Mae traffig yn gymharol, mae gen i ddigon

peli llygadTyfu traffig. Mae pawb yn ymddangos yn obsesiwn â chael eu cynnwys allan i gynifer o leoedd a chwiliadau y gallant. Ar gyfer busnes, mae hi bob amser yn cŵl cael cydnabyddiaeth genedlaethol neu ranbarthol sy'n ennyn rhywfaint o ddiddordeb yn llifo yn eich cwmni. Ai'r traffig iawn ydyw, serch hynny?

Fe wnaeth gweithio yn y diwydiant Papurau Newydd roi golwg hynod ddiddorol i mi ar yr helfa chwerthinllyd am fwy o belenni llygaid. Mae llawer o bapurau newydd yn parhau i ostwng (a dibrisio) eu papur newydd yn gyflym er mwyn cynnal cyfraddau hysbysebu uchel gyda gwylwyr chwyddedig. Aeth hyn i eithafion - megis cyfrif darllenwyr ar gopïau wedi'u dwyn o'r papur newydd (ie, caniatawyd gan y Swyddfa Archwilio Cylchrediadau).

Mae fy Darllenydd yn Steady

Mae darllenwyr ar fy safle wedi profi pethau da, ond mae'n weddol gyson. Yn ystod yr wythnos, rwy'n cyfartalu tua mil o ddarllenwyr yn uniongyrchol, tua dwy fil o RSS a 100+ arall trwy e-bost. O ystyried y ffaith fy mod i'n ysgrifennu llawer am Indianapolis a phwnc cul marchnata ar-lein - ynghyd â mi fel siop un-amser, rhan-amser - rwy'n falch o'r stats hynny.

Yn rhanbarthol, mae'r blog wedi rhoi llawer o sylw imi. Rwy'n credu fy mod i'n uchel ei barch am y gwaith caled rydw i wedi'i wneud, ar y blog ac yn helpu cwmnïau. Rwy'n cael tunnell o wahoddiadau am goffi a chyfarfodydd - cymaint nad wyf ar gael yn aml ac weithiau mae'n cythruddo'r rhai sy'n ceisio dal i fyny gyda mi. Rwyf hefyd yn cael digon o ymrwymiadau siarad fy mod yn gweithio o ddifrif ar 'diwnio' fy areithiau a gwella wrth eu cyflwyno.

Mae nifer o peli llygad mae cymryd fy mlog yn fwy na'r adnoddau y mae'n rhaid i mi eu cyflwyno yn bersonol ar bob cais. Ni allwn ddychmygu fy narllenydd yn dyblu a sut y gallai hynny effeithio ar fy mywyd. Rwyf eisoes yn gweithio gormod o oriau ac yn teimlo fel nad wyf yn treulio cymaint o amser o ansawdd gyda fy nheulu ag yr hoffwn.

Wrth ichi edrych ar sut mae'ch cwmni'n mynd i dyfu nifer y darllenwyr a'r traffig, mae angen i chi ofyn i chi'ch hun, “Faint sy'n ddigonol?”. Beth pe baech yn dyblu'ch darllenwyr? Faint yn fwy o arweiniadau fyddai hynny'n eu rhoi ar y gweill? A allai'ch busnes ei drin? Nid yw llawer o fusnesau yn barod i raddfa. Mae eraill yn gwneud yn eithaf braf gyda digon o traffig i dalu cyflog gonest i'w gweithwyr a'u perchnogion.

Nid yw bob amser yn ymwneud mwy o belenni llygaid, weithiau dim ond y peli llygad dde. Arweinwyr perthnasol yw'r hyn sy'n cyfrif.

3 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n dyfalu ei fod bob amser yn dibynnu ar y math o wefan rydych chi'n ei rhedeg. I mi, mae mwy o draffig yn cyfateb i fwy o refeniw. Maent yn uniongyrchol gysylltiedig.

  Os oes gennych 4 neu 5 smotyn hysbyseb sy'n rhedeg hysbysebion CPM, gallai olygu $ 300 neu $ 400 ychwanegol yn eich poced ar ddiwedd diwrnod .. lluoswch y pryniant hwn 365 .. ac rydych chi'n cael swm eithaf ariannol 🙂

  • 2

   Gwir iawn, Geeks! Mae fy mlog yn un o'r blogiau 'hybrid' hynny sy'n gyhoeddiad ac yn frand personol ar gyfer ymgynghori a siarad. Pe bai'n gyhoeddiad yn unig, byddwn yn bendant yn gwthio'r amlen ar geisio cael cymaint o ddarllenwyr ag y gallwn.

 2. 3

  Sut ydych chi'n barnu perthnasedd? Nid wyf yn gofyn i hynny fod yn llipa o gwbl, btw.

  Rwy'n golygu ... sut? Gallwch weld o ble mae rhai o'r arweinyddion yn dod ... dyna ddechrau. Gallwch chi weld pan fydd pobl yn gwneud sylwadau ... pwynt data arall. Gallwch chi farnu faint o e-bost rydych chi'n ei gael i “gysylltu” neu siarad ... ond pa ffactorau eraill ydych chi'n eu defnyddio i farnu darllenwyr dibynnol?

  Yn y diwedd, 1000, 2000, 10,000 ac ati, sut ydych chi'n gwybod a yw'ch “SHAZAM” yn goleuo mor llachar â rhai Seth Godin? Mae mwy o bobl yn adnabod Paris Hilton nag Angelica Huston, ond dwi'n gwybod pa un rydw i eisiau ei weld mewn ffilm.

  Mae'n dwyn i'r cof yr hen beiriannau hynny yr oeddech chi'n arfer eu gweld mewn bariau “Gafaelwch yma i weld pa fath o gariad ydych chi?”… Roedd pawb yn gwybod mai dim ond ffordd i ddwyn eich 50 sent ydoedd, ond gyda digon o ferw, byddai pobl yn leinio hyd at ddefnyddio'r peiriant.

  Roedd yn gwestiwn yr oedd pawb eisiau gwybod yr ateb iddo, ac yn un nad oedd unrhyw beiriant erioed yn gymwys i'w farnu, felly mae'r awydd am yr adborth yn drech na'r rheswm ac rwy'n ceisio peidio â mynd yno gyda fy ymdrechion fy hun wrth flogio.

  Regards,

  Wrich

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.