GroupSolver: Trosoledd AI a NLP Mewn Ymchwil i'r Farchnad

GroupSolver

Os ydych chi erioed wedi datblygu arolwg ac wedi gobeithio cael canfyddiadau meintiol ac ansoddol o'r atebion, rydych chi'n deall pa mor anodd yw geirio'r cwestiynau. Gall y verbiage, y strwythur, a'r gramadeg a ofynnwch arwain at ganlyniadau a fydd yn arwain eich ymchwil ar gyfeiliorn.

Fel rheolwr cynnyrch, rhedais i mewn i hyn lawer gyda grwpiau ffocws. Pe bawn i'n profi rhyngwyneb defnyddiwr newydd, gallai gofyn am adborth beri i'r derbynnydd sgwrio'r rhyngwyneb i geisio dod o hyd i rywbeth o'i le ... er gwaethaf y ffaith y gallai fod wedi'i gynllunio'n dda. Os gofynnaf a yw rhywbeth yn anodd neu a oes rhywbeth ar goll, byddai'r defnyddiwr yn chwilio am broblem ar unwaith ... efallai na fydd hynny'n bodoli.

Yn lle, gwnaethom ofyn i'r defnyddiwr weithredu ac yna disgrifio sut yr oeddent yn mynd ati i weithredu. Er bod hyn yn dileu unrhyw ragfarn, roedd angen llawer o ôl-ddadansoddiad i feintioli'r canlyniadau yn dybiaethau neu argymhellion ansawdd. Yn aml, y canlyniadau hynny oedd y dyfalu orau… Nid a casgliad ystadegol ddilys.

Sut Prosesu Iaith Naturiol a Dysgu Peiriant

Daw rhai o'r mewnwelediadau cyfoethocaf, mwyaf trawsnewidiol o ofyn cwestiynau penagored. Pam yn enghraifft berffaith. Ond yr ateb i pam nid yw'n ymateb rhifol, deuaidd nac opsiwn ... felly mae hi bob amser wedi bod yn anodd cael y canlyniadau meintiol ac ansoddol sydd eu hangen arnoch chi o ofyn cwestiynau penagored i lywio penderfyniadau busnes.

Diolch byth, prosesu iaith naturiol (NLP) a dysgu peiriant Gall (ML) oresgyn y materion hyn! Trwy gyfuno dysgu peiriannau â deallusrwydd torf, GroupSolver yn blatfform technoleg ymchwil marchnad sy'n defnyddio deallusrwydd artiffisial i ofyn a chydgrynhoi cwestiynau ansoddol yn ogystal â meintiol mewn arolygon ar-lein.

Trosolwg GroupSolver

Mae GroupSolver yn cyd-fynd rhwng y llwyfannau gwneud-eich-hun, fel Survey Monkey a Google Surveys, a'r cwmnïau ymchwil gwasanaeth llawn, fel McKinsey & Company ac Accenture.

Yr hyn sy'n gosod GroupSolver ar wahân yw eu dull o brosesu atebion iaith naturiol, gan ddefnyddio:

 • Deallusrwydd Torf - Mae ymatebwyr yn ateb cwestiynau penagored yn eu geiriau eu hunain, yna maen nhw'n cydweithredu. 
 • Dysgu peiriant - Mae atebion o'r cwestiynau penagored yn cael eu prosesu gan algorithm deinamig a hunan-raddnodi. 
 • Ystadegau Uwch - mae'r platfform yn dilysu atebion iaith naturiol ac yn meintioli mewnwelediadau ansoddol.

Mae Offer GroupSolver yn Cynnwys

 • Atebion Agored AI ™ - Trwy gyfuno dysgu peiriannau â deallusrwydd torf, mae GroupSolver yn trefnu ac yn meintioli atebion penagored yn awtomatig. Nid oes angen unrhyw hyfforddiant data, dim cymedroli dynol, a dim codio testun rhydd.
 • IdeaCluster ™ - Mae IdeaCluster yn dangos cydberthynas rhwng atebion penagored unigol. Yn eithaf defnyddiol wrth adeiladu personas cwsmeriaid neu adrodd stori brand. Mae hynny'n iawn - rhyddhaodd GroupSolver fodelau cydberthynas ac atchweliad o berthynas unigryw â data meintiol.
 • IntelliSegment ™ - Offeryn segmentu deallus yw IntelliSegment a all eich helpu i ddeall sut mae atebion i gwestiynau penagored yn wahanol ar gyfer segmentau ymatebwyr penodol. Mae fel dod o hyd i stori mewn tas wair.
 • IdeaCloud ™ - Mae IdeaCloud yn gyflwyniad cryno a blaenoriaethol o'r atebion a gefnogir fwyaf i'r cwestiwn penagored. Mae ffont mwy yn dynodi atebion gyda chefnogaeth uwch ymhlith ymatebwyr. Mae'r ffont llai ar gyfer ... wel, atebion na lwyddodd i'w gyflawni.
 • Datrysiad Consensws ™ - Mae Consensus Solution yn set o atebion â chefnogaeth uchel sydd wedi'u cydberthynas yn gadarnhaol â'i gilydd. Mae'n dangos atebion sy'n cyd-dynnu'n dda ac yn ffurfio cytundeb consensws ymhlith ymatebwyr.
 • Dewis atebion - Ar wahân i fod yn fara ymchwil arolwg, gall atebion i gwestiynau amlddewis fod yn ddefnyddiol wrth adeiladu segmentau ymatebwyr i gael mewnwelediadau cyfoethocach. Rydym yn eu cadw'n ffres ac wedi'u diweddaru mewn amser real.
 • Mewnforiwr Data - Os ydych eisoes wedi casglu gwybodaeth am eich ymatebwyr, gallwch ei lanlwytho i'n dangosfwrdd. Defnyddiwch ef i dorri data GroupSolver neu adeiladu segmentau ymatebwyr newydd.
 • Rheolwr Ateb - Gwyliwch sut mae ymatebwyr yn ateb eich cwestiynau mewn amser real. Grwpio a'u dilysu gyda chlicio botwm. Rydym yn ymddiried yn ein peiriant, ond weithiau mae angen cyffyrddiad dynol ysgafn ar ddata.
 • Dadlwythwr Data - Allforio data crai i'w ddadansoddi ymhellach gyda meddalwedd ystadegol safonol fel SPSS, R, neu Excel.

Mae dangosfwrdd gweledol GroupSolver yn galluogi defnyddwyr i weld a gweithio gyda'ch mewnwelediadau. Mae data'n cael ei brosesu a'i ddiweddaru wrth iddo gael ei gasglu, felly gallwch chi gael rhagolwg o'r canlyniadau ar unrhyw adeg.

Gofynnwch am Demo Groupsolver