Groove: Tocynnau Desg Gymorth ar gyfer Timau Cymorth

desg gymorth

Os ydych chi'n dîm gwerthu i mewn, tîm cymorth i gwsmeriaid, neu hyd yn oed asiantaeth rydych chi'n cydnabod yn gyflym sut y gall ceisiadau rhagolygon a chwsmeriaid fynd ar goll yn y don lanw o e-byst y mae pob person yn eu derbyn ar-lein. Rhaid cael gwell ffordd o gasglu, aseinio ac olrhain pob cais agored i'ch cwmni. Dyna lle mae meddalwedd desg gymorth yn cael ei chwarae ac yn helpu i sicrhau bod eich tîm yn canolbwyntio ar eu hymatebolrwydd a'u gwasanaeth cwsmeriaid.

Nodweddion System Tocynnau Cymorth Ar-lein Groove

 • Tocynnau ar gyfer Timau - Neilltuo tocynnau i aelodau neu grwpiau tîm penodol. Ychwanegwch nodiadau preifat mai dim ond chi a'ch tîm all eu gweld. Gofynnwch gwestiynau, gwnewch awgrymiadau, neu adolygwch negeseuon gan aelodau newydd o'r tîm cyn eu hanfon. Gweld yn union beth sy'n digwydd yn Groove mewn amser real. Fe fyddwch chi'n gwybod pryd mae tocynnau'n cael eu neilltuo, eu cwblhau, eu hailagor neu eu graddio.
 • Gwybodaeth fanwl i gwsmeriaid - Dim mwy o hela am hen docynnau i weld am beth mae cwsmer yn siarad. Cyrchwch hanes cymorth cyfan unrhyw gwsmer gydag un clic.
 • Offer Cynhyrchiant - Cadwch atebion i gwestiynau cyffredin, a'u mewnosod gyda chlicio ar unrhyw neges. Creu labeli wedi'u teilwra i drefnu tocynnau neu eu tagio er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol gan ddefnyddio pa bynnag system sy'n gweithio orau i chi. Defnyddiwch reolau i awtomeiddio'r ffordd yr ymdrinnir â thocynnau. Er enghraifft, neilltuwch docyn i aelod o dîm yn seiliedig ar bwy maen nhw'n dod, neu fflagiwch negeseuon sy'n cynnwys y gair brys.
 • E-bostio - Mae system tocynnau trafferth Groove yn edrych ac yn teimlo'n union fel e-bost i'ch cwsmeriaid. Ni fydd yn rhaid i'ch cwsmeriaid byth fynd trwy system fewngofnodi arall na chyfeirio rhif tocyn i gael help.
 • Cyfryngau Cymdeithasol - Gweld ac ymateb i drydar a physt wal Facebook sy'n sôn am eich brand, ac yn hawdd troi postiadau cymdeithasol yn docynnau cymorth.
 • Trac cefnogaeth ffôn - Mewngofnodi nodiadau manwl o sgyrsiau ffôn y gellir eu cadw fel tocynnau, fel y byddant yn ymddangos yn hanes eich cwsmer a gallwch eu cyfeirio ar unrhyw adeg.
 • Sgoriau Boddhad - Gadewch i'ch cwsmeriaid raddio'ch atebion a rhoi adborth i chi.
 • Sylfaen Wybodaeth - Helpwch eich cwsmeriaid ar-lein i helpu eu hunain gyda sylfaen wybodaeth.

Integreiddiadau Tocynnau Cymorth Groove

 • Widget - Mae teclyn cymorth Groove yn sicrhau bod cwsmeriaid bob amser yn gwybod sut i gysylltu, a gellir ei addasu i deimlo fel rhan ddi-dor o'ch gwefan.
 • API - Defnyddiwch ein API i dynnu data cwsmeriaid o'ch CMS mewnol, ap bilio, neu unrhyw feddalwedd 3ydd parti arall, a'i weld ym mhroffil eich cwsmer wrth ymyl unrhyw docyn.
 • Sgwrsio Byw - Integreiddiadau sgwrsio byw dau gam SnapEngage neu Olark i gadw'ch sgyrsiau yn Groove a chefnogi'ch cwsmeriaid mewn amser real.
 • CRM - Cysylltu Groove â Highrise, Batchbook, Nimble, Zoho neu Capsule a chael mynediad hawdd at wybodaeth fanwl i gwsmeriaid o'ch CRM, i'w gweld wrth ymyl pob tocyn. Os nad yw hynny'n ddigonol, maent yn integreiddio â Zapier.
 • E-bostio – Mailchimp, Monitor Ymgyrch, a Cyswllt Cyson integreiddiadau.
 • Slac - integreiddio'n uniongyrchol i'ch platfform cyfathrebu tîm.

Groove yn system talu wrth fynd lle gallwch ychwanegu a thynnu cwsmeriaid o'ch cyfrif, gan dalu $ 15 y defnyddiwr y mis.

Dechreuwch Eich Treial Am Ddim 30 diwrnod

Datgeliad: Rwy'n defnyddio dolenni cyswllt yn yr erthygl hon.

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.