Berwau Gwaed Blogger fel Taeniadau Camwybodaeth SEO

Postiwyd gan Christina Warren:

I ni, nid yw'r math o ymosodiadau SEO a ddatgelwyd yr wythnos hon ond ychydig gamau i ffwrdd o'r hyn y mae tunnell o blogwyr / gwefannau yn ei wneud bob dydd: ceisiwch gemau chwilio peiriannau yn bwrpasol er mwyn iddynt gael mwy o drawiadau i'w gwefan, a thrwy estyniad, efallai gwneud ychydig o ddoleri ychwanegol. Oni bai eich bod yn rhedeg fferm gyswllt sgam syth neu'n lwcus iawn, iawn - ni fydd y safle peiriant chwilio uchaf yn y byd yn cael buddion parhaol os nad yw'r cynnwys yn bodoli.

Un Blaidd Angry

Blaidd AngryCafodd y swydd lawn ymateb eithaf cryf gan Michael yn Blog SEO Graywolf, sy'n llythrennol yn dweud bod Christina yn idiot di-gliw. Mae'r math hwnnw o iaith ychydig yn gryf, nid wyf yn mynd i ymosod yn bersonol ar Christina, ond nodaf fod ei swydd yn ymosodiad personol ar bobl fel fi - sy'n gweithio ein blogiau gydag angerdd a bri technegol i ddenu a chadw'r mwyaf darllenwyr.

Nid yw cydnabod technoleg peiriannau chwilio ac optimeiddio'ch gwefan yn wahanol i ymchwilio i draffig a dod o hyd i'r lleoliad gorau ar gyfer eich siop gornel. Mae gennych chi gynnyrch gwych a siop wych, onid yw'n ddeallus gosod y siop yn y lleoliad gorau? Ydy e hapchwarae oni bai eich bod chi'n rhoi'ch siop yng nghanol yr anialwch lle na all unrhyw un ddod o hyd iddi?

Mae Christina hefyd yn ymddangos yn anwybodus o allu Google i ddadansoddi a graddio cysylltiadau yn gywir. Dywedwch y gwir, gallwch chi wneud yr holl hapchwarae yr hoffech chi, ond os nad oes unrhyw un yn cyfeirio at eich gwefan, ni fyddwch chi yn y standiau am amser hir iawn. Mae poblogrwydd yn allweddol ar y we, ac mae blogwyr yn helpu i yrru poblogrwydd ei gilydd. Rwy'n gwneud cannoedd o chwiliadau gyda Google yn ddyddiol, ac anaml iawn y byddaf yn dod o hyd i dudalen sydd wedi'i graddio'n uchel nad oes ganddo'r wybodaeth rwy'n ei cheisio.

A yw Blogio Cyfle? Yn hollol!

Os nad ydych chi'n manteisio ar y cyfleoedd y mae peiriannau chwilio wedi'u rhoi, rydych chi'n hollol wirion plaen. Dydw i ddim hapchwarae y system trwy ganolbwyntio ar strwythur fy nhudalen, cynnwys, dewis geiriau allweddol, ac ati. Rwy'n rhoi carped coch allan ar gyfer Google, Microsoft, ac Yahoo! i ddod o hyd i mi yn hawdd a threfnu fy nghynnwys yn iawn.

Ysgrifennodd Google y rysáit y dylai pob safle da ei ddilyn. Os na allwch ddilyn y rysáit, peidiwch â chwyno wrthyf fod eich cinio yn blasu fel crap o'i gymharu â fy un i. Cyrraedd coginio, dilynwch y cyfarwyddiadau ... a gofynnwch am help pan fydd ei angen arnoch chi!

6 Sylwadau

 1. 1

  Doug: Mae ei sylwadau fel hyn yn dod yn ôl i'ch gwefan. Yn graff ac yn glir. Rydych chi'n llygad eich lle yn y gyfatebiaeth honno â'r siop yn yr anialwch.

  Mae marchnata yn bwysig iawn pan fydd y cwmni mawr yn lledaenu'n ormodol â gwybodaeth ac mae'n bwysig mynd drwodd i'ch cwsmer. Ddim o gwbl ar gost er bod ffyrdd fel sbam yn dirmygu'n drwm ...

  Gyda blogiau cafodd y bobl fach ffordd newydd o ddweud eu gwir ac mae pobl sy'n colli eu pŵer yn cynhyrfu. Rwy'n credu ei bod yn symptomatig yn unig eu bod yn meddwl bod gwirioneddau eraill na'u rhai hwy yn hollol anghywir ...

  Bydd ganddyn nhw ddeffroad caled…

 2. 3

  Mae'n swnio i mi fel petai sylwadau Christina am “hapchwarae” yn cyfeirio mwy at y rhai sy'n defnyddio technegau het ddu. Syml optimeiddio blog / safle yn rhywbeth y mae'n rhaid i bob marchnatwr ei wybod neu maen nhw'n gadael y “gêm” yn ddiofyn ... Rwy'n credu ei bod hi o leiaf yn ail-fyw hynny ac yn gywir ynglŷn â chael y cynnwys neu fel arall.

  Cyn belled â gallu Google i raddio tudalennau'n gywir ... maen nhw'n ddigon da, ond rydw i wedi gwneud chwiliadau lle nad oedd gan y rhestr uchaf lawer i'w wneud â'r chwiliad heblaw am yr allweddair (au) sy'n dangos yn y testun yn achlysurol.

  Er fy mod i'n deall yn iawn beth rydych chi'n ei ddweud Doug, roeddwn i eisiau bod yn deg â Christina - dwi ddim yn meddwl ei bod hi'n cyfanswm idiot.

  • 4

   Helo William,

   Efallai mai dyna'r broblem, William. Nid yw Christina yn gwahaniaethu pob un, dim ond talpio'r blogosffer cyfan gyda'i gilydd a dweud mai ni yw'r broblem, nid yr ateb.

   Dyma froliant arall:

   Mae yna lawer o siarad o fewn y gymuned dechnoleg, yn enwedig y blogosffer am ddefnyddio SEO a sut mae'n DA i blogwyr ac nid yw'n effeithio'n negyddol ar ddarllenwyr / chwilwyr / defnyddwyr rheolaidd. Mae hwn yn gelwydd.

   Nid yw SEO yn dda i ddarllenwyr a chwilwyr? Really? Mae'r cyfan yn gelwydd ac mae blogiau'n cael effaith negyddol ar ganlyniadau chwilio? Rwy'n cael y rhan fwyaf o'm cymorth o flogiau, nid gwefannau pamffledi ... cymorth gyda dod o hyd i werthwyr, datblygu, SEO, marchnata, technoleg ... anaml ydw i'n dod o hyd i ddeunydd gwell y tu allan i'r blogosffer.

   Rwy'n credu bod blogiau'n tueddu i fod yn fwy agored, gonest a chytbwys na gwefannau corfforaethol. Dyna pam mae pobl yn talu cymaint o sylw iddyn nhw - ac yn eu tro - mae Google yn eu graddio'n uchel. Nid yw cwmnïau'n hoffi hyn ... mewn gwirionedd, maent yn ei ddirmygu oherwydd gallai eu gorfodi i agor a dechrau blogio eu hunain.

   Arferai cyfryngau feddwl yr un peth, bob amser yn curo'r blogosffer ac yn beio eu holl waeau ar-lein ar blogwyr. (Yn union fel roedden nhw'n beio dosbarthiadau oedd yn marw ar eBay a Craigslist). Ond o leiaf aeth Mass Media yn smart, ac maen nhw nawr yn blogio!

   Mae'n ymwneud â chyflenwad a galw. Rwy'n credu bod gan Christina'r cyfan yn anghywir oherwydd bod pobl yn mynnu bod y math hwn o gynnwys ar gael. Nid blogwyr yw'r broblem. Mae anwybodaeth yn.

   PS: Dwi ddim yn meddwl bod Christina yn 'idiot', chwaith. Rwy'n credu nad oes ganddi afael gadarn ar natur chwilio, ymddygiad ar-lein, a sut i'w sbarduno'n iawn. Rwy'n gwybod llawer o bobl fel Christina!

 3. 5

  Yn yr un modd â phopeth, mae yna linell gain rhwng yr hyn sy'n dda a'r hyn sydd ddim cystal (drwg). Rwy'n dyfalu mai mater i bawb eu hunain yw gwneud y gwahaniaeth hwnnw, ond o ran y blogosffer mae'n anodd y dyddiau hyn i gael rhywbeth i ddigwydd heb o leiaf weithredu rhai strategaethau hyn datblygedig. Os ydych chi'n darllen blog Matt ar hyn rydych chi'n gweld datganiadau fel “ni ddylech chi wneud hyn na hynny ond os ydych chi wedyn ...” - lol 🙂

 4. 6

  Mae hyn yn wir ychydig yn debyg i “gêm” yn yr ystyr bod yn rhaid i ni i gyd ddidoli chwarae “dal i fyny” gyda’r tueddiadau diweddaraf… ond mae hyn yn wir gyda unrhyw busnes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.