GROU.PS: Sefydlu Eich Rhwydwaith Cymdeithasol Eich Hun

logo grwpiau

DIWEDDARIAD: Mae'n ymddangos bod adroddiadau sylweddol o faterion wedi cael eu riportio ar gyfer GROU.PS. Diolch i un o'n darllenwyr am ddod ag ef i'm sylw.

Os ydych chi am lansio'ch rhwydwaith cymdeithasol arbenigol eich hun ar gyfer cwsmeriaid neu gymuned benodol, eich opsiynau yw gwario llawer o arian ar ddatblygu neu fe allech chi ddefnyddio unrhyw nifer o lwyfannau rhwydwaith cymdeithasol sydd eisoes ar y farchnad. Gallwch chi lawrlwytho a gosod platfform rhwydweithio cymdeithasol ffynhonnell agored Lovd By Less neu Elgg, neu gallwch ddefnyddio datrysiadau wedi'u cynnal fel Ning, Spruz, GO Gymdeithasol or GROU.PS.

GROU.PS yn blatfform llestri grŵp cymdeithasol sy'n caniatáu i bobl ddod at ei gilydd a ffurfio cymunedau rhyngweithiol o amgylch diddordeb neu gysylltiad a rennir. Mae ymarferoldeb unrhyw grŵp ar-lein yn gyfyngedig yn unig gan ddychymyg ac uchelgais ar y cyd yr aelodau. Defnyddir platfform GROU.PS i greu amrywiaeth eang o wefannau cymunedol, gan gynnwys fforymau gemau ar-lein, ystafelloedd dosbarth e-ddysgu, clybiau ffan, ymgyrchoedd codi arian elusennol, cymdeithasau cyn-fyfyrwyr coleg, a phyrth cynllunio digwyddiadau.

GROU.PS wedi cael cryn dipyn o wasg cwpl o flynyddoedd yn ôl pan wnaethant adeiladu mewnforiwr Ning. Roedd Ning wedi symud i fodel taledig, felly datblygodd GROU.PS broses syml i fewnforio'r holl weithgareddau a gwrthrychau o'ch enghraifft Ning i rwydwaith GROU.PS newydd. Mae gan GROU.PS set nodwedd eithaf cadarn.

grwpiau arwyddo

Nodweddion fel y'u rhestrir ar Dudalen Gartref GROU.PS

 • Gosodiad ar unwaith - Mor hawdd i'w ddefnyddio, byddwch chi ar waith mewn 5 munud. Yna, gallwch chi ddechrau gwahodd pobl i ymuno â'ch cymuned newydd ar unwaith.
 • Templedi 70+ - Mae gennym dempled i bawb. Addasu edrychiad eich grŵp gyda'n rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio. Neu, driliwch yn ddyfnach gyda CSS a mynediad backend llawn.
 • Apiau 15+ - Mae'r system yn plwg a chwarae. Mae ein apiau'n cynnwys Fforymau, Blogiau, Wici, Lluniau, Fideos, Cronfeydd, a mwy. Defnyddiwch ychydig yn unig sydd eu hangen arnoch chi, neu bob un ohonynt. Mae i fyny i chi.
 • Integredig -Gall grwpiau cyhoeddus gyhoeddi eu swyddi a'u gweithgareddau dethol yn uniongyrchol i Twitter a Facebook i gael yr amlygiad a'r traffig mwyaf posibl.
 • Cyhoeddus neu Breifat - Gallwch adael i'r byd i gyd weld a chyfrannu at eich grŵp, neu gyfyngu mynediad i ychydig ddethol. Creu cyfuniad preifatrwydd sy'n gweithio i chi.
 • cyflwyniad - Chi sy'n penderfynu pwy all gyfrannu, creu a golygu cynnwys. Dynodwch eich lefelau awdurdodi eich hun ar gyfer eich aelodau.
 • monetization - Nid Prestige yw'r unig wobr y gall eich grŵp ei gynnig. Gallwch hefyd gynhyrchu refeniw gan ddefnyddio ein hoffer, neu godi arian at achos gan ddefnyddio ein ap Cronfeydd adeiledig. Gwerthu tocynnau, creu rhaglenni aelodaeth taledig, ac ati.
 • API - Nid ydych chi'n gyfyngedig i'r offer rydyn ni eisoes wedi'u hadeiladu i chi yn unig. Gallwch ddefnyddio ein APIs i gael mynediad at offer 3ydd parti ac ychwanegu eich swyddogaeth wedi'i haddasu eich hun i weddu i anghenion unigryw eich grŵp.
 • Cefnogaeth Fanatig - Ac os oes angen unrhyw help arnoch ar hyd y ffordd, gallwch ein cyrraedd unrhyw bryd. Rydym wedi ymrwymo i'ch llwyddiant, a byddwn yn treulio cymaint o amser ag y mae'n ei gymryd i warantu eich boddhad.

Mae'r cynlluniau'n amrywio o $ 2.95 y mis i $ 29.95 y mis!

6 Sylwadau

 1. 1

  Beth yw budd creu rhwydwaith cymdeithasol ar wahân y tu allan i rwydweithiau sefydledig presennol? Rwyf wedi ymuno â llawer o Grwpiau LinkedIn neu Grwpiau Facebook, ond byth yn rhwydwaith cymdeithasol preifat.

  Beth yw'r budd i farchnatwyr ddefnyddio system ar wahân?

  • 2

   Helo @andrewkkirk: disqus! Mae'r rhan fwyaf o'r rhwydweithiau presennol hynny yn weddol gyfyngedig yn yr opsiynau y gallant eu darparu i'ch cymuned ... cofiwch, mae eu ffocws ar eu refeniw eu hunain - nid eich cymuned. Os oes gennych gymuned ddatblygu, er enghraifft, fe allech chi gael ystorfa cod, llyfrgell fideos a thunnell o ychwanegion eraill nad oes gennych chi fynediad iddynt yn y grwpiau hyn. Y tu allan i fusnes, rydw i'n rhedeg cymuned yn http://www.navyvets.com ac mae'r platfform yn caniatáu inni 'berchen' ar y cynnwys, cael doleri hysbysebu, ac rydym nawr yn esblygu i fod yn ddielw. Ni allwn gyflawni hynny gyda grŵp linkedIn!

 2. 4
 3. 6

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.