl i danysgrifio trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Pan fyddant yn ei weld, maent yn gwybod beth i'w ddisgwyl ac maent yn optio i mewn.
 7. Archif - Mae cael llyfrgell ar-lein o gylchlythyrau ac erthyglau yn y gorffennol yn apelio ac yn ddefnyddiol i ymwelwyr ac yn adeiladu eich hygrededd fel awdurdod. Yn ogystal, os yw'ch erthyglau wedi'u hysgrifennu gyda thechnegau SEO da mewn golwg, gallant gynyddu traffig i'ch gwefan trwy leoli peiriannau chwilio yn well.
 8. Cael Cynnig - Os oes gan un o'n noddwyr ostyngiad neu roddion, byddwn yn ei ddefnyddio i ddenu pobl i optio i mewn i'n cylchlythyr nesaf i fanteisio ar y cynnig. Bydd darparu'r buddion hyn yn cadw'ch tanysgrifwyr i gael eu dewis hefyd!
 9. Gair y Genau - cynnig dolen yn eich e-bost lle gall eich tanysgrifwyr rannu'ch cylchlythyr â'u rhwydwaith. Mae gair ar lafar yn ffordd bwerus i ychwanegu tanysgrifwyr!
 10. Rhannwch Eich Cynnwys - mae rhannu eich cynnwys ag allfeydd eraill yn ffordd wych o ddenu eu cynulleidfa i'ch rhestr marchnata e-bost. Mae Folks bob amser yn edrych i rannu cynnwys gwych - rhowch eich un chi i ffwrdd a gofynnwch iddyn nhw ddarparu dolen tanysgrifio lle gall Folks gofrestru am fwy!
 11. Cofrestru - nid yw cael botwm tanysgrifio yn bwysig ar eich gwefan yn unig, mae'n bwysig mewn gwirionedd yn eich e-bost gan ei fod yn cael ei anfon ymlaen at eraill. Gwnewch yn siŵr bod botwm llofnodi ym mhob cylchlythyr sy'n mynd allan!
 12. Trosi Mwy - Pan fydd pobl yn cofrestru ar dudalen lanio, yn ychwanegu sylw, neu'n ymgysylltu â chi unrhyw le ar eich gwefan, a ydych chi'n cynnig modd i optio i mewn i'ch rhestr marchnata e-bost? Fe ddylech chi!
 13. Tystebau - Cynhwyswch dystebau ar eich tudalennau tanysgrifio a gwasgu. Mae hyn yn hollbwysig. Rhowch un neu ddau o dystebau cryf gan gwsmeriaid bodlon ar eich tudalen wasgfa. Er mwyn gwella credadwyedd ymhellach, cael caniatâd i ddefnyddio enwau, lleoliadau a / neu urls cwsmeriaid go iawn (Peidiwch â defnyddio 'Bob K, FL').
 14. Blog yn grefyddol - Mae blogio yn ffordd wych o gyfathrebu â rhagolygon a darpar gwsmeriaid, ac mae'n creu synergedd braf â'ch marchnata e-bost. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich ffurflen arwyddo cylchlythyr ar bob tudalen o'ch blog.

Y domen fwyaf # 15 fu ein perfformiwr mwyaf. Gweithio gyda sefydliadau eraill i cynnig eich tanysgrifiad. Pan fyddwn yn gweithio ar weminar gyda chleient, rydym yn cynnig y tanysgrifiad ar adeg cofrestru. Pan fyddwn yn siarad mewn digwyddiad, rydym yn cynnig cyfle i bobl ymuno'n uniongyrchol yn ein sleidiau. Rydyn ni hyd yn oed yn cynnig y gallu i anfon neges destun at eich tanysgrifiad trwy SMS - mae'n ffordd wych o gael pobl i ddewis!

2 Sylwadau

 1. 1

  marchnata e-bost yw un o'r ffyrdd i wneud rhagolygon marchnata uniongyrchol a chasglu a chwsmeriaid ledled y byd. Mae'n ffordd effeithiol o gynyddu eich marchnad

 2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.