Entrepreneuriaid Trachwant, Ofn a Methwyd

Ffotograffau adneuo 1189912 m

Y gwahaniaeth mwyaf rydw i wedi'i arsylwi yn yr holl gwmnïau rydw i'n gweithio iddyn nhw ar lwyddiant yn erbyn methiant yw'r gallu i'r entrepreneur neu'r busnes weithredu mewn gwirionedd. Mae'n peri rhwystredigaeth imi wylio ffrindiau a chyd-entrepreneuriaid i beidio â sylweddoli eu llwyddiant dim ond am nad ydyn nhw'n gweithredu. Ofn a thrachwant yw'r ddau beth rwy'n eu gweld sy'n atal entrepreneuriaid yn eu traciau.

Dyma ychydig o enghreifftiau:

Entrepreneur A. mae ganddo gynnyrch gwych sy'n gweithio ond heb ei ddatblygu, heb ei frandio ac nad yw'n barod ar gyfer oriau brig. Am 3 blynedd bellach, mae wedi bod yn troelli ei olwynion. Mae ganddo ragolygon yn boeth ac yna fe wnaethon nhw oeri. Mae wedi cael cyfleoedd i bartneriaid talentog, ond mae wedi gwastraffu eu hamser ac yn y pen draw wedi eu diffodd. Mae'n ficro-reoli gwaith papur cyfreithiol, marchnata, a phopeth sydd a wnelo â'r cwmni oherwydd ei fod yn credu y gall wneud y cyfan. 3 blynedd.

 • Gadewch i ni ddweud y bydd y cwmni hwn yn gwmni $ 500k mewn blwyddyn. Hyd yn hyn, mae hynny'n golygu eu bod wedi colli dros $ 1 miliwn oherwydd eu diffyg gweithredu.
 • Gadewch i ni ddweud bod y cwmni'n werth $ 5 miliwn. Nid yw'r perchennog eisiau ildio cyfranddaliadau sylweddol o'r cwmni i'r rhai a all ei helpu i'w roi ar waith. Mae'n meddwl os yw'n ildio 10% yn ychwanegol mewn perchnogaeth, ei fod yn rhoi $ 500k i'r partner. Cofiwch fod $ 1 miliwn mewn refeniw a gollwyd? Oherwydd na roddodd $ 500k i'r partner, mae bellach wedi colli $ 1 miliwn mewn refeniw ... gyda'r mwyafrif o'r arian hwnnw'n eiddo iddo. Mae hynny'n golygu bod ei ystyfnigrwydd wrth drafod canran is yn costio arian iddo mewn gwirionedd. Economeg rhyfedd, dwi'n gwybod.
 • Wrth gwrs, nid yw'r canrannau gwirioneddol yn golygu dim nes bod refeniw y tu ôl iddo. A chyn belled ag y gall gynnal perchnogaeth fwyafrifol, mae'n rhaid iddo gadw mwyafrif y busnes. 100% o gwmni sy'n gwneud $ 100ka blwyddyn yw $ 100k. Mae 51% o gwmni sy'n gwneud $ 500ka y flwyddyn dros $ 250k y flwyddyn. Pwy sy'n poeni a yw'ch partner yn mynd i dynnu 10% yn ychwanegol ... os yw'n tyfu'ch llinell waelod 250%?! Nid ydych chi'n aberthu unrhyw beth ac mae'ch cwmni'n cael ei werthfawrogi'n well ac rydych chi'n gwneud mwy o arian.

Entrepreneur A. byth yn cael ei fusnes ar lawr gwlad. Neu, os ydyw, mae wedi'i adeiladu gyda phobl nad oes ganddyn nhw unrhyw beth wedi'i fuddsoddi yn y cwmni felly mae'n ddiffygiol ac nid yw'n esgyn. 10 mlynedd o nawr, mae'n dal i grafu ei ben ar yr hyn a aeth o'i le - efallai'n beio'r dalent o'i gwmpas, heb sylweddoli mai ei ddewis ef oedd hynny.

Entrepreneur B. yn ofnus. Mae ganddo gynnyrch iawn sydd â hawlfreintiau, nodau masnach a patentau. Mae wedi treulio ffortiwn ar atwrneiod ac yn treulio'i amser yn sgwrio'r Rhyngrwyd i'r bobl hynny a allai fod yn defnyddio ei nod masnach yn groes. Ni fydd yn gweithio gydag unrhyw un rhag ofn y byddant yn dwyn ei syniad. Nid yw'n ymddiried yn unrhyw un. Ac oherwydd bod ei holl arian ynghlwm wrth gyfreithlondeb a threulir ei amser yn gwylio am bobl yn 'benthyg' ei syniad - nid yw ei gynnyrch byth yn mynd yn ei flaen.

Daw rhywbeth gwell ymlaen a chladdu Entrepreneur B. Mae'n meddwl tybed beth ddigwyddodd i'r union ddiwrnod hwn.

Nid yw entrepreneuriaid llwyddiannus yn gadael i drachwant nac ofn fynd yn eu blaenau. Maent yn cydnabod eu gwendidau proffesiynol ac yn dod o hyd i dalent i oresgyn y rheini. Nid oes ots ganddyn nhw os yw pob gweithiwr yn dod yn filiwnydd yn ychwanegol at ei gyfoeth ... mewn gwirionedd maen nhw'n hoffi'r cyfle i greu cyfoeth i eraill. Nid ydyn nhw chwaith yn gwastraffu amser ar y gystadleuaeth na'r rhai sy'n galw heibio ... maen nhw'n gweithredu, gweithredu, gweithredu.

5 Sylwadau

 1. 1

  Doug - Pwyntiau gwych. Darllenais erthygl yn y mis hwn Adolygiad Harvard Biz a bwysleisiodd na ddylid byth wahanu strategaeth rhag ei ​​gweithredu - dylent fod yn un yn yr un peth. Y dywediad cyffredin yw bod y mwyafrif o fusnesau yn methu oherwydd diffyg cyfalaf. Rwy'n credu ei fod oherwydd methiant yn y tîm rheoli. Rydych chi wedi dal y pwyntiau hyn yn dda. Diolch.

 2. 2

  gweithredu, gweithredu, gweithredu. Y ffordd i fod yn llwyddiannus yw mynd amdani a pheidio ag aros iddo ddod atoch chi. Pwyntiau da yma.

 3. 3

  Yn lle ysgrifennu'r erthygl ofer hon, pam na ewch chi allan yn y farchnad a dod yn entrepreneur llwyddiannus eich hun os ydych chi'n meddwl ei bod mor hawdd â hynny?

 4. 4

  Yn lle ysgrifennu'r erthygl ofer hon, pam na ewch chi allan yn y farchnad a dod yn entrepreneur llwyddiannus eich hun os ydych chi'n meddwl ei bod mor hawdd â hynny?

 5. 5

  Iawn! Daeth rhyw foi gyda llysenw anhysbys i rannu, barn, ar erthygl y mae'n anghytuno â hi! Ffordd i fynd ar y we!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.